Magistrene: Tiden er til højere ambitioner for uddannelsesområdet

DEBAT: Uddannelserne skal genoprettes via investeringer. Den nye regerings fokus på børneområdet er godt, og lærerne og pædagogerne skal have kvalitetsuddannelser, skriver Camilla Gregersen.

Af Camilla Gregersen
Formand for Dansk Magisterforening

Under valgkampen tilkendegav vælgerne, at besparelse på uddannelse var den nu tidligere regerings største fejltagelse.

Det har den nye regering heldigvis lært af, for der står i det nye forståelsespapir, at uddannelsesbesparelserne lægges i graven.

Ligeledes vil regeringen sløjfe det uddannelsesloft, der har lagt et helt urimeligt og nyttesløst pres på de studerende. Begge handlinger er kærkomne og tiltrængte - tak for det.

Der er nu brug for, at vi genopretter uddannelserne via investeringer - vi skal have ambitionerne tilbage i uddannelsespolitikken. 

Taxameter skal være permanent
Regeringen og samtlige støttepartier lovede under valgkampen, at det laveste taxameter på universiteterne selvfølgelig stadig skal have de midler, som det er blevet løftet med år efter år i lang tid.

Det går jeg ud fra stadig står til troende, for ellers bliver bunden slået ud af uddannelserne, og fyresedlerne vil igen regne ned.

Det vil være oplagt, at den nye regering vedtager, at det midlertidige taxameterløft ikke blot vedtages i år, men gøres permanent.

I dag får uddannelserne taxameterløftet for et år ad gangen, men den korte tidshorisont stikker en kæp i hjulet for den langtidsplanlægning, som er så vigtig for uddannelser, der tager fem år. 

Den nye regering har fokus på børneområdet, og det kan vi kun rose. For en god start på livet giver mod på tilværelsen og modvirker ulighed senere i livet.

Derfor skal børnenes kommende lærere og pædagoger have en kvalitetsuddannelse med sig i bagagen fra professionshøjskolerne. 

Kvalitetsuddannelser i hele landet
Der skal være uddannelser i hele landet, skriver regeringen også.

Enig. Og det skal være gode uddannelser!

For uanset om man læser til datamatiker eller pædagog i en storby eller ude i landet, skal kvaliteten følge med. Uddannelsesinstitutioner spiller en vigtig rolle for udvikling lokalt, men det koster også mere at drive mindre uddannelsessteder.

Den nye regering bør derudover indtænke forhold om optagegrundlag, og om hvordan praktik kan fungere optimalt også på nye lokationer. Alt i alt bør en udflytning af nogle af erhvervsakademi- og professionshøjskoleuddannelserne ske med inddragelse af de nuværende erfaringer.

DM foreslår den kommende regering at nedsætte et udvalg med aktører fra feltet, der kan udarbejde det nødvendige beslutningsgrundlag for kvalitet i uddannelser i hele landet.

Vi har brug for en ambitiøs uddannelsespolitik efter en lang ørkenvandring. En langsigtet politik, der investerer i udviklingen af uddannelserne.

En politik, som understøtter dannelsen af den enkelte, samtidig med at vi uddanner til fremtidens arbejdsmarked. Stærke uddannelser er det fundament, der skal sikre samfundsøkonomien, nye jobs og velfærd til de kommende generationer.

Og lad alle kommende regeringer huske, hvor upopulært det er at save i den gren, som samfundet skal sætte nye spirer fra. 

Forrige artikel Universiteterne: Både gode takter og plads til forbedringer i ny regeringsaftale Universiteterne: Både gode takter og plads til forbedringer i ny regeringsaftale Næste artikel Forskningsfond: Helhedstænkning indenfor forskning er afgørende Forskningsfond: Helhedstænkning indenfor forskning er afgørende
GL skoser ”popsmart” studieretning

GL skoser ”popsmart” studieretning

KRITIK: Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) kritiserer H.C. Ørsted Gymnasiets nye, virtuelle studieretning. Formand Tomas Kepler kalder det ”bizart”, at ministeriet har givet dispensation til at søsætte den.