DI: Forfejlede støtteordninger koster tillid og store investeringer

DEBAT: Flere virksomheder skal tilbagebetale støtte, fordi ordningen har overkompenseret firmaerne. Det koster tillid og mulige investeringer fra virksomheder i udlandet. Energiaftalens støtteordninger skal derfor forberedes bedre, mener Troels Ranis, DI.

Af Troels Ranis
Branchedirektør I DI Energi

Et vigtigt redskab i den grønne omstilling er støtteordningerne. De fremmer den udvikling, som politikerne ønsker, og gør det muligt for virksomhederne at tage initiativer, som ellers ikke ville være taget.

Danmark er kendt for at have gode, robuste og pålidelige rammevilkår til fremme af den grønne omstilling. Men nu er virksomhedernes tillid til systemet udfordret.

Tilbagebetalt støtte koster på tillidskonto
Konkret er der problemer med en støtteordning, som blev lavet for at sikre driften af en række industrielle kraftvarmeværker.

Når vi omstiller elproduktionen til vedvarende energi, er der brug for at have kraftværker i baghånden, som sikrer strøm i kontakterne, når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser. Støtteordningen kompenserede for en forhøjet NOx-afgift.

Virksomhederne fik tildelt støtten i god tro. Men ordningen er så kompleks, at virksomhederne nu skal betale 95 procent af den udbetalte støtte tilbage. Senere har det nemlig vist sig, at der har været tale om overkompensation.

Selvfølgelig skal virksomhederne ikke overkompenseres. Men nu står flere virksomheder over for at skulle betale store millionbeløb tilbage, selvom de har handlet i god tro og helt efter bogen. Det svækker tilliden til støttesystemet.

Investeringer risikerer at blive droppet
Nogle virksomheder risikerer at miste store investeringer fra udenlandske ejere og investorer på grund af den manglende tillid.

For eksempel har Akzo Nobel Salt A/S’ hollandske ejere overvejet at udvide produktionskapaciteten i Assens ved Mariager.

Det vil blive gjort med teknologi, som understøtter elektrificeringen i Danmark, og samtidigt fremtidssikrer fabrikken, da der investeres i ny og mere energieffektiv, fleksibel og bæredygtig damp-forsyning.

Nu bliver den store investering genovervejet, da ledelsen i Holland berettiget spørger sig selv, om man kan regne med administrationen af de danske støtteordninger.

Fremtidig støtte må ikke blive for kompleks
Vi forventer, at tilliden til det danske støttesystem genoprettes. Virksomhederne skal være sikre på, at sager som denne ikke opstår i fremtiden.

Det er derfor vigtigt, at man forbereder sig grundigt på de nye støtteordninger, der ligger i energiaftalen. Ordningerne må ikke blive så komplekse, at de risikerer at komme i uføre.

Forrige artikel ARC efter COP24: Byerne må tage over, når staterne svigter ARC efter COP24: Byerne må tage over, når staterne svigter Næste artikel Niras om udbygning af fjernvarmen: Automatreaktion hersker ofte over fornuften Niras om udbygning af fjernvarmen: Automatreaktion hersker ofte over fornuften
Erhvervslivet: Giv os en fokuseret, grøn forskningsstrategi

Erhvervslivet: Giv os en fokuseret, grøn forskningsstrategi

SATS: Der skal flere penge til forskning og udvikling af nøgleteknologier i den grønne omstilling, men pengene skal gives med et større blik for, hvad samfundets gevinster er. Det er de store mål med DI og Dansk Energis forslag til en grøn forskningsstrategi. Ifølge Klimarådets formand er tankerne rigtige.