Debat

Region: Stop rovdriften på naturens råstoffer og beskyt borgerne

DEBAT: Vi har brug for en national råstofstrategi, så indvinding, genbrug og udvikling og anvendelse af mere bæredygtige bygge- og anlægsmaterialer sammentænkes bedst muligt, skriver Heino Knudsen (S) og Peter Jacobsen (DF) fra Region Sjælland.

Vi har tre klare opfordringer til den nye regering og miljøminister Lea Wermelin.
Vi har tre klare opfordringer til den nye regering og miljøminister Lea Wermelin. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Heino Knudsen (S) og Peter Jacobsen (DF)
Regionsrådsformand og formand for udvalget for regional udvikling i Region Sjælland

Grus, sand og andre råstoffer hentes op af den danske undergrund i et hæsblæsende tempo i de her år. 

Der er godt gang i byggeriet af nye jernbaner, bygninger, broer og sygehuse. Der er vækst i Danmark, og det kræver store mængder af grus og sand. Det betyder et stort pres på råstofindvindingen i hele landet.

Desværre giver indvindingen af råstoffer også store gener for dem, der bor tæt på råstofgravene. 

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk
.

Grusgrave støver, de er sjældent en pryd for landskabet, og transporten til og fra råstofgravene giver både støj og meget lastbiltrafik. Det kan være særdeles hårdt at være nabo til en råstofgrav. For nogle betyder det sågar, at deres hus falder i værdi, eller at boligen ligefrem er usælgelig.

Grus og sand er desuden ikke spredt ligeligt ud over landet. Forekomsterne ligger der, hvor isen placerede dem for mange tusind år siden under den sidst istid. Det er derfor også en mindre gruppe af borgere og kommuner, der bærer langt størstedelen af byrderne ved vores fælles forbrug af grus og sand.

Som råstofloven er indrettet i dag, så har regionerne ikke mange muligheder at sikre, hvad vi mener er en rimelig beskyttelse af borgerne, der hvor der graves råstoffer.

Heino Knudsen (S) og Peter Jacobsen (DF), Regionsrådsformand og formand for udvalget for regional udvikling i Region Sjælland

Svært at beskytte borgerne
Det er de fem regioner, der er ansvarlige for at udlægge og give tilladelse til at indvinde råstoffer. 

Regionerne er i dag i råstofloven forpligtet til at sørge for, at der i hver af de fem regioner kan graves råstoffer til mindst 12 års forbrug. Det er ikke nogen let opgave, for der er færre og færre råstoffer tilbage. 

Det betyder, at der mange steder graves tæt på byer og landsbyer for at udnytte de sidste ressourcer. 

Områderne omkring Roskilde og Sorø er gode eksempler herpå.

Som råstofloven er indrettet i dag, så har regionerne ikke mange muligheder at sikre, hvad vi mener er en rimelig beskyttelse af borgerne, der hvor der graves råstoffer. 

Der kan stilles såkaldte vilkår for indvinding, for eksempel støv og støjgrænser, men der kan ikke gives kompensation for tab eller for generne. 

Den samme udfordring gør sig gældende i forhold til kommunerne, der ofte står tilbage med ekstra udgifter til vedligeholdelse af det kommunale vejnet omkring råstofgravene. 

Det mener vi – som politisk valgte – ikke, at vi kan leve med.

Mere genbrug og bæredygtige byggematerialer
Regionerne står det kommende år overfor at skulle lave nye råstofplaner for de kommende fire år. 

Vi har brug for, at den ny miljøminister går ind i sagen, så vi har de nødvendige værktøjer – både til at sikre råstofforsyning til byggeriet i Danmark og til samtidig at passe ordentlig på de borgere, der lever med råstofgravene tæt på.

Det meget store forbrug af jomfruelige ressourcer af grus og sand betyder, at vi inden for en årrække forventer at løbe tør for visse typer af råstoffer på Sjælland.

Vi skylder fremtidige generationer at passe bedre på vores fælles naturressourcer. Vi må og skal blive meget bedre til at genbruge vores byggematerialer, så de kan erstatte materialer fra grusgravene. Det har man allerede vist, eksempelvis i Holland, fint kan lykkes, hvis den rette lovgivning er på plads.

Rystende lidt af det samlede råstofforbrug i Danmark er genbrug i dag, så her må regeringen på banen, så vi kan få andelen til at stige markant. Det er også bydende nødvendig, at udvikling af langt mere bæredygtige bygge- og anlægsmaterialer nu intensiveres. For eksempel forøget brug af mere bæredygtige, fornybare materialer såsom træ, halm, bambus og så videre i byggeriet.

Tre opfordringer til regeringen
Vi har tre klare opfordringer til den nye regering og miljøminister Lea Wermelin (S):

Vi har brug for en kompensationsordning for de borgere og kommuner, der oplever økonomiske tab eller væsentlige gener i forbindelse med råstofindvinding i Danmark. Der eksisterer allerede en værditabsordning på vindmølleområdet, som kunne tjene til inspiration.

Vi har også brug for ny lovgivning, der sikrer meget større genanvendelse af byggematerialer, end vi har i dag. Det vil betyde væsentlig mindre forbrug af nye råstoffer, hvis vi genanvender mere. Samtidig kan vi forhåbentlig minimere transport af både byggeaffald og råstoffer, hvilket sparer både CO2-udledning og trængsel på vejene.

Vi har brug for en national råstofstrategi, så indvinding på land og vand, genbrug og udvikling og anvendelse af mere bæredygtige bygge- og anlægsmaterialer sammentænkes bedst muligt. Målet må være at strække vore fælles ressourcer længst muligt på den korte bane og på sigt få en lang bedre udnyttelse af bæredygtige råstofmaterialer.

Vi håber, at miljøministeren vil handle hurtigt og resolut. Der er brug for handling nu. Vi vil derfor også drøfte disse spørgsmål i vores egne rækker i forhåbning om, at vi kan få bred politisk opbakning bag opfordringen.

Vi er i regionerne klar til fortsat at løfte opgaven, og vi tager også gerne myndighedsansvar for en national råstofstrategi. Vi ser frem til en god dialog og et godt samarbejde med miljøministeren.

Omtalte personer

Heino Knudsen

Regionsrådsformand (S), Region Sjælland, formand, udvalget for miljø og ressourcer, Danske Regioner
erhvervsuddannet

Peter Jacobsen

Medlem, kommunalbestyrelse (DF), Kalundborg Kommune, fhv. regionsrådsmedlem (DF), Region Sjælland
handelsuddannet (Superfos Korn)

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion