Aktører: Udbudspligt kan holde affaldsgebyret i kommunerne i ro

DEBAT: Det er afgørende, at den nye klimaplan for affaldssektoren ikke belemrer borgerne i kommunerne med affaldsgebyrer, og det skal konkurrenceudsættelse af udbudspligt og fælles udbud bidrage til, at vi undgår, skriver Danaffald og DTL.  

Af Lars Sørensen og Søren Büchmann Petersen
Formand for Danaffald og chefkonsulent i DTL-Danske Vognmænd

Med den politiske aftale om en klimaplan for affaldssektoren er der lagt et godt og solidt fundament for den grønne omstilling af affaldsområdet. Øget sortering, genanvendelse og mindre forbrænding står helt centralt i planen som vigtige og naturlige skridt mod realisering af visionerne om cirkulær økonomi og mindre klimabelastning.

Den øgede sortering og indsamling af flere affaldsfraktioner vil alt andet lige lægge et opadgående pres på omkostninger til affaldsindsamling hos borgerne. Det er de politiske aftaleparter heldigvis pinligt bevidste om, og derfor er det en del af aftalen, at der skal sættes ind for at undgå, at borgerne oplever stigende affaldsgebyrer i kommunerne.

Dette fornyede fokus på omkostninger og effektivitet i affaldshåndteringen er positivt og tiltrængt. Danaffald glæder sig over, at aftaleparterne har besluttet at gennemføre en analyse af, hvad der kan gøres for at holde regningen til borgerne i form af kommunernes affaldsgebyrer i ro.

Tiltrængt konkurrenceudsættelse 
Det kan umiddelbart forekomme at være en uforenlig opgave at ville styrke sortering, indsamle flere fraktioner og højne kvaliteten, uden at det må koste mere. Dansk Affaldsforening var da også hurtigt på banen med en advarsel om udsigt til drastisk forøgede omkostninger, da klimaplanen kom frem.

Sådan behøver det imidlertid ikke være. Klimaplanen er også på dette punkt på rette vej, fordi den bestemmer, at det skal undersøges, om konkurrenceudsættelse i skikkelse af udbudspligt og fælles udbud af indsamling på tværs af kommuner og kommunale affaldsselskaber kan bidrage til at holde omkostningerne til indsamling nede.

Det er Danaffalds vurdering, at der er et stort effektiviseringspotentiale ved at indføre en pligt for kommunerne til at udbyde affaldsindsamlingen. Kommunerne er selvfølgelig velkomne til at byde med, hvis det sker på lige fod.

Det forudsætter, at der skabes større gennemsigtighed i kommunernes tal om omkostningerne til indsamling, opstilles mål og føres ordentligt tilsyn med kommunernes aktiviteter.

Derudover vil det også være oplagt at interessere sig for, hvordan det er gået med omkostninger og affaldsgebyrer i de kommuner, der gennem de seneste år har hjemtaget affaldsindsamlingen.

Det er ikke fair konkurrence, hvis indsamlingsopgaven efterfølgende varetages på en anden måde end forudsat ved for eksempel at blive tilført flere ressourcer, end der oprindelig var lagt op til.

Kommunale imperiedrømme
I takt med at indsamlingsaktiviteten øges i form af en mere fragmenteret affaldsindsamling er der således god grund til at etablere et økonomisk tilsyn med kommunernes indsamling og affaldsgebyrer.

Der har gennem de senere år været en uheldig tendens til, at kommunerne har trukket opgaven med affaldsindsamling ud af konkurrence. Danaffald ønsker, at klimaplanen skal tage et vidtstrakt opgør med hjemtagningen, som i mange tilfælde har været et bekvemt arnested for forhøjelse af affaldsgebyrer og realisering af kommunale imperiedrømme på forsyningsområdet.

Det er en åbenlys samfundsinteresse, at der rettes stor opmærksomhed mod økonomien i affaldsindsamling og- håndtering. Det vil være et naturligt skridt at supplere klimaplanens udbudspligt af behandlingen af det indsamlede genanvendelige husholdningsaffald med en udbudspligt for den tilhørende indsamling og transport.

Ræsonnementet er det samme: Konkurrence er godt og sikrer en ordentlig økonomi i aktiviteterne, og konkurrence giver grundlag for at afsøge mulighederne og få nye grønne løsninger på banen.

Forrige artikel Debat: CO2-fortrængningskravet skal skabe et dansk PtX-væksteventyr Debat: CO2-fortrængningskravet skal skabe et dansk PtX-væksteventyr Næste artikel V: Finanslovsudspillet baner ikke vejen til grøn vækst V: Finanslovsudspillet baner ikke vejen til grøn vækst