Dansk Energi bekymret for brugerdata: Ny cyberlov bør præciseres

DEBAT: Regeringen vil med sit forslag til en ny cyberlov give Center for Cybersikkerhed udvidede beføjelser og mulighed for at overvåge datatrafikken mellem energiselskaberne og kunderne. Det er problematisk for forbrugernes datasikkerhed, mener Dansk Energi. 

Af Jørgen S. Christensen
Forsknings- og teknologidirektør i Dansk Energi

Truslen fra cyberforbrydere er alvorlig. Det skal der ikke herske nogen tvivl om.

Derfor bruger de danske energiselskaber cirka 100 millioner kroner hvert år på at holde hackerne ude, så vi fortsat kan have rekordhøj forsyningssikkerhed med strøm i kontakten 99,99 procent af tiden. Og derfor hilste energibranchen regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed velkommen.

Men i våbenkapløbet mod de cyberkriminelle må vi ikke gå på kompromis med borgernes datasikkerhed. Vi skal finde den rette balance.

Problematisk lovforslag
Den balance har regeringen ikke ramt med sit forslag til en ny cyberlov, der giver Center for Cybersikkerhed – under Forsvarets Efterretningstjeneste – udvidede beføjelser.

Dansk Energi anerkender Center for Cybersikkerheds behov for informationer fra energisektoren – ligesom vi har brug for viden fra efterretningstjenesten. Deling af viden og samarbejde på tværs af sektorer og myndigheder er et vigtigt våben i cyberkrigen. Men udveksling af informationer skal ske med respekt for forbrugerne og deres data.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, kan private virksomheder og myndigheder fremover blive tvunget til at lade Center for Cybersikkerhed indsætte overvågningsudstyr og sikkerhedssoftware i deres it-systemer. Det betyder, at Center for Cybersikkerhed har mulighed for at overvåge datatrafikken til energiselskaberne samt trafikken mellem selskaberne og kunderne.

Det er problematisk. Derfor efterspørger vi præciseringer i lovforslaget, så kunderne fortsat kan være trygge ved, hvad deres data må bruges til, samtidig med at Center for Cybersikkerhed får de data, der styrker forsvaret mod hackerne.

Dansk Energi mener, at regeringen med relativt enkle præciseringer i lovgivningen kan sikre, at kunderne fortsat er trygge ved, hvad deres data anvendes til, uden at Center for Cybersikkerhed får reduceret deres muligheder for at monitorere for hackerangreb.

Digitalisering øger krav til datasikkerhed
Digitaliseringen rummer en masse gevinster for samfundet. Den hjælper den grønne omstilling på vej og gør det muligt at bruge energien, når solen skinner, og vinden blæser.

Men digitaliseringen skærper også kravene til den måde, vi behandler informationer om borgerne på. For os er det yderst vigtigt, at forbrugerne har tillid til, at de data, der indsamles, ikke pludselig bliver brugt til andre formål, end hvad de var beregnet til: at udregne forbrugernes elregning, drive elnettet optimalt og sikre grøn omstilling.

Vi kan aldrig gardere os helt mod ondsindede hackere. Det er et evigt våbenkapløb, hvor det er vigtigt med et stærkt beredskab i de enkelte sektorer kombineret med samarbejde med Center for Cybersikkerhed og et løbende politisk fokus.

Energibranchen indgår gerne i en dialog om, hvordan vi på en og samme tid kan styrke cybersikkerheden og værne om forbrugernes datasikkerhed.

Følg L 155
(Forsvarsministeriet)

3/5
2018
8/2
2019
3/5
2018
26/4
2018
10/4
2018
15/3
2018
28/2
2018

Forrige artikel Dansk Energi: Energinet tager ikke elforsyningssikkerheden alvorligt Dansk Energi: Energinet tager ikke elforsyningssikkerheden alvorligt Næste artikel Industrien om 5G-handlingsplan: Pengene glimrer ved deres fravær Industrien om 5G-handlingsplan: Pengene glimrer ved deres fravær