Branchedirektør til regeringen: I glemmer klimasikringen og vores kyster

DEBAT: Hvis ikke regeringen vil fjerne knaster og komme med planer og finansiering for sikringen af vores byer og beskyttelsen af vores kyster, kan konsekvenskerne hurtigt blive kritiske, skriver Henrik Friis, branchedirektør i Dansk Byggeri. 

Af Henrik Friis
Branchedirektør, Dansk Byggeri

I kampen om at forebygge fremtidens klimaforandringer må vi ikke overse, at mange danskere allerede nu lever med konsekvenserne af klimaforandringer, der allerede er sket. Det skal politikerne huske i debatten om den klimaplan, Folketingets partier skal til at forhandle. 

De seneste år har vi oplevet stadig flere massive regnskyl og storme og orkaner, der får havet til at æde sig ind på vores kyster og oversvømme bygninger, boliger, veje og anden infrastruktur. Regn, der vælter ned og oversvømmer og ødelægger værdier for voldsomme beløb.

Men initiativer til at beskytte, forhindre og dæmme op for dem glimrer desværre ved sit fravær i regeringens stort anlagte klimaudspil, og det kan hurtigt blive kritisk.

Vores kyster mangler en plan for klimasikring
1. september fik kommunerne ansvaret for kystbeskyttelsen. Kommunerne skal allerede i dag udpege de områder i kommune- og lokalplanerne, som kan været truet af oversvømmelse på grund af for eksempel forhøjet vandstand, stormflod eller skybrud.

Men regeringen har været tilbageholdende med at anvise, hvordan både kystbeskyttelse og klimasikring i byerne skal kunne finansieres.

Vi mangler en landsdækkende plan for klimasikring i vores byer og for kysterne. Planer, som kan skabe sammenhæng i indsatsen, prioritere de kritiske steder og hjælpe kommunerne med at realisere projekterne. Og det halter også, hvis ikke staten træder til med finansiering og lånemuligheder.

Kommunerne kan ikke løfte den finansielle opgave alene, og grundejerne skal have større incitamenter til at betale for kystbeskyttelsen. Ellers risikerer det ikke at blive til noget. 

Vi bør have en Kyst- og Klimafond
I Dansk Byggeri foreslår vi, at der oprettes en statslig Kyst- og Klimafond i forbindelse med, at man udarbejder en national plan for sikringen af Danmarks kyster og for klimasikringen i byerne. Fonden skal kunne yde tilskud til kommunerne i forbindelse med klimasikringsprojekter og yde lån og tilskud til kystbeskyttelsesprojekter.

Regeringen har i finansloven for 2019 lagt op til at bruge flere penge til sandfodring langs den jyske vestkyst, men der er mange flere kystområder, som også er truet af erosion, højvande og stormflod.  

Samtidig bør regeringen hurtigst muligt give vandselskaberne mulighed for selv at finansiere projekter med overfladeløsninger, som sikrer, at der ikke sker oversvømmelse. For eksempel hvor vand opsamles i bassiner og kanaler kombineret med afløbsløsninger.

Anlægsloftet er en barriere
Men det kommunale anlægsloft spænder ben for en effektiv klimasikring. Siden 2016 har det været et krav, at kommunerne skal være med til at finansiere sådanne løsninger med 25 procent.

Det har betydet, at der stort set ikke længere godkendes overfladeløsninger, selv om det er langt billigere end udelukkende at grave og udskifte kloak- og afløbsrør. Det skyldes ikke mindst det kommunale anlægsloft, der desværre betyder, at kommunerne har svært ved også at prioritere netop klimasikring.

Før stramningen blev der godkendt klimasikringsprojekter i kommunerne for 300-400 millioner kroner om året. Efter stramningen er der kun en håndfuld forhåndsgodkendelser og planlagte projekter på under en tiendedel af det tidligere niveau.

Regeringen spænder ben for de gode løsninger
Regeringen spænder altså mere ben for klimasikring i byerne, end den kommer med løsninger. Fjerner man det kommunale krav om medfinansiering, vil vandselskaberne have mulighed for at realisere kombinerede overflade- og rørløsninger, der er blandt de billigste og mest effektive.

Kommunerne har fået flere værktøjer, og det er positivt. Regeringen har sikret, at der nu er flere metoder til at sikre kysterne, herunder kombinerede løsninger, hvor hård kystsikring indgår.

Men Dansk Byggeri håber, at regeringen vil fjerne knaster og komme med planer og finansiering, så vi kan sikre vores byer og beskytte vores kyster – til gavn for både nuværende og kommende generationer.

Forrige artikel Plastaktører og miljøorganisationer: Her er vores ønsker til plasthandlingsplanen Plastaktører og miljøorganisationer: Her er vores ønsker til plasthandlingsplanen Næste artikel Danske Vandværker: Vil vi virkelig spare på overvågning af pesticider? Danske Vandværker: Vil vi virkelig spare på overvågning af pesticider?