Debat

Dansk Fjernvarme: Sådan får vi Rusland ud af vores radiatorer

I hele Danmark er der bred opbakning til at komme af med russisk gas. Men bag tanken ligger et stort arbejde med at få udfaset naturgassen samtidig med at fastholde den høje forsyningssikkerhed. Skal det lykkes, kræver det, at der nu tages politiske beslutninger, så gode intentioner ikke blot ender som tomme løfter, skriver Rune Moesgaard.

Fjernvarmeselskaber der fortsat mærker den historiske binding til naturgas skal over på alternative, grønne energikilder, og så skal boliger over på den kollektive fjernvarme, skriver Rune Moesgaard.
Fjernvarmeselskaber der fortsat mærker den historiske binding til naturgas skal over på alternative, grønne energikilder, og så skal boliger over på den kollektive fjernvarme, skriver Rune Moesgaard. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Rune Moesgaard
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Nej tak til russisk naturgas.

Den sætning gentager sig i disse dage hos hver enkelt dansker, der følger med i Ruslands invasion af Ukraine. Ikke blot fordi priserne er røget i vejret, men fordi vi lige nu oplever, hvordan gassen er blevet et afgørende geopolitisk våben, der flytter på de tektoniske plader i den europæiske energi- og forsyningssektor.

”Energipolitik er ikke længere bare energipolitik. Det er høj grad sikkerhedspolitik.” Ordene er statsministerens, da hun præsenterede det Nationale Kompromis, og de ord tydeliggør, at der skal ske en markant ændring i vores efterspørgsel på og behov for russisk naturgas i Danmark.

I Danmark har vi et veludbygget fjernvarmenet, der forsyner 1.8 millioner husstande med grøn varme. Dermed kan flere end 3.6 millioner. danskere varme sig på ryggen af en skjult og stærk infrastruktur, der sikrer stabile varmeregninger, når radiatoren skrues op på de kolde og grå dage.

Opgaven er nu at få hjulpet de fjernvarmeselskaber, der fortsat mærker den historiske binding til naturgas over på alternative, grønne energikilder og få sat tempo på at konvertere boliger i den kollektive gasforsyning over på den kollektive fjernvarme.

Varmeplanlægning skal sikre forsyningen

Fjernvarmeselskaber i hele Danmark bliver i disse dage kontaktet af bekymrede borgere med naturgas, der ser priserne stige og ønsker at komme over på fjernvarmen.

Ligger der allerede fjernvarme i kvarteret kan de konverteres til fjernvarme relativt hurtigt. Hvis ikke, ligger der en opgave for kommunen og det lokale fjernvarmeselskab for hurtigst muligt at vurdere, om området er egnet til fjernvarme og i så fald få det udlagt til fjernvarme.

Der skal laves energiplanlægning i hver enkelt kommune og den skal laves nu

Rune Moesgaard, politisk chef, Dansk Fjernvarme

Det gør, at fjernvarmeselskabet kan færdiggøre projektet og få sat spaden i jorden i en fart. Og det hjælper den enkelte boligejer til at vide om fjernvarmen er på vej, eller om de skal investere i en anden løsning.

I lyset af de meget høje energipriser priser og ikke mindst de geopolitiske konsekvenser, haster dette arbejde mere end nogensinde. Der skal laves energiplanlægning i hver enkelt kommune og den skal laves nu.

Det Radikale Venstre foreslår, at nu opgaven er så akut som den er, bør opgaven flyttes over til Energistyrelsen, så der kommer en ensartet og hurtig varmeplanlægning på tværs af kommunerne. I så fald, kan arbejdet fremskyndes betydeligt.

I særlig grad hvis der tages udgangspunkt i den til dato mest gennemarbejdede og grundige screening af potentialet for henholdsvis grøn fjernvarme og varmepumper. Varmeplan Danmark 2021, udarbejdet af Aalborg Universitet.

Automatisk ”ja tak” til fjernvarme

På grund af den store interesse i samfundet, anbefaler Dansk Fjernvarme, at det politisk besluttes, at der indføres et automatisk ”ja tak” til fjernvarme i henhold til den varmeplan, der bliver lavet. På den måde effektiviserer vi markant etableringen af fjernvarme i områder, der på nationalt plan er udlagt til fjernvarme.

Udbygning af fjernvarme i Danmark skal behandles i den lokale kommune, hvor de enkelte forslag fra fjernvarmeselskaberne vurderes grundigt og regnes efter. Men der skal skæres ned på den tunge sagsbehandlingstid, der til tider har skabt unødvendig lang ventetid for borgere og fjernvarmeselskaber.

Derfor anbefaler Dansk Fjernvarme, at der bliver indført et loft på 2 måneder over kommunal sagsbehandlingstid for godkendelse af konverteringsprojekter og ny produktionskapacitet.

Den russiske gas skal også ud af fjernvarmen

Selvom cirka 72 procent af fjernvarmen i dag produceres af vedvarende energi, er 12 procent af fjernvarmen stadig produceret på naturgas. Det svarer til cirka en tredjedel af det samlede gasforbrug i Danmark. Den resterende del af naturgassen anvendes i industri, erhverv og husholdninger.

Dansk Fjernvarme foreslår, at der afsættes penge til en elektrificeringspulje, som selskaber kan søge til at investere i store varmepumper eller andre alternative energikilder

Rune Moesgaard, politisk chef, Dansk Fjernvarme

Naturgasforbruget i el- og varmeproduktionen skyldes politiske beslutninger i 80’erne og 90’erne, hvor udrulning af naturgasnettet og etablering af el- og varmeproduktion på naturgas skulle sikre Danmarks selvforsyning af energi. På den baggrund har en række fjernvarmeværker været tvangsbundet til naturgassen indtil kraftvarmekravet blev afskaffet i 2020.

Hos de selskaber der har været ramt af det politiske krav om kraftvarme og tilslutning til gasnettet, har energiprisernes himmelflugt naturligvis været dyrt for forbrugerne. Disse selskaber er nu ramt af konsekvenserne af en geopolitisk krise og kæmpe stigninger i gasprisen og som følge deraf er varmepriserne steget hos cirka 200.000 fjernvarmekunder i Danmark.

Dansk Fjernvarme anbefaler, der tilbydes en økonomisk håndsrækning til de mest påvirkede fjernvarmeselskaber for at afbøde prisstigninger på kort sigt og ikke mindst hjælpe til at omstille sig i fra naturgas. Dansk Fjernvarme foreslår, at der afsættes penge til en elektrificeringspulje, som selskaber kan søge til at investere i store varmepumper eller andre alternative energikilder. På den måde kan vi alle komme af med den russiske gas.  

Nej tak til russisk naturgas, og ja tak til grøn omstilling. Fjernvarmen er klar. Danmark er klar. Så nu er det bare at tage de nødvendige beslutninger.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Rune Moesgaard

Politisk chef, Dansk Fjernvarme
cand.polit. (Københavns Uni. 2001)