Pharmadanmark: Finansiering afgørende for uddannelseskvalitet

DEBAT: Det er et stort problem, at taxametersystemet ikke tager højde for den store diversitet, der er i uddannelsernes omkostningsniveauer. Det skriver Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark.

Af Rikke Løvig Simonsen
Formand, Pharmadanmark

Det er nok de færreste danskere, som springer ud af sengen om morgenen og som det første tænker på det nye bevillingssystem for de videregående uddannelser. Men ikke desto mindre er netop bevillingssystemet et af de væsentligste emner på den politiske dagsorden for 2016 og noget af det vigtigste, vi kommer til at diskutere i år.

For skruer politikerne bevillingssystemet skævt sammen, så er det faktisk hele uddannelsessystemet og uddannelserne, som risikerer at blive ødelagt.

Derfor er det naturligvis positivt, at den tidligere uddannelses- og forskningsminister, Esben Lunde Larsen (V), lovede en grundig dialog forud for vedtagelsen af et nyt system. Det håber vi, at hans afløser, Ulla Tørnæs (V), vil holde fast i.

Noget om snakken
Men hvordan bør et nyt bevillingssystem så se ud, hvad skal være de grundlæggende principper bag, og hvilke incitamenter til universiteterne bør det indeholde?

Her er det efter vores mening selvfølgelig vigtigt, at det fastholder, at aktivitet – STÅ-produktion (studenterårsværk) – og bevilling i meget stort omfang fortsat følges ad. 

Men nok så vigtigt bør det nye bevillingssystem også klart tage højde for nogle af de udfordringer, samfundet står overfor, bl.a. de udtalte problemer med høj dimittendledighed. Det indebærer, at erhvervsorientering skal tilskyndes.

Kandidater fra universiteterne beskyldes til tider af virksomhederne for ikke at være klar til erhvervslivet, og ser man på dimittendledigheden, kunne det godt tyde på, at der er noget om snakken. Det er i hvert fald en vanskelig overgang, hvor mange – mennesker og ressourcer – risikerer at blive tabt på gulvet.

For at understøtte kvalitet og erhvervsrelevans i uddannelserne, bør der etableres økonomisk incitament til, at universiteterne sikrer, at de studerende undervejs – og særligt på den sidste del af deres uddannelse – er i kontakt med det arbejdsmarked, de uddanner sig til.

Bevillingssystemet skal bl.a. gøre det attraktivt for universiteterne at samarbejde med private virksomheder om at etablere erhvervsorienterede forløb for snart-færdige kandidatstuderende. Forløbene skal medvirke til, at de studerende får indsigt i virksomhedernes behov og på den måde tilegner sig kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

Kvalitets-benspænd fra fremdriftsreformen
På uddannelser inden for lægemiddelområdet er der en lang og fornem tradition for, at kandidatstuderende skriver speciale i tæt samarbejde med en virksomhed. Desværre er ordningen under pres pga. fremdriftsreformen, som gør det vanskeligt for de studerende at nå at etablere et ordentligt og meningsfuldt samarbejde med en virksomhed. Virksomhederne gider ikke bøvlet, hvis de kun får glæde af den studerende i to måneder.

De kvalitets-benspænd, som fremdriftsreformen – trods efterårets forbedringer – stadig indeholder, bør fjernes. I stedet bør der gives bonus til de uddannelser, som forstår at skabe forbindelsen til arbejdsmarkedet. Det vil have en positiv indflydelse på dimittendledigheden og overgangen til arbejdslivet.

Universiteternes samarbejde med erhvervslivet kræver ressourcer – det skal naturligvis afspejle sig i taxametersystemet.

Det er helt afgørende for uddannelsernes kvalitet, at der er tilstrækkelig finansiering til at sikre høj kvalitet. Taxametersystemet er ikke et omkostningsbaseret system, og derfor har systemet det problem, at det ikke tager højde for den store diversitet, der i er i uddannelsers omkostningsniveauer.

Ganske vist er der tre takstniveauer for, hvor meget uddannelser tildeles pr. studenterårsværk, men nogle uddannelser er ganske enkelt notorisk underfinansieret. Det er afgørende, at det nye bevillingssystem anerkender, at nogle uddannelser kræver adgang til dyre laboratoriefaciliteter, at de er pladskrævende, at der er behov for mange praktiske øvelsestimer, små hold osv.

Endelig bør en ny bevillingsmodel sikre, at forskningsmidler faktisk bruges til forskning. I dag dækker taxametertilskuddet ikke altid omkostningerne forbundet med at drive uddannelsen, og derfor kan institutter tvinges til at bruge forskningsmidler på uddannelse. Det er selvsagt uholdbart, når målet må være at holde Danmark i front inden for forskning, bl.a. på lægemiddelområdet.

Forrige artikel Ingeniørstuderende: Hele sektoren er underfinansieret Ingeniørstuderende: Hele sektoren er underfinansieret Næste artikel Erhvervsakademier: Nyt bevillingssystem – schweizerkniv eller tryllestav? Erhvervsakademier: Nyt bevillingssystem – schweizerkniv eller tryllestav?