Dansk Industri om gasledning: Der er brug for en politisk beslutning nu

DEBAT: Hvis ikke der snart kommer en afklaring på gasledningen til Nordic Sugar, må virksomheden fragte flydende fossil gas ind med skibe og lastbiler for at imødekomme EU's miljøkrav. Det vil være dumt, både for klimaet og konkurrenceevnen, skriver Troels Ranis.

Af Troels Ranis
Branchedirektør i DI Energi

Mens Nordic Sugar lige nu har fuld gang i sukkerproduktionen, står virksomheden allerede næste år over for en uvis fremtid. Virksomhedens miljøgodkendelse fra EU udløber nemlig ved udgangen af næste år, og derfor arbejder Nordic Sugar ikke kun på højtryk for at få sukkerkampagnen i hus, men også for at lægge olie og kul på hylden og få adgang til en grønnere energiløsning.

Her er Nordic Sugar ikke i tvivl: En gasledning til sukkerfabrikkerne tilkoblet nye lokale biogasanlæg er vejen frem.

Behov for beslutning her og nu
Etableringen af en gasledning og to nye biogasanlæg på Lolland-Falster er et grønt columbusæg, der sikrer lokale arbejdsplader, stor klimaeffekt, grøn omstilling af landbruget og investeringer i landdistrikterne.

Derfor kan det undre, at den politiske beslutning om at realisere projektet trækker i langdrag. Det skaber unødvendig usikkerhed hos Nordic Sugar i det energipolitiske venteværelse. Den manglende politiske beslutning om en gasledning til Lolland-Falster tvinger Nordic Sugar til at se på alternativer, som hverken gavner dansk økonomi eller det ellers så ambitiøse klimamål om at reducere Danmarks samlede CO2-udledninger med 70 procent i 2030.

Og bare for at komme kritikken i forkøbet: elektrificering er ikke en mulighed. Nordic Sugar har allerede forsøgt sig med elektrificeringsløsninger, som på papiret godt kunne være en mulighed, men som i praksis har vist sig ikke at være en tilstrækkelig driftssikker løsning, og Nordic Sugar kan ikke basere sin produktion på en teknologi, der kun er i drift halvdelen af tiden.

En klimapolitisk molboløsning
Uden en gasledning vil Nordic Sugar derfor være nødsaget til lave en klimapolitisk molboløsning og fragte flydende fossil gas ind med skibe og lastbiler fra Sverige for at imødekomme miljøkravene fra EU og opretholde den danske sukkerproduktion. Et alternativ, som hverken understøtter klimamålene eller styrker Nordic Sugars konkurrenceevne.  

Hvis Nordic Sugar ikke får en gasledning til Lolland-Falster, risikerer den danske sukkerproducent at tabe vigtig konkurrenceevne på det europæiske marked, hvor andre sukkerfabrikker i stor stil omstiller deres produktion til gas. Her må Danmark som et af de mest klimaambitiøse EU-lande for alt i verden ikke sakke bagud.

I Danmark er vi blandt de førende i verden til at producere klimavenlig biogas, som regnes for at være blandt de helt centrale energikilder i vejen til at nå 70-procentsmålet i 2030. Her rummer Lolland-Falster et enormt potentiale for at bidrage til den danske biogasproduktion.

Roeaffaldet kan med stor grøn fordel bruges til biogasproduktion og blive til CO2-neutral gas, der kan vende tilbage til sukkerproduktionen og gøre gavn. Og når sukkerproduktionen er uden for sæson, kan den klimavenlige biogas effektivt og nemt via gasledningen komme videre ud i landet og bidrage til resten af Danmarks grønne omstilling.

Et grønt columbusæg
Biogas er kort sagt et grønt columbusæg for Lolland-Falster. Etableringen af to nye, store biogasanlæg på Lolland-Falster kan sikre en CO2-reduktion på hele 200.000 tons om året fra Nordic Sugars fabrikker alene.

Samtidig vil to nye biogasanlæg skabe godt 200 permanente, primært lokale arbejdspladser til driften af anlæggene og omkring 300 arbejdspladser i selve byggefasen. Herudover holdes hånden under op til tusind lokale arbejdspladser i følgeerhverv. Her går grøn omstilling og vækst hånd i hånd. Men det kræver først og fremmest, at der fra politisk side gives grønt lys til at udvide gasnettet til Lolland-Falster.

Selvom potentialet i en gasledning til Lolland-Falster er enormt, ændrer det ikke på faktummet, at vi har brug for en politisk beslutning nu. Om få uger kan det være for sent, og Nordic Sugar må se sig nødsaget til at få fragtet flydende fossil gas ind fra Sverige for at nå at have en energiløsning for 2021 på plads.

Min klare appel til politikerne lyder derfor: Lad os nu få blåstemplet projektet om en gasledning til Lolland-Falster. På den måde sikrer vi en fortsat stærk sukkerindustri på dansk jord. Det vil være en gevinst for klimaet såvel som for økonomien.

Forrige artikel Aktører før foretræde i Folketinget: Projektbekendtgørelsen spænder ben for grøn omstilling Aktører før foretræde i Folketinget: Projektbekendtgørelsen spænder ben for grøn omstilling Næste artikel Professor og fhv. vandchef: Sådan opnår vi rent grundvand, mere natur og en bedre biodiversitet Professor og fhv. vandchef: Sådan opnår vi rent grundvand, mere natur og en bedre biodiversitet