DI: Klimaet vinder på fjernelse af PSO'en

DEBAT: Fjernelse af PSO'en har haft positive effekter, der kan aflæses direkte på elregningen. El er en del af løsningen på klimaproblemerne, og det er vigtigt, at danske virksomheders konkurrenceevne ikke svækkes på dette område, skriver Tine Roed.  

Af Tine Roed
Direktør, Dansk Industri

Vi skal give virksomhederne de bedste rammer for at konkurrere og bidrage til at løse klimaudfordringerne. Det arbejder vi for i DI, og det har skiftende regeringer haft stor forståelse for.

Resultatet kan ses direkte på elregningen hos både virksomheder og husholdninger. Det skyldes den igangværende udfasning af PSO'en fra elregningen, som Folketinget i november 2016 vedtog i forbindelse med "Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften" samt de erhvervsrettede lempelser af PSO'en fra 'Vækstpakke 2014'.

Ifølge Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har virksomhederne alene i 2018 haft en besparelse på omkring 1,7 milliarder kroner på elregningen, mens husholdningerne har sparet omkring 1 milliard kroner. Når PSO'en er helt udfaset fra elregningen i 2022, forventes virksomhederne at have sparet i alt 14,8 milliarder kroner, og husholdningerne 8,7 milliarder kroner.

El er en del af løsningen
Det er noget, der holder hånden under danske virksomheders konkurrenceevne og samtidig fremmer den grønne omstilling. Fremtidens energisystem er elektrisk og baseret på vedvarende energi, og derfor er det en dårlig idé at beskatte el højere end den miljøbelastning, som elforbruget er årsag til. Inden for en overskuelig fremtid vil elforbruget i Danmark være 100 procent grønt.

Klimagevinsterne ved elektrificering understøttes også af en vigtig energieffektiviseringsindsats, især i industrien og bygninger. Grøn el koblet med energieffektiviseringer er en stærk kombination, der sikrer udfasning af fossile brændsler til gavn for klimaet.

I Danmark bliver el en vigtig del af løsningen på de klimaudfordringer, som vi står over for, og derfor går det den helt rigtige vej med elregningen.

Forrige artikel Esbjerg: Vi er godt på vej til at gøre verdensmålene til virkelighed Esbjerg: Vi er godt på vej til at gøre verdensmålene til virkelighed Næste artikel DTL og Dansk Erhverv: Stop kommuner­nes ukritiske centralisering af opgaver DTL og Dansk Erhverv: Stop kommuner­nes ukritiske centralisering af opgaver