Hjemmeværnet klar til grænseovervågning i Middelhavet

OVERVÅGNING: Hjemmeværnets overvågningsfly er klar til at overtage opgaven med at deltage i grænseovervågning i Middelhavet fra Forsvarets Challenger-fly.

Tirsdag lettede et af Forsvarets CL-604 Challenger-fly fra Flyvestation Aalborg og satte kursen sydover for i den næste måned at deltage i den grænseovervågning i Middelhavet, som EU's grænseagentur Frontex udfører. Med blandt andet varmesøgende kamera er flyet velegnet

Den danske regering har allerede nu besluttet, at Danmark også i 2019 skal sende overvågningsfly til Frontex-missionen i op til seks måneder.

Det er dog langtfra sikkert, at det igen bliver CL-604 Challenger-flyene og deres besætninger, der skal løfte opgaven. Det kan meget vel i stedet blive et af Hjemmeværnets to små BN-2N Defender-overvågningsfly.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har nemlig indgået en tillægsaftale med det firma i Luxembourg, som de to fly er leaset fra, og som står for vedligeholdelsen af flyene. Aftalen gør det muligt for firmaet at understøtte udsendelse af et dansk hjemmeværnsfly til Middelhavet.

Billigere i drift
Det er endnu uafklaret, om et af Hjemmeværnets fly skal deltage i Frontex-missionen i 2019. Indtil videre handler det bare om at bane vejen for, at den kapacitet er til rådighed.

”Som led i regeringens ønske om at styrke det danske bidrag til Frontex i 2019 har Forsvarsministeriet undersøgt, hvilke kapaciteter som kunne være relevante for de opgaver, der løses i Frontex. Her indgår både Forsvarets Challenger-fly og Hjemmeværnets Defender-fly," skriver Forsvarsministeriets presseafdeling i en mail til Altinget: forsvar.

Fordelene ved at sende hjemmeværns-flyene afsted er blandt andet, at de er langt billigere i drift end Challenger-flyene. Desuden vil det frigøre Challenger-fly til andre opgaver. Flyene bruges blandt andet til patruljering i Arktis og VIP-flyvninger for Kongehuset og regeringen.

En beslutning om at udsende et af Hjemmeværnets fly vil blandt andet være afhængig af en accept fra Frontex. Hjemmeværnskommandoen er i dialog med Forsvarsministeriets Personalestyrelse omkring de ansættelseskontraktlige forhold for piloter, observatører og teknikere, der ville skulle udsendes sammen med flyet. Flyene opereres i dag fra Roskilde Lufthavn og Flyvestation Aalborg af frivillige piloter, observatører og teknikere. Kommandoen stiler efter at kunne sende et fly afsted i andet halvår af 2019.

Hjemmeværnets fly er udrustet med varmesøgende kamera. Foto: Lars Friis / Værnsfælles forsvarskommando

Hjemmeværnets to fly er identisk udrustet med 15 tommer FLIR-kamera (forward-looking infrared) af typen MX-15, moderne missionskonsoller samt video-downlink og Irridium satellitkommunikation. Begge fly blev i forbindelse med leveringen til Hjemmeværnet opgraderet med moderne glascockpit, vejrradar og et antal identifikationssystemer. Hjemmeværnets fly assisterer ofte politiet og var således et fast inventar på det københavnske nattehimmel under bandekrigens rasen i 2017 og 2018.

Koordinere kontrol af ydre grænser
Frontex er EU's grænseagentur, som har til opgave at koordinere medlemsstaternes kontrol af EU's ydre grænser. Frontex står for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser. Formålet med Frontex er at styrke sikkerheden ved EU's ydre grænser. Frontex' opgaver går blandt andet ud på at udarbejde risikoanalyser, hjælpe med uddannelse af nationale grænsevagter, hjælpe med at koordinere fælles tilbagesendelser og overvågning af relevant forskning på området.

Foruden et overvågningsfly agter Danmark i 2019 at tilbyde at stille en patruljebåd med mandskab fra politiet og Forsvaret samt et køretøj med termisk udstyr til rådighed for Frontex i op til henholdsvis 12 og 6 måneder.

Forrige artikel Danmark giver 300 millioner til det afghanske forsvar og politi Danmark giver 300 millioner til det afghanske forsvar og politi Næste artikel Når kampflyhistorien gentager sig Når kampflyhistorien gentager sig