Debat

Danva: DI fremfører forfejlet kritik af vandselskaber

Det er ærgerligt, at DI Vand opfordrer til indførelse af politiske krav, der ydermere kan resultere i opbygningen af et tungt og dyrt bureaukrati for vand- og spildevandsselskaberne, skriver Carl-Emil Larsen.

Det er ærgerligt, at DI Vand fremfører forkerte oplysninger om en sektor, de burde bakke op om, skriver Carl-Emil Larsen.<br>
Det er ærgerligt, at DI Vand fremfører forkerte oplysninger om en sektor, de burde bakke op om, skriver Carl-Emil Larsen.
Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Carl-Emil Larsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

"Det er alarmerende, at blot halvdelen af de danske vand- og spildevandsforsyninger anvender totalomkostninger i deres investeringer. Kommunerne ejer selskaberne og skal derfor tvinge det igennem efter et valg," lyder det fra DI Vand i Altinget.

For det første er det ikke korrekt, at kommunerne ejer alle vand- og spildevandsforsyninger. De fleste drikkevandsforsyninger er nemlig forbruger- eller fondsejede, og for det andet er det ifølge Energistyrelsens TCO-evaluering knap 80 procent af de kommunalt ejede vand- og spildevandsselskaber, der anvender totaløkonomiske beregninger, før de foretager deres investeringer. Data bag Energistyrelsens analyse viser nemlig, at 43 ud af 54 medvirkende kommunalt ejede selskaber bruger TCO.

Det er ærgerligt, at DI Vand på den måde fremfører forkerte oplysninger om en sektor, de burde bakke op om.

Det giver ikke mening ikke alle udbud
Ved at sige, at ejerne skal tvinge deres vandselskaber til at anvende TCO, efterlader det læserne med det indtryk, at Danvas medlemmer, de kommunalt ejede selskaber, udfærdiger deres udbud med fokus kun på investeringspris. Det er langt fra virkeligheden. Og det er endnu mere ærgerligt, når det nu en gang er en kendsgerning, at vandselskaberne af egen drift på få år har accelereret implementeringen af TCO som almindelig praksis.

Vandselskaberne er i øvrigt ikke stoppet her, for de mener ikke, TCO kan være en enkeltstående driver til at skabe grøn omstilling, som DI Vand også påstår.

TCO er blot et af mange elementer inden for asset management. Her kan krav til for eksempel CO2-reduktioner og andre "grønne omstillingskrav" indarbejdes i selskabernes prioriteringsparametre, når de skal vurdere, hvilke projekter der kan løse selskabernes udfordringer.

TCO er et værktøj til at finde det økonomisk bedste projekt blandt de opstillede alternativer og bare et element i asset management. Det giver ikke mening at have TCO i alle udbud, og udbudstidspunktet er ofte for sent i forløbet. TCO bør i mange tilfælde bruges i planlægningsfasen, hvor der skal ses på anlæg, drift og bortskaffelse for de alternativer, der opstilles.

De kommunalt ejede vand- og spildevandsforsyninger beviser dagligt, at der er andre parametre end prisen alene, der giver de bedste og i længden billigste løsninger for selskaberne og dermed kunderne og samfundet.

Carl-Emil Larsen, adm. direktør, Danva

Udbredelsen af asset management og herunder TCO, forventer Danva, vil være stigende. Der er blandt andet sket meget på IT-siden inden for asset management de seneste år, og Danva forventer, at tiltag i vandselskaberne, kombineret med de nye produkter fra innovative leverandører, vil være med til at accelerere udbredelsen yderligere.

Konklusionen er, at de kommunalt ejede vand- og spildevandsselskaber på få år er nået langt i bestræbelserne på at anvende asset management, herunder TCO. Derfor er det helt forfejlet af DI Vand at opfordre til indførelse af politiske krav, der ydermere kan resultere i opbygningen af et tungt og dyrt bureaukrati.

Vandselskaberne har mange udbud, der er mere eller mindre komplekse. Det kræver metodefrihed for at sikre den optimale løsning, pris og kompleksitet i de enkelte udbud.

Andre parametre end prisen 
Asset management er et afgørende værktøj i at effektivisere og sikre et hensigtsmæssigt investeringsniveau. Danva har sammen med sine medlemmer siden 2014 sat asset management på dagsordenen i vandsektoren og har gennem endnu flere år bidraget til at standardisere dataindsamlingen, blandt andet med udvikling af dataformater for registrering, tv-inspektion, brøndrapportering o.l.

Dette medlemsarbejde har været med til at gøre det lettere at udvikle de prognoser på en nuværende og fremtidig tilstand af aktiver, der til stadighed udbygges. Bestræbelserne er med til at øge de fremadrettede effektiviseringsmuligheder. Og det er denne viden og dette grundlag, der er fundamentet for eksport af dansk vandteknologi.

Jeg vil med denne replik til DI Vands indlæg slå fast, at langt den overvejende del af Danvas medlemmer benytter sig af TCO i praksis. De kommunalt ejede vand- og spildevandsforsyninger beviser dagligt, at der er andre parametre end prisen alene, der giver de bedste og i længden billigste løsninger for selskaberne og dermed kunderne og samfundet.

Det, håber jeg, DI Vand er enig i.  

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mads Helleberg Dorff

Branchechef, DI Vand; Director, DI Water
cand.scient.pol, Aarhus Uni. (2003)