Forskere: Sådan løses virksomheders innovationsbarrierer med forskning

DEBAT: Danske virksomheder bør blive mere innovative. Forskningsprojektet Vækst med Innovation vil bidrage til, at virksomheder kan overkomme barrierer, som forhindrer dem i at nå ud på markedet med ny teknologi og innovative produkter og services, skriver forskere fra Syddansk Universitet.

Af Mette Præst Knudsen, René Chester Goduscheit og Helle Aarøe Nissen
Hhv. professor mso, professor mso og postdoc, Syddansk Universitet, Center for Integrerende Innovationsledelse

Andelen af innovationsaktive danske virksomheder har længe været stagnerende og typisk på under 50 % i de bedste brancher.  Med andre ord lykkes mange virksomheder ikke med at innovere. Der er simpelthen mange innovationsprojekter som mislykkes og aldrig færdiggøres, og derfor når mange innovationer slet ikke ud på markedet, selvom de er udviklet.

Så nyheden, om at Danmark igen ligger i toppen af EU’s innovationsmålinger (kun overgået af Sverige), burde ikke dulme bekymringerne om danske virksomheders evne til at innovere og skabe fremtidig vækst.

EU's seneste rapport ”The European Innovation Scoreboard, 2018” sammenligner EU-landene ud fra 27 forskellige parametre. Indikatorerne inkluderer blandt andet finansiering og offentlig støtte til innovation, hvor Danmark fortsat ligger i toppen.

Det vil sige, at der i høj grad er gunstige rammer for at udvikle nye idéer og skabe innovative produkter og services for de danske virksomheder. Samtidig er Danmark en videntung nation, som har en veluddannet befolkning, og som leverer forskning i verdensklasse.  

Der, hvor målingerne peger på udfordringer for Danmark, er på virksomhedernes evne til at omsætte viden til produkter og services på markedet. Men hvorfor mislykkes virksomheder med at bringe innovationerne på markedet?

Samfundsrelevant forskning vil sikre, at flere innovationer når markedet
Forskningsprojektet Vækst med Innovation, som støttes af Industriens Fond, undersøger, hvordan danske virksomheder overkommer innovationsbarrierer.

Partnerne i forskningsprojektet er Center for Integrerende Innovationsledelse ved Syddansk Universitet, Copenhagen Business School (CBS) og Teknologisk Institut. Projektet afprøver viden, om hvordan innovationsbarrierer løses, så dansk erhvervsliv ikke sakker bagud i den internationale konkurrence. Samtidig er der brug for, at forskere og erhvervsliv samarbejder tæt for at løse samfundsmæssige udfordringer.

Det vil ske gennem Vækst med Innovation. Forskningsresultaterne vil nemlig understøtte virksomheder i at overkomme de innovationsbarrierer, som forhindrer dem i at nå ud på markedet med ny teknologi og innovative produkter og services. Dette til gavn for deres indtjening og fremtidige konkurrenceevne samt velstanden i det danske samfund.

Udfordringer der hæmmer innovation
Udfordringer med innovation kan hæmme eller helt tilintetgøre et innovationsprojekt, hvis de ikke løses succesfuldt. Men hvorfor har virksomheder svært ved at håndtere disse?

Innovationslitteraturen fortæller os allerede, hvorfor innovationsbarrierer opstår. Det handler ofte om fravær af en specifik innovationsstrategi, mangel på de rigtige kompetencer – både om nyeste muligheder og om hvordan innovation bedste gennemføres, manglende viden om markedet og utilstrækkelige finansielle ressourcer. Men hvordan løses de?

Vækst med Innovation dykker ned i selve innovationsprocessen i flere danske virksomheder for at undersøge, hvordan de kan lære at imødegå de udfordringer, som hæmmer dem i at nå til måls med innovationsprocessen. Netop innovationsprocesser kan være uforudsigelige og ’mudrede’, og danske virksomheder har brug for mere viden om, hvornår i processen innovationsbarrierer typisk opstår, og hvilke typer barrierer der knytter sig til de enkelte delprocesser.

Dette vil danne et bedre grundlag for at opnå viden om, hvordan og hvornår mulige barrierer kan undgås eller nedbrydes.

Innovationskompetencer øges i danske virksomheder
Hvis innovationskompetencerne øges i de danske virksomheder, kan flere innovationsprojekter gennemføres succesfuldt. Forskning og erhvervsliv vil i den forbindelse arbejde tæt sammen om at opnå dette mål, da projektets forskere vil indgå i tæt interaktion med virksomheder for at klæde dem på til at strukturere og gennemføre fremtidige innovationsprocesser succesfuldt.

Det gøres bl.a. ved at gennemføre en række udviklingsforløb med udvalgte danske virksomheder for at klæde dem bedre på til at håndtere innovationsbarrierer. Projektet udarbejder også et benchmarkingværktøj til øget indsigt i egne udfordringer.

Det er nemlig ikke godt nok at ligge i toppen på The European Innovation Scoreboard, hvis de danske virksomheder ikke får omsat de gode vilkår for innovation til kommerciel forretning og vækst.

Forrige artikel ATV: Der er behov for et teknologimanifest ATV: Der er behov for et teknologimanifest Næste artikel Ny debat: Hvor korrekte skal universiteterne være? Ny debat: Hvor korrekte skal universiteterne være?