Hektarstøtte selv om bevidst overtrædelse af loven

Det er muligt bevidst at overtræde landbrugslovens bopælspligt og alligevel modtage hektarstøtte. Det er efter EU’s regler i dag ikke muligt generelt at gøre overholdelsen af landbrugslovens regler til en betingelse for at kunne modtage hektarstøtte. Det oplyser fødevareministeren i dette svar til Enhedslistens Line Barfod. Fødevareministerens eneste mulighed for at koble landbrugsloven og modtagelse af hektarstøtte sammen er at få EU-kollegerne med på ideen.
Claus Iversen

Spørgsmål:
"Kan ministeren bekræfte, at en borger, som søger hektarstøtte velvidende, at han/hun ikke opfylder landsbrugslovens bopælspligt, hverken kan straffes eller kan forpligtes til at tilbagebetale hektarstøtten?"

Begrundelse:
"Af dagspressen er det fremgået, at en borger hverken straffes eller afkræves tilbagebetaling, med mindre han/hun først har fået et direkte påbud om at opfylde bopælspligten og derefter ikke bragt forholdene i orden.