Alternativ forsyningsstrategi er ikke konkret nok til ministerens smag

TAL: Branchen råbte højt, da regeringen ville liberalisere forsyningssektoren og score gevinster på 7,1 milliarder kroner. Nu har man så fremlagt sin egen strategi – uden konkrete effektiviseringsmål.

I en fyldt Festsal på Nationalmuseet i København forsøgte en forenet forsyningssektor onsdag eftermiddag at tale sig ud af McKinseys regneark.

Resultatet er den 40 sider lange folder “Vi forsyner Danmark”. Et skrift, der kan læses som alternativ eller supplement til den forsyningsstrategi, som den tidligere regering med Lars Christian Lilleholt (V) i spidsen fremlagde i efteråret.

Bag den alternative strategi står de fem brancheorganisationer Dansk Fjernvarme, Danva, Dansk Affaldsforening, Foreningen af Danske Kraftvarmeværker og Danske Vandværker. Foreninger, som i modsætning til eksempelvis Dansk Energi, der er fraværende i arbejdet, alle er gået hårdt til angreb på regeringens strategi, som de mener forsimpler debatten til udelukkende at handle om økonomiske effektiviseringer.

Login

  • Anmeld

    Søren Büchmann · Energipolitisk chef

    Konserverende vision uden konkrete effektiviseringsmål

    Dansk Erhverv efterlyser konkrete må for den effektivisering, som selskaberne vil gennemføre.

    Samtidig kan man blive bekymret for, hvad alle de andre "gode" aktiviteter, som selskaberne ifølge visionen skal stå for, kommer til at koste os, der betaler regningerne.