Erhvervsakademi: Danmark går glip af milliarder fra betalende studerende

DEBAT: Danmark går glip af både penge og dygtige studerende, fordi vi ikke kan få lov til at optage betalingsstuderende fra lande uden for EU og Norden. Det skriver Mads Hedelund, der er chef for internationalisering hos Erhvervsakademi Aarhus.

Mads Hedelund
Chef for karriere og internationalisering, Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademierne kritiseres for tiden for at have for mange udenlandske studerende fra EU-lande, som vi giver gratis uddannelse i Danmark. Men det gør vi, fordi vi ikke kan få lov til at optage betalingsstuderende fra lande uden for EU og Norden.

Gældende udlændingelovgivning gør det nemlig tæt på umuligt for gode betalingsstuderende at få adgang til Danmark.

I lande som Holland og Canada er det en milliardforretning at uddanne dygtige unge fra hele verden. I Danmark går vi glip af denne forretningsmulighed. Samtidig begrænser vi danske unges mulighed for at komme på udveksling.

Betalingsstuderende fra lande uden for EU er en god forretning
Studerende fra lande uden for EU og Norden skal betale for en uddannelse i Danmark.

Det er økonomisk meget fornuftigt for Danmark at modtage dygtige unge fra hele verden, der vil betale for en kvalitetsuddannelse og måske endda blive i Danmark og bidrage med kompetencer og skattebetaling.

Samtidig giver det også faglig mening at have dygtige betalingsstuderende på uddannelserne, fordi det giver danske studerende mulighed for at lære af og arbejde sammen med studerende fra hele verden.

Men betalingsstuderende er en mangelvare.

Flere krav til EU-studerende i Danmark
I stedet har vi internationale studerende fra EU. EU-studerende betaler ikke studieafgift, og hvis de arbejder under deres studier, har de også ret til SU.

Derfor er EU-studerende kun en god forretning for Danmark, hvis de kommer i arbejde i Danmark efter endt studie.

For at sikre dette, har erhvervsakademierne brug for at kunne kræve følgende: at internationale studerende følger de gratis danskkurser, at den obligatoriske praktik finder sted i Danmark og at danske og internationale studerende systematisk arbejder sammen på studierne, så de får netværk og bliver bedre integreret.

Udlandsophold er vigtigt
For erhvervsakademierne er det afgørende, at vi kan tilbyde vores studerende den enorme læring, som et udlandsophold giver dem.

Det er særligt vigtigt for netop vores studerende, fordi de typisk kommer fra hjem, hvor der ikke har været adgang til videregående uddannelse og udlandsophold. Desværre reduceres antallet af internationale uddannelser i øjeblikket på erhvervsakademierne.

Det har den konsekvens, at danske studerende begrænses i at tage en del af deres uddannelse i udlandet som udvekslingsstuderende. Erhvervsakademierne kan nemlig kun sende udvekslingsstuderende ud, hvis vi samtidig også kan modtage udvekslingsstuderende på vores engelsksprogede uddannelser.

Danmark har brug for en fremsynet og bæredygtig plan for internationalisering af de korte og mellemlange videregående uddannelser.

En sådan plan skal sikre, at Danmark får maksimalt udbytte af internationalisering både fagligt, kulturelt og økonomisk. Konkret foreslår vi en plan, der:

  • Giver erhvervsakademierne større frihed til at sikre integration mellem danske og internationale studerende
  • Letter adgangen til Danmark for betalingsstuderende, som det er sket i Holland og Canada
  • Lader erhvervsakademierne stille krav til internationale studerende i form af danskkurser og praktik i Danmark
  • Lader erhvervsakademierne afgøre, hvilke betalingsstuderende, der er bedst egnede til optag
  • Stiller krav til erhvervsakademierne om, at de skal arbejde endnu hårdere på at sikre internationale studerende fodfæste på det danske arbejdsmarked
  • Gør det muligt for betalingsstuderende at blive i Danmark efter endt uddannelse, så længe de tjener en løn, der modsvarer deres uddannelsesniveau. 

Ja, vi har sovet i timen. Men vi kan nå at vågne op og få fuldt udbytte af internationaliseringen med en plan på området.

En plan der sikrer, at danske unge får bedre uddannelser, og at vi tiltrækker dygtige unge fra hele verden til gavn for det danske samfund og virksomhederne.

Forrige artikel KU-prorektor: Dansk forskning på vej mod nye mål KU-prorektor: Dansk forskning på vej mod nye mål Næste artikel IT-universitetet: IT-dannelse er mere end digitale færdigheder IT-universitetet: IT-dannelse er mere end digitale færdigheder
Rapport: Manglende ligestilling på uddannelser kan skade kvaliteten

Rapport: Manglende ligestilling på uddannelser kan skade kvaliteten

BALANCE: I en ny udgivelse har Danmarks Akkrediteringsinstitution indsamlet erfaringer om køn, kønsbalancer og ligestilling fra uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. Institutionen finder, at ubalance i kønsfordelingen på uddannelser giver ringere kvalitet og problemer med at forsyne arbejdsmarkedet med færdiguddannede.