Jarlov: Sverige skal med i Nato for vores fælles sikkerhed

DEBAT: Nato er den centrale aktør for fred og stabilitet i Baltikum og resten af Europa. Et svensk medlemskab af Nato vil ikke kun styrke den svenske sikkerhed, men vores fælles sikkerhed, skriver Rasmus Jarlov (K) og Hans Wallmark, forsvarsordfører for Moderaterne i Sverige.

Af Rasmus Jarlov og Hans Wallmark
Forsvarsordførere for Konservative og Moderaterne

Vi lever i en uroplaget verden med terrortrusler, flere og flere cyberangreb og øget militær aktivitet i Østersøen.

Derfor bærer vi et stort ansvar for at ruste vores lande til at navigere i og bekæmpe de udfordringer og trusler, vi står over for. Det ansvar vil vi varetage sammen, når vi som forsvarsordfører for Det Konservative Folkeparti i Danmark og Moderaterne i Sverige mødes i København for at drøfte den sikkerhedspolitiske udvikling på vores område.

For i dag oplever vi desværre en negativ sikkerhedspolitisk udvikling.

Styrket forsvarssamarbejde med Sverige
I 2008 så vi, hvordan det russiske styre i Kreml gik til angreb på den europæiske sikkerhedsorden med krigen i Georgien. Siden da er Ruslands aggressioner mod nabolandene og omverdenen kun blevet værre. Indbyggerne i det østlige Ukraine og på Krim er i øjeblikket hårdest ramt.

Men efter angrebet på den tidligere russiske spion i den britiske by Salisbury og nedskydningen af passagerflyet Malaysia Airlines Flight 17 over Ukraine tæt ved den russiske grænse i 2014, står det også klart, at Ruslands aggressioner skaber usikkerhed for resten af Europa.

Med krigen i Syrien og tiltagende radikalisering i Mellemøsten og Nordafrika er terrortruslerne mod vores lande steget. Vi er også udfordret af falske informationskampagner og it-angreb.

Det er afgørende, at vi får styrket Danmarks og Sveriges forsvar for at imødekomme disse udfordringer. Vores partier i både Sverige og Danmark arbejder derfor for en ansvarlig forsvarspolitik med flere midler til forsvaret.

Men for at styrke forsvarsevnen i øresundsregionen er vi også nødt til at styrke samarbejdet mellem Danmark og Sverige. Derfor er vi glade for at se de fremskridt, der sker, for eksempel lettere adgang til vores respektive luftterritorier.

Men vi skal mere end det. Vi mener også, at vores sikkerhedssamarbejde i Østersøen om blandt andet opdagelse og bekæmpelse af ubåde skal styrkes. De seneste år er vores havgrænser efter alt at dømme blevet overtrådt flere gange, og særligt den sydlige del af Østersøen er et udsat område.

Svensk medlemskab af Nato gavner både deres og vores sikkerhed
Både Sverige og Danmark er blandt de mest digitaliserede lande i verden, hvilket har skabt nye muligheder for erhvervslivet og samfundet. Den digitale udvikling har dog også bevirket, at vi er mere sårbare over for cyberangreb, der risikerer at skade vores moderne, digitaliserede samfund.

På egne og vores søsterpartiers initiativ har Nordisk Råd derfor opfordret regeringerne i de nordiske lande til at udbygge cyberforsvarssamarbejdet med de baltiske lande. Meningen med samarbejdet er blandt andet, at vi skal dele erfaringer og viden om cybertrusler for på den måde at opruste vores cybersikkerhed.

Vi er overbeviste om, at hvis vi skal være bedre til at beskytte vores lande mod både fysiske og digitale trusler, så skal det ske i samarbejde med allierede. Et dansk-svensk samarbejde er nødvendigt for at skabe en bedre sikkerhedspolitik i vores del af Europa.

Samtidig er det klart, at den centrale aktør for fred og stabilitet i Baltikum og resten af Europa er Nato. De fleste nordiske lande og de fleste EU-lande er medlemmer af Nato-alliancen i dag – men ikke Sverige.

I begge partier ser vi et stærkt behov for at få Sverige med i Nato-samarbejdet. Derfor er det vores opfordring til de svenske socialdemokrater at se virkeligheden i øjnene og erkende, at et medlemskab af Nato er nødvendigt. Samtidig opfordrer vi de danske socialdemokrater til at gå i dialog med deres svenske søsterparti, så de kan være med til at påvirke et svensk ja til Nato.

For et svensk medlemskab af Nato vil ikke alene styrke den svenske sikkerhed, men vores fælles sikkerhed.

Forrige artikel Udenrigspolitisk Selskab: Det er på tide, at vi igen tager udenrigspolitik seriøst Udenrigspolitisk Selskab: Det er på tide, at vi igen tager udenrigspolitik seriøst Næste artikel Danske Rederier: Der er behov for ny dansk piratstrategi Danske Rederier: Der er behov for ny dansk piratstrategi