Aktører genkender ikke kritik af Energisparerådet

STOP: Energisparerådet har levet op til sit formål, mener flere aktører, som ikke kan genkende det billede, ministeren tegner for at nedlægge rådet. DI ser til gengæld fordele i en ny tilgang til arbejdet med energibesparelser.

Flere aktører kritiserer nu regeringens beslutning om at nedlægge Energisparerådet.

Ifølge ministeren har rådet ikke levet tilstrækkeligt op til sit formål om rådgivning af ministeren og Energistyrelsen. Men det er ikke erfaringen hos alle, fremgår det af høringssvarene til lovforslaget.

”Vi kan ikke genkende det billede. Dansk Byggeri har oplevet møderne i rådet som konstruktive og med høj kvalitet af de input, som rådet har givet Energistyrelsen og dermed ministeren,” skriver Dansk Byggeris direktør Michael H. Nielsen.

Login