Jørgen Kjems modtager Novo Nordisk Prisen

PRIS-MODTAGER: Jørgen Kjems, professor ved Aarhus Universitet, modtager Novo Nordisk Prisen 2018 for sine tværfaglige pionerstudier af, hvordan DNA’s biologiske fætter, RNA, spiller en helt central rolle i cellers regulering.

Allerede tidligt i sin karriere var Jørgen Kjems med til at udfordre et helt centralt dogme inden for menneskets biologi, da han sammen med kolleger opdagede, at molekylet RNA har en række uventede centrale funktioner i forhold til vores gener.

Den gængse opfattelse indtil da var, at RNA blot fungerede som budbringer mellem DNA’et og cellens proteiner.

”Vi var med til at påvise, at RNA ud over at være transportør af genetisk information også indgår som en central regulator af forskellige celleprocesser. Det har siden vist sig, at op mod 90 procent af alt RNA sandsynligvis har andre helt centrale funktioner, for eksempel i reguleringen af vores gener,” forklarer Jørgen Kjems.

Login