Cerius: Fejl og mistænkeliggørelser i kritik af SEAS NVE

REPLIK: Flere misforståelser og fejlslutninger præger De Frie Energiselskabers kritik af SEAS NVE og Cerius. Cerius har lyttet til kritikken og gennemfører nu et nyt udbud af energibesparelser, skriver Henrik Wej Petersen. 

Af Henrik Wej Petersen
Netdirektør, Cerius

Jette Miller kritiserer i dag det udbud af energibesparelser, som Cerius annullerede i foråret og netop nu er i dialog om med kommende samarbejdspartnere.

Som vi har sagt ved tidligere lejligheder, er det korrekt, at vi har lyttet til kritik af udbuddet, og at vi hen over sommeren indledte en dialog med en række forskellige aktører om, hvordan et nyt udbud kunne tilrettelægges. Men der er flere faktuelle fejl og mistænkeliggørelse i indlægget, som jeg af hensyn til læsernes forståelse af sagen gerne vil kommentere.

Det er eksempelvis forkert, når det bliver påstået, at tre selskaber reelt var involveret i udbuddet. Aftalemæssigt var der kun to parter involveret. Det var elnetselskabet Cerius, der havde energispareforpligtelsen og dermed udbød opgaven med at levere energibesparelser og udbetale tilskud. SEAS NVE Strømmen bød på opgaven. SEAS NVE Holding bistod alene Cerius med rådgivning, før udbudsforretningen blev afholdt.

Hverken lukket eller hemmeligholdt
Det er ligeledes forkert, at der ikke var åbenhed omkring udbuddet. Den udbudsplatform, som omtales i indlægget, er udviklet i Norge. Det er en standardportal, der anvendes i en række lande, og en række rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenører og andre leverandører har tilmeldt sig portalen for at holde sig ajour med opgaver, som de ville kunne byde ind på.

Det fremgår netop også af Millers indlæg, at en række kvalificerede bydere havde fået besked om, at udbuddet fandt sted. Selskaber som Cowi og Rambøll er blot et par eksempler på firmaer, der er aktive i markedet for energibesparelser. Og som vel at mærke ville kunne løfte en opgave af den størrelse, vi sendte i udbud.

Hvordan dette kan føre til en konklusion om hemmeligholdelse og en i markedet ukendt platform, undrer mig meget. Så påstande om lukkethed og hemmeligholdelse er malplacerede.

Til spekulationer i indlægget om overpris ved det nu annullerede udbud vil jeg kun sige, at markedspriserne på energibesparelser svinger, så vi må se, hvilke priser vi får tilbudt via det nye udbud.

Kritik til efterretning
Det kan også undre mig, at Jette Miller synes, der er svar, som blæser i vinden. Hun henviser således til et af de indlæg, hvor vi åbent har svaret på flere af hendes kritikpunkter.

Vi har således taget kritikken af vores udbud til efterretning, og vi har naturligvis ingen interesse i, at vores kunder – andelshaverne – betaler for meget for de energibesparelser, vi er forpligtet til at levere. Derfor gik vi hen over sommeren i dialog med flere potentielle bydere og med Energitilsynet, som parallelt arbejdede med at udvikle retningslinjer for udbud og markedsmæssighed i energibesparelser.

Et arbejde, der 27. juni blev manifesteret i nye, tydeligere retningslinjer for netselskaberne. På den baggrund gennemfører vi et nyt udbud. Seks selskaber er således i denne uge blevet prækvalificeret til at levere energibesparelser til Cerius.

Forrige artikel DI: Digital ansvarlighed kræver internationalt samarbejde DI: Digital ansvarlighed kræver internationalt samarbejde Næste artikel Frie Energiselskaber før Radius-samråd: SEAS NVE får advarselslamperne til at blinke Frie Energiselskaber før Radius-samråd: SEAS NVE får advarselslamperne til at blinke