Debat

Akademiske fagforbund: Overskuddet fra SU-reformen skal bruges på studerendes trivsel

Det er stærk problematisk, at politikerne bag SU-reformen planlægger at bruge de besparede penge på andet end de studerendes trivsel. Studerende med psykiske eller fysiske mén kan nemlig stadig have behov for støtte, skriver ledere fra en Djøf, DM, Akademikerne og IDA.

SU-reformen fjernede blandt andet det ekstra år med SU, studerende kan få i tillæg til SU på uddannelsens normerede tid. Billede fra demonstration mod SU-reformen 5. december 2023.
SU-reformen fjernede blandt andet det ekstra år med SU, studerende kan få i tillæg til SU på uddannelsens normerede tid. Billede fra demonstration mod SU-reformen 5. december 2023.Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Sara Vergo
Lisbeth Lintz Christensen
Camilla Gregersen
Laura Klitgaard
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

SU-reformen landede kort før jul. Den betyder, at det fleksible SU-år fjernes, og lægger dermed endnu mere pres på de i forvejen pressede studerende.

Det finder vi som fagforbund og hovedorganisation for mere end 92.000 studerende, stærkt problematisk.

Reformen giver ganske vist fortsat lidt luft til de studerende, som modtager handicaptillæg. De bibeholder nemlig retten til 12 måneders ekstra SU, men der er stadig en alt for stor gruppe, som bliver ladt i stikken.

Det går værst ud over studerende med behov for støtte

Allerværst er det, at reformen i særlig grad kan skabe problemer for den gruppe af studerende, som på grund af en funktionsnedsættelse modtager specialpædagogisk støtte (SPS).

Denne gruppe tager SU-reformen ikke særligt hensyn til.

Sara Vergo, Lisbeth Lintz Christensen, Camilla Gregersen, Laura Klitgaard

20.000 studerende i denne gruppe er ikke berettiget til handicaptillæg og mister derfor adgangen til ekstra SU.

Studerende med funktionsnedsættelser kan af mange gode grunde have brug for længere tid til at gennemføre studiet.

En psykisk diagnose kan betyde, at det er helt nødvendigt at studere på lavere blus, eller ordblindhed kan betyde, at studierne tager længere tid. Men denne gruppe tager SU-reformen ikke særligt hensyn til.

Risikoen er, at studerende, som i forvejen har nogle udfordringer, vil få endnu sværere vilkår for at gennemføre deres uddannelse. Det er simpelthen ikke okay.

Læs også

For mange studerende mistrives i forvejen

Desuden har undersøgelser gang på gang dokumenteret, at alt for mange studerende ikke trives. En undersøgelse fra EVA viser, at næsten hver tredje studerende er i risiko for mistrivsel.

Man skal helst ikke blive ramt for meget af livet undervejs. For hvis man gør, så betyder det højst sandsynligt, at man må gældsætte sig.

Sara Vergo, Lisbeth Lintz Christensen, Camilla Gregersen, Laura Klitgaard

Årsagerne til mistrivsel er mange og forskellige. Men der er ingen tvivl om, at økonomiske bekymringer, faglig stress, ensomhed og frygt for ikke at lande det første job efter studiet spiller en rolle.

SU-reformen betyder, at man som studerende i fremtiden kun kan modtage SU til normeret tid.

Der er ikke plads til meget slinger i valsen. Man må ikke fortryde sit uddannelsesvalg, hvis man ikke har ramt rigtigt i første hug.

Og man skal helst ikke blive ramt for meget af livet undervejs. For hvis man gør, så betyder det højst sandsynligt, at man må gældsætte sig.

Brug de sparrede penge på særlig støtte

SU-reformen lægger altså et ekstra stort pres på de unge. Et pres, som vi i forvejen ved er højt hos de studerende.

Vi er bekymrede for, at reformen de facto betyder et øget frafald på uddannelserne, og flere unge der mistrives. Det er hverken i de berørte studerendes, virksomhedernes eller samfundets interesse.

Vi mener, at hele reformprovenuet bør geninvesteres i uddannelsessystemet, hvor pengene bliver taget fra.

Sara Vergo, Lisbeth Lintz Christensen, Camilla Gregersen, Laura Klitgaard

Aftalen er desværre allerede en realitet. Og efter vores opfattelse påhviler der nu politikerne bag den at tage ansvar for de studerende, som man risikerer at tabe på gulvet.

Derfor bør hver en krone, som bliver sparet eller hentet som følge af SU-reformen – det såkaldte reformprovenu - som minimum bør gå tilbage til de videregående uddannelser.

Vi ser gerne, at midlerne går til at understøtte uddannelsernes arbejde med trivsel, herunder især i forhold til de studerende, som har særlige udfordringer og eksempelvis modtager SPS-støtte.

Ifølge Finansministeriets beregninger er der tale om et samlet provenu på 1,6 milliarder kroner som følge af et øget arbejdsbud med videre.

Partierne har aftalt, at det direkte provenu på cirka 400 millioner kroner skal gå til børn, unge og uddannelse – men hvordan skal først aftales i de kommende forhandlinger mellem Regeringen, Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti.

Vi mener, at hele reformprovenuet bør geninvesteres i uddannelsessystemet, hvor pengene bliver taget fra.

Pengene skal understøtte uddannelsesinstitutionernes trivselsfremmende arbejde, ved eksempelvis at styrke og udbrede kendskabet til SPS.

Det vil være et lille plaster på et meget stort sår, men dog et plaster.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lisbeth Lintz Christensen

Formand, Akademikerne
cand.med. (Københavns Uni. 1994), speciallæge i geriatri, speciallæge i intern medicin

Camilla Gregersen

Formand, DM, næstformand, Akademikerne, medlem, Dataetisk Råd
cand.mag (Roskilde Uni. 2004), MBA (SDU. 2018)

Laura Klitgaard

Formand, Ingeniørforeningen - IDA, bygherrerådgiver, Cowi
civilingeniør (Aalborg Uni. 2013), arkitekt (Aalborg Uni. 2011)

0:000:00