Aftale på plads om halv milliard til forskning

FORSKNINGSRESERVE: Torsdag aften blev Folketingets partier enige om fordelingen af forskningsreserven, som fordeler en halv milliard kroner til forskellige forskningsområder.

Torsdag aften nåede alle Folketingets partier til enighed om fordeling af de 555 millioner kroner i forskningsreserven.

Topscorer i fordelingen er de store tekniske udviklings- og demonstrationsprogrammer, som får 192 millioner kroner.

I år var det en sværere opgave at vælge end tidligere, da puljen ikke var så stor som tidligere år. Alligevel er alle partier gået med i aftalen.

Minister på kompromis
Uddannelsesminister Ulla Tørnæs (V) havde i sit udspil prioriteret et større beløb til Danmarks Innovationsfond, men i den endelige aftale bliver en del af de penge altså flyttet.

”Danmarks vigtigste råstof er viden. Vores økonomi er baseret på viden og drevet af, at vi kan omdanne den viden til nye løsninger, nye arbejdsgange og nye produkter," siger Ulla Tørnæs i en pressemeddelelse om aftalen

I forhold til regeringens udspil har Det Frie Forskningsråd fået flere penge, og de såkaldte udviklings- og demonstrationsprogrammer har fået tilført ti millioner kroner.

Hos det største oppositionsparti Socialdemokratiet er der tilfredshed med, at forhandlingerne har været med til at flytte på fordelingen af midlerne. Men størrelsen på årets pulje bekymrer.

"Socialdemokraterne er bekymrede for de konsekvenser, det får for fremtidens forskning, kvaliteten i uddannelserne og dermed job og vækst til gavn for det danske samfund, at der skæres så meget på forskningen," siger Christine Antorini, der har forhandlet for Socialdemokratiet, i pressemeddelelsen.

Se her hvordan puljen blev fordelt

Fordelingen af forskningsreserven for 2017 fordeler sig således:  
Mio. kr. (2017-pl) 2017
Forskningsreserve til udmøntning 555
1. Danmarks innovationsfond 181
1.1 Forskning i bioressourcer, fødevarer og miljøteknologi 71
1.2 Forskning i velfærd, sundhed og uddannelse 40
1.3 Forskning i strategiske vækstteknologier 45
1.4 Forskning i rum- og droneteknologi 25
2. Udviklings- og Demonstrationsprogrammer 191
2.1 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 61
2.2 Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 130
3. Entreprenørskab og markedsmodning 40
3.1 Fonden for Entreprenørskab 21
3.2 Markedsmodningsfonden 15
3.2 Early Warning 4
4. Fri forskning med fokus på talentudvikling mv. 143
4.1 Det Frie Forskningsråd 143

Forrige artikel EUDP-formand: Budgetterne kan ikke halveres to år i træk EUDP-formand: Budgetterne kan ikke halveres to år i træk Næste artikel Her er analyserne bag forsyningsstrategien
Regeringen udskyder endnu engang beslutning om oliejagt

Regeringen udskyder endnu engang beslutning om oliejagt

OLIEJAGT: Regeringen har valgt at udskyde beslutningen om ny oliejagt i Nordsøen og ønsker denne gang, at beslutningen skal spille ind i de kommende klimahandlingsplaner. Det burde ellers være en no-brainer at sætte en slutdato for oliejagten, mener Greenpeace.