Debat

Danske Studerendes Fællesråd: SU'en har behov for udvikling, ikke afvikling

I stedet for at rive SU-systemet ned bør politikerne fokusere på at udbygge systemet, således at SU'en i højere grad kan sikre en social mobilitet og understøtte dem, der har det sværest i uddannelsessystemet, skriver Mike Gudbergsen. 

Det er mere relevant at kigge på, hvordan SU'en kan følge med tiden end at forsøge at rive SU-systemet ned, skriver Mike Gudbergsen. 
Det er mere relevant at kigge på, hvordan SU'en kan følge med tiden end at forsøge at rive SU-systemet ned, skriver Mike Gudbergsen. Foto: Pressefoto/ITU
Mike Gudbergsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hvis det danske uddannelsessystem skal bevare en stærk position i verden, skal SU’en udbygges – ikke demonteres.

Så enkelt kan det siges. I det følgende skal jeg forklare hvorfor, og hvorfor tidens mere eller mindre maskerede angreb på den danske uddannelsesstøtte vil få fatale konsekvenser – for studerende, for det private erhvervsliv og for velfærdssamfundet.

Temadebat

Den statsfinansierede uddannelsesstøtte står som én bærende søjle i det danske velfærdssamfund. I hvert fald i den forstand, at Danmark har verdens højeste SU. Den er næsten tre gange så høj som i Sverige og knap fire gange så høj som i Finland.

Spørgsmålet er, om der i bund og grund er tale om statsfinansierede ’cafépenge’, eller en investering til gavn for den enkelte såvel som for samfundet?

Debatten om SU er en gammel traver, men reformspørgsmålet knager stadig på Christiansborg og i interesse- og erhvervsorganisationer.

På den baggrund inviterer Altinget til debat om SU. Vi stiller det grundlæggende spørgsmål: Er der behov for en SU-reform?

Her er panelet:

 • Ulla Tørnæs - forskningsordfører, Venstre
 • Mads Lundby Hansen - cheføkonom og vicedirektør, Cepos
 • Franciska Rosenkilde - politisk leder, Alternativet og kultur- og fritidsborgmester, Københavns Kommune
 • Mads Eriksen - uddannelses- og forskningspolitisk chef
 • Eik Dahl Bidstrup - formand, Krifa
 • Lars Andersen - direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
 • Mette Fjord Sørensen, underdirektør, Dansk Industri
 • Mike Gudbergsen - forperson, Danske Studerendes Fællesråd
 • Astrid Carøe - forskningsordfører, SF
 • Lars Qvistgaard - formand, Akademikerne
 • Sidsel Tønder Koudahl, Rasmus Pilegaard Petersen og Mathias Botoft Hansen - hhv. forperson, DM Studerende, formand, Djøf Studerende og talsperson, IDA STEM Students

Lad os begynde med et par fakta fra det, vi kunne kalde nyere dansk SU-historie. Det er 1988, hvor undervisningsminister Bertel Haarder (V) og den borgerlige Schlüter-regering forhøjer SU’en markant til knap det dobbelte. Den markante ændring kaster grundige forskningsrapporter af sig:

Lære nummer et: En højere SU mindsker frafaldet blandt studerende fra ikke-boglige hjem.

Lære nummer to: SU’ens størrelse påvirker kun i begrænset omfang hvor lang en uddannelse, de studerende vælger. Der bliver altså ikke markant flere håndværkere eller skolelærere af at sænke SU’en.

Vi risikerer gældseksplosion blandt unge

Jamen, hvad ville en lavere SU så betyde?

Først og fremmest ville den betyde markant større gældssættelse blandt studerende og dermed en økonomisk belastning, som følger unge langt ind i livet. Det er senest dokumenteret i boligundersøgelsen 2021 fra Danske Studerendes Kollegieråd, hvor tallene blandt andet viser, at hver fjerde studerende betaler mere end hele SU-beløbet alene i husleje.

Samtidig viser et notat til Folketingets Finansudvalg, at andelen af unge med misligholdt SU-gæld nærmest er eksploderet i de senere år: Fra cirka 45.000 personer i 2013 til knap 85.000 personer i 2019.

Mike Gudbergsen
Forperson, Danske Studerendes Fællesråd

Samtidig viser et notat til Folketingets Finansudvalg, at andelen af unge med misligholdt SU-gæld nærmest er eksploderet i de senere år: Fra cirka 45.000 personer i 2013 til knap 85.000 personer i 2019. I parentes bemærket er udviklingen meget den samme, som den var tilbage i 1980’erne, hvor tusindvis af unge blev så hårdt belastet af SU-gæld, at det plagede dem resten af livet.

Med disse fakta in mente, hvilken regering ønsker så – virkelig – at stå som fader til en beslutning om at afspore en af støttepillerne i det danske velfærdssamfund: Den fri og lige adgang til uddannelse?

Se på boligmarkedet

Som studerende mener vi, at det i langt højere grad er tid til at se på, hvordan den danske SU kan følge med tiden.

Det indbefatter at udbygge SU’en, så den reelt understøtter en større social mobilitet i samfundet, altså at dine forældres indkomst og uddannelsesbaggrund ikke bestemmer, hvad du skal uddanne dig til.

Det indbefatter at se på boligudgifterne og hele boligmarkedet for unge.

Og det indbefatter at se på de hjørner af systemet, som ikke fungerer, for eksempel at vi faktisk sikrer SU til studerende med funktionsnedsættelse, som kan have brug for længere tid til at færdiggøre en uddannelse, og som derfor har brug for SU i længere tid.

Dét bør være regeringens opgave. Ikke at rive systemet ned.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bertel Haarder

Fhv. MF og minister (V)
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1970)

0:000:00