Aktører: Forslag til ny elforsyningslov er mangelfuld

DEBAT: Forslaget til en ny elforsyningslov implementerer EU-direktiv yderst mangelfuldt, skriver Wind Denmark, Brintbranchen og Dansk Fjernvarme. I sidste ende kan det betyde, at Danmark mister sin rolle som grønt foregangsland om ganske få år.

Af Søren Klinge og John Tang og Eleonore Fenne
Hhv. elmarkedschef i Wind Denmark, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme og konsulent i Brintbranchen

I dette efterår skal politikerne på Christiansborg tage stilling til en af de største revisioner af lovgivningen for den danske elsektor igennem i hvert fald de seneste ti år.

Politikerne skal tage stilling til en revideret udgave af elforsyningsloven, som skal implementere et nyt EU-eldirektiv fra den såkaldte ”Clean Energy Package”. Lovforslaget er meget omfattende og indeholder ændringer i lovgivningen for en meget stor del af den danske elsektor.

Hensigten med EU’s eldirektiv er at bane vejen for omstillingen af den europæiske elsektor til vedvarende energi ved at fjerne mange af barriererne for den grønne omstilling i medlemsstaterne, så det bliver muligt at realisere de fælles klimapolitiske mål i unionen.

Desværre vælger man fra dansk side i lovforslaget at frasortere en lang række af de elementer i EU’s lovgivning, som skal understøtte den grønne omstilling.

På europæisk plan anerkender man, at en af de betydelige barrierer for grøn omstilling er manglende sektorkobling og blandt andet adresserer man dette ved at give mulighed for omkostningsægte tariffering af vedvarende energi, som elforbrugere selv producerer ved såkaldt egenproduktion.

Disse regler er relevante for for eksempel fjernvarmeværker, som selv etablerer produktion af vedvarende energi som anvendes lokalt direkte til varmeproduktion i for eksempel elkedler eller varmepumper.

Dette vil også være relevant for fremtidig produktion af brint. Disse typer af elforbrug kan blive et afgørende næste skridt i den grønne omstilling ved at få erstattet de fossile brændsler med vedvarende energi, men er desværre i den nuværende danske lovgivning bremset af urimeligt høje tarifbetalinger. En lovgivning som fastholdes i det fremsatte lovforslag, som politikerne skal behandle i efteråret.    

Nye tarifmodeller
Fra EU’s side udtrykker man en meget klar hensigt om, at barrierer for elforbrugere, der vil producere deres egen vedvarende energi, skal fjernes. Ifølge EU skal elforbrugere, der producerer deres egen vedvarende energi, kun betale tariffer der svarer til den belastning de pålægger elsystemet.

Dette er ikke tilfældet i den danske lovgivning eller i det fremsatte lovforslag, hvor der ikke tages hensyn til elforbrugere med egen vedvarende energiproduktion. Lovgivningen giver ikke mulighed for, at produktionen og forbruget af vedvarende energi kan ske via direkte linjer.

Selvom eldirektivet lægger op til, at det skal gøres nemmere at etablere direkte linjer samt gives mulighed for såkaldt 3. parts adgang til elnettet, som også vil medføre omkostningsægte tariffer for egenproducenter, kan det desværre konstateres, at ingen af disse elementer fra EU’s direktiv indgår i lovforslaget.      

Netselskaberne i Dansk Energi og Energinet har meldt ud, at man arbejder med nye tarifmodellerne for det danske elnet. Men uden ændringer i den overordnede danske lovgivning, som netselskaberne definerer deres tariffer indenfor, vil det ikke være muligt at indføre omkostningsægte og rimelige tariffer for egenproducenter som ønsker at forbruge elektricitet direkte i egne anlæg. Dette ses blandt andet ved, at den nuværende lovgivning stort set gør det umuligt at etablere vedvarende energi til eget elforbrug.

Dansk Fjernvarme, Brintbranchen og Wind Denmark opfordrer til, at man i langt højere grad ser mod de muligheder for at fremme grøn omstilling, som den europæiske lovgivning giver.

Det omfattende lovforslag vil være afgørende for, hvor hurtigt vi kommer i gang med den grønne omstilling. Uden en reel mulighed for elektrificering af flere sektorer via energiintegration på grund af  dansk lovgivning, er det tvivlsomt, om Danmark vil være et foregangsland for grøn omstilling og energieffektivisering i Europa om ganske få år.                        

Forrige artikel Direktør: Regeringens Klimaprogram er dyrt, dårligt og usikkert Direktør: Regeringens Klimaprogram er dyrt, dårligt og usikkert Næste artikel Grønne ngo'er: Aftale om biomasse ligner greenwashing uden reel effekt Grønne ngo'er: Aftale om biomasse ligner greenwashing uden reel effekt
Nyt tema: Er

Nyt tema: Er "det teknologiske fix" Danmarks klimaredning?

NY DEBAT: Regeringen satser massivt på, at CO2-lagring og Power-to-X skal hjælpe Danmark i mål med 70 procents CO2-reduktion i 2030. Er teknologien vores klimaredning? Det spørger vi en række forskere og organisationer om i den kommende tid på Altinget: forsyning.