Det ved vi om regeringens forslag til finansloven for 2019

FINANSLOV: På torsdag præsenterer regeringen sit endelige udspil til finansloven for 2019. Men allerede nu har regeringen drypvis afsløret dele af sine nye mærkesager. Få overblikket her.

Torsdag 30. august klokken 11.00 i Finansministeriet præsenterer finansminister Kristian Jensen (V) regeringens udspil til en ny finanslov for 2019.

Men allerede nu har forskellige ministerier budt ind med op til flere forslag til finansloven, og flere kommer til hver dag.

Se listen herunder for at få et overblik over, hvad der er blevet foreslået indtil nu.

Børne- og Socialministeriet

 • En milliard til flere pædagoger til udsatte børn 
  Børne- og Socialministeriet vil sætte fokus på børn i alderen 0-2 år fra særligt sårbare familier for på længere sigt at mindske negativ social arv. Ministeriet vil derfor afsætte en milliard kroner til blandt andet at ansætte flere pædagoger, styrke kompetencer hos dagplejere og institutioner og til flere besøg af sundhedsplejersken i barnets første leveår. Læs mere her.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

 • Registreringsafgiften skal hverken fjernes eller forlænges
  Til nytår vil registreringsafgiften på elbiler stige fra 20 procent af satsen for benzin- og dieselbiler til 40 procent. Trods lave afgifter har salget af elbiler stadig været trægt, og derfor lægger Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ikke op til at sløjfe registreringsafgiften på elbiler eller forlænge fastfrysningen på 20 procent, som blev aftalt af V, LA, K, S og R sidste forår.

Erhvervsministeriet

 • Administrationsgebyret skal afskaffes 
  I dag opkræves mange virksomheder et administrationsgebyr, der dækker over kommunernes generelle administrationsomkostninger på erhvervsaffaldsområdet, og små virksomheder uden affald undtages ikke altid automatisk. Derfor ønsker regeringen at afskaffe gebyret for de virksomheder, der ikke har nævneværdigt erhvervsaffald, og vil afsætte 50 millioner kroner dertil.  
 • Sænkning af afgift på generationsskifte pauses
  Bo- og gaveafgiften, som betales når en virksomhed overdrages til den næste generation i familien, blev sat på finansloven af regeringen i 2016. Afgiften skulle gradvist nedsættes fra 15 procent til 5 procent indtil 2020. Erhvervsministeriet oplyser, at der ikke kommer en yderligere reducering af afgiften på finanslovsudspillet i denne ombæring.
 • 80 millioner til flere kontrolmedarbejdere af misbrug i virksomheder
  Regeringen foreslår at sætte mere kontrol på regnskabs- og selskabsområdet ved at afsætte 80 millioner kroner til at styrke indsatsen mod svindel. De 60 millioner kroner skal findes på finansloven, og de resterende 20 millioner kroner skal findes ved en omprioritering i Erhvervsministeriet.

Kultur- og Kirkeministeriet

 • 400 millioner til kunst og kultur 
  Over de næste fire år skal der afsættes 100 millioner kroner årligt til kulturen i Danmark. Pengene skal blandt andet bruges på at styrke de kunstneriske uddannelser, landsdelsorkestrene og en museumsreform, der skal bidrage til en mere tidssvarende fordeling af museumsgenstandene.
  Læs mere her.

Miljø- og Fødevareministeriet

 • En milliard til beskyttelse af de danske kyster 
  Regeringen lægger op til, at der skal afsættes mere end en milliard kroner til kystbeskyttelse i den kommende finanslov for 2019. Med forslaget vil midlerne til beskyttelse af den danske kyst næsten blive fordoblet.
  Læs mere her.
 • Regeringen vil afsætte 40 millioner til dansk gastronomi  
  Over en fireårig periode vil regeringen afsætte i alt 40 millioner kroner til at styrke dansk gastronomi og fremme positionen som internationalt anerkendt gastronomisk profil. Beløbet skal bruges til udvikle initiativer i forhold til bæredygtig fødevareproduktion, madspild og sundhed, og desuden skal der etableres et gastronomiakademi, som skal være et samlingspunkt for nye talenter og erfarne kræfter.
 • Millioner til natur
  Ifølge Konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard vil regeringens finanslovudspil indeholde "et pænt millionbeløb" til naturen. Læs mere her.

Skatteministeriet

 • 600 millioner til ny it i Skat. Et ekspertudvalg konkluderer, at en stor del af Skats mange it-systemer er forældede, og regeringen foreslår derfor at bruge 600 millioner over fire år til at udskifte nogle af dem.
 • Ingen lettelser på arveafgiften. Liberal Alliance har meldt ud, at regeringen må opgive at prøve at få sit ønske om at sænke arveafgiften igennem ved dette års finanslovsforhandlinger. Det bliver altså ikke en del af udspillet, selv om både LA, K og finansminister Kristian Jensen (V) gerne ser afgiften sænket. DF er stærkt imod.
 • Sænke elafgiften for sommerhusejere for 200 millioner. Regeringen vil ligestille el-opvarmede sommerhuse med el-opvarmede helårsboliger og sænke afgiften. Konkret en gennemsnitlig sommerhusejer med elvarme slippe cirka 4500 kroner billigere på elregningen om året. Ændringen vil betyde noget for cirka 50.000 sommerhusejere.

Sundheds- og Ældreministeriet

 • 100 millioner til psykiatrien 
  Regeringen foreslår, at der i den kommende finanslov afsættes 100 millioner kroner til psykiatrien. Midlerne skal gå til specialiserede teams i børne- og ungdomspsykiatrien samt en ny type intensive sengeafsnit til voksne borgere med psykiske sygdomme.
 • 400 millioner afsættes til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre og 200 millioner til rekrutteringsudfordringer
  Regeringen afsætter 400 millioner kroner til at styrke kommunernes indsats mod ældres ensomhed, sorg og selvmord. Desuden afsættes 200 millioner kroner til rekrutteringsudfordringer, da der fortsat mangler medarbejdere i ældreplejen landet over. 
 • Ny, gratis vaccine til drenge
  Regeringen foreslår at afsætte godt 40 millioner kroner om året til at udvide tilbuddet om hpv-vaccine til piger til også at omfatte drenge. Vaccinen nedsætter pigers risiko for især livmoderhalskræft, mens drenge vil blive beskyttet mod især endetarmskræft.

Transportministeriet

 • 60 millioner til at undersøge muligheden for en Kattegatforbindelse 
  Regeringen vil afsætte 60 millioner kroner til en forundersøgelse af en brugerfinansieret fast forbindelse over Kattegat, forudsat at den igangværende screening af projektet bekræfter potentialet. Selvom resultatet endnu ikke foreligger, foreslår regeringen at sikre midlerne på forhånd.
  Læs mere her.

Udenrigsministeriet

 • 1,1 milliarder til udviklingslande
  I 2019 vil regeringen øge støtten til udviklingslandene med i alt 1,1 milliarder kroner. Det skyldes for det første, at regeringen vil fastholde 0,7 procent BNI til ulandene, som man har lovet. Og når væksten stiger, må ulandsbistanden derfor også stige. Derudover kommer der færre asylansøgere til Danmark, som betyder, at mere af udviklingsbistanden kan flyttes fra Danmark til projekter og indsatser udenfor landets grænser. 
  Læs mere her.

Økonomi- og Indenrigsministeriet

 • 35 millioner til at forkorte sagsbehandlingstiderne i Ankestyrelsen 
  For at forkorte sagsbehandlingstiden inden for borger- og erhvervsrettet service vil regeringen afsætte 35 millioner kroner til Ankestyrelsen i 2019.

Ukendt ressort

 • Tour de France-start i København
  Regeringen har længe arbejdet på at få arrangørerne af Tour de France til at starte næste års cykelløb i København, og nu foreslår den også at afsætte 17 millioner kroner på finansloven til formålet. Der er ikke underskrevet kontrakt endnu.
 • To millioner til fejring af højskolebevægelsens 175-års jubilæum
  Regeringen vil afsætte i alt to millioner til at markere, at det i 2019 er 175 år siden, at Rødding Højskole blev stiftet. Rødding Højskole får 250.000 kroner, mens 1.750.000 kroner går til fejringen af den samlede højskolebevægelse.

Følg L 241
(Finansministeriet)

28/9
2018
6/9
2018
30/8
2018
29/8
2018

, ,

Forrige artikel Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge Næste artikel Carsten Smidt blev direktør for det hele: Carsten Smidt blev direktør for det hele: "Min vigtigste opgave er at lytte til medarbejderne"