S og DF vil se på nævns rolle i krigsbeslutninger

Det Udenrigspolitiske Nævn havde reelt ingen eller meget lille indflydelse på beslutningerne om krigsdeltagelse i Kosovo, Afghanistan og Irak. Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er parate til at se på, hvordan nævnet kan inddrages bedre.

Folketinget bør overveje, om der er behov for ændringer af procedurer og praksisser for en regerings information af og rådføring med Det Udenrigspolitiske Nævn forud for fremlæggelsen af en beslutning om dansk krigsdeltagelse. Det er anbefalingen fra to forskere, der undersøgt de politiske processer, der ledte op til, at Danmark sendte tropper til Kosovo i 1998 og 1999, til Afghanistan i 2001 og til Irak i 2003.

En regeringen er forpligtet til at rådføre sig med Det Udenrigspolitiske Nævn, inden den træffer beslutninger om sager af større udenrigspolitisk rækkevidde. Forskerne Rasmus Mariager og Anders Wivel fra Københavns Universitet konkluderer i udredningen "Hvorfor gik Danmark i krig?", at nævnet reelt havde ingen eller meget lille indflydelse på beslutningerne om udsendelse af tropper til Kosovo, Afghanistan og Irak.

Socialdemokratiets udenrigsordfører, Nick Hækkerup (S), er åben for at se inddragelsen af Det Udenrigspolitiske Nævn efter i sømmene.

Login