Regeringen er tilhænger at en fælles landbrugspolitik

Ministeren fastslår, at der ikke hersker tvivl om, at regeringen er en varm tilhænger af en reform af den fælles landbrugspolitik. Det loft, som blev lagt over udgifterne til landbrugspolitikken for næste budgetperiode vil derfor i sidste ende pege i retning af en reform
Tina Møller
Dokumentation
Spørger: Jørn Jespersen (SF)

Spørgsmål: »Er det, når det i Kommissionens forslag til midtvejsreform understreges flere gange, at budgetloftet er et loft for landbrugsstøtten, regeringens politik, at det gælder om at komme langt ned under loftet?«

Begrundelse: Det er vigtigt at få slået fast, at det uhyggeligt store tal for skatteydernes betaling til EU's landbrugsordninger er et loft, som det gælder om at komme længst muligt ned under.

Fødevareministerens svar: Regeringen henholder sig til folketingsvedtagelsen (V 13) af 5. november 2002, hvor folketinget blandt andet opfordrede regeringen til at arbejde for en langsigtet afvikling af den direkte landbrugsstøtte samt at arbejde for at udfase alle eksportsubsidier og prisstøtteordninger i forbindelse med WTO-forhandlingerne.

Det loft, som blev lagt over udgifterne til landbrugspolitikken for næste budgetperiode på Det Europæiske Råd i Bruxelles i oktober, vil i sidste ende pege i retning af en reform. Der skal ikke herske tvivl om, at regeringen er en varm tilhænger af en reform af den fælles landbrugspolitik.


Altinget logoForsvar
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget forsvar kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00