Affaldsforening: Ikke-genanvendeligt affald er overset i klimadebatten

DEBAT: Også i 2030 vil der være restaffald, der ikke kan genanvendes eller genbruges. Derfor skal vi genanvende mere plastik, øge energieffektiviseringen og sætte ind med CO2-fangst og nyttiggørelse, skriver Mads Jakobsen og Per Bødker.

Af Mads Jakobsen og Per Bødker
Hhv. formand og næstformand i Dansk Affaldsforening

Stort set hele Folketinget har nu tilsluttet sig et ambitiøst mål om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030.

I affaldssektoren kan vi bidrage til den målsætning.

Den cirkulære økonomi er et centralt redskab. Kommuner og affaldsselskaber genbruger og genanvender mere og mere affald og sikrer væsentlige CO2-gevinster ad den vej.

Men uanset hvordan vi vender og drejer det, vil der også i 2030 være restaffald, der ikke kan genbruges eller genanvendes.

Folketinget kan beslutte at udfase benzin og dieselbiler, at opføre nye vindmølleparker og meget andet, men affaldet bliver ved med at komme.

Vores to muligheder
Reelt har vi kun to muligheder, når det gælder restaffaldet. Vi kan grave affaldet ned og deponere problemet til kommende generationer, eller vi kan udnytte det som energi i vores radiatorer og stikkontakter.

Et affaldsenergianlæg er et miljøanlæg, der producerer energi af de rester, der før i tiden blev deponeret. Anlæggene reducerer samtidig klimabelastningen – både fordi deponier og lossepladser udleder metan, og fordi affaldsenergi fortsat skubber fossile brændsler ud af energisystemet. I dag udgør affaldsenergien cirka 25 procent af fjernvarmen og 4 procent af elproduktionen.

Affaldsenergien er bindeleddet mellem den cirkulære økonomi og fremtidens grønne energisystem. Den fungerer som en slags "afløb" for det restaffald, vi ikke kan genanvende. Enten fordi det indeholder miljøskadelige stoffer, vi ikke vil have i nye produkter, eller fordi affaldet forringer kvaliteten i genanvendelsen. Anlæggene sikrer rene materialestrømme.

De tre initiativer
Det lyder og er godt for miljøet, men vi kommer ikke uden om, at anlæggene også udleder CO2. Cirka 40 procent af affaldet er fossilt og skyldes blandt andet plastik, udtjente tekstiler og malingrester. Alt i alt udleder anlæggene 1,4 millioner ton fossilt CO2, hvilket svarer til 2,9 procent af den samlede danske CO2-udledning.

Derfor har vi netop lanceret udspillet ’CO2-neutral affaldsenergi 2030’. Konkret handler det om tre initiativer: Vi skal genanvende endnu mere plastik, øge energieffektiviseringen og sætte ind med CO2-fangst og nyttiggørelse. CO2'en skal ikke blot lagres, men på længere sigt bruges til højværdi-formål såsom syntetisk brændstof til flyindustrien.

Lykkes vi med alle tre initiativer, kan vi levere 5,5 procent af den CO2-reduktion på 70 procent, som man fra politisk side ønsker at indfri i 2030.

Vores udspil er en udstrakt hånd til regeringen, klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen og Folketinget. Vi vil gøre vores, men det kræver stabile rammer med plads og rum til at drive den grønne omstilling. Vi ønsker at tage ansvar og samarbejde om at bidrage til at realisere klimaambitionerne.

Forrige artikel Villum Fonden: Excellent forskning sætter klima på dagsordenen Villum Fonden: Excellent forskning sætter klima på dagsordenen Næste artikel Veks: Det er ødselt ikke at udnytte overskudsvarme i Danmark Veks: Det er ødselt ikke at udnytte overskudsvarme i Danmark
Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

DET SKER: Københavns Universitet lægger hus til international konference om klimaløsninger, Landbrug & Fødevarer holder generalforsamling, og der holdes stormøde om oversvømmelser. Få overblikket over ugen her.