EL: Ministerens jagt efter matadorpenge i forsyningssektoren er bekymrende

DEBAT: Dan Jørgensen (S) vil svinge pisken og indføre sparekrav i forsyningssektoren. Den tilgang bør droppes og i stedet erstattes af politik, der lever op til vores egne politiske klimaambitioner, skriver Enhedslistens energiordfører.

Af Søren Egge Rasmussen (EL)
Energiordfører

Det er blevet februar, og derfor er der nu under en måned til, at vi træder ind i foråret. Dermed er sandet i regeringens timeglas ved at rinde ud.

Regeringen har et utal af gange sagt, at vi skal have en ambitiøs klimahandlingsplan på plads i foråret. Det er tiltrængt, og i Enhedslisten har vi været klar længe. Det forventer de mange danskere, der har stemt på en progressiv grøn omstilling.

Desværre ser vi ikke så meget til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) for tiden. Og når vi hører fra ham, er det ikke kun positivt.

For nylig igangsatte han en analyse, der skal finde besparelser i elnettet og i fjernvarmesektoren. Man må forstå, at ministeren er på jagt efter matadorpenge til at finansiere den kommende klimahandlingsplan.

Men det er dybt bekymrende, at han påtænker at svinge pisken og indføre sparekrav over den sektor, der netop skal gøre den grønne omstilling mulig. En sektor, der skal foretage omfattende grønne investeringer.

Politikere med snævert fokus fejler
Forsyningssektoren skal selvfølgelig drives effektivt, hvilken den også bliver langt de fleste steder.

Alle forbrugere skal kunne betale for grøn energi, og sektoren skal kunne vise, den foretager fornuftige og bæredygtige investeringer.

Men vi fejler som politikere, hvis vi kun har et snævert fokus på effektivitet. Det er useriøst at kortlægge, hvor meget sektoren kan spare i kroner og ører, inden vi har besluttet politisk, hvordan fjernvarmen og elnettet skal bidrage til den grønne omstilling på sigt.

Når det kommer til forsyningspolitikken, så har den nye minister i alt for høj grad overtaget den tidligere regerings politik. Desværre.

Derfor vil jeg opfordre Dan Jørgensen til at droppe analysen. I stedet bør ministeren og hans embedsfolk bruge alle kræfter på at hjælpe den grønne omstilling på vej.

Tid til systemskifte i forsyningspolitikken
Forsyningssektoren står over for en kæmpe opgave.

Vi skal have kul og naturgas ud af fjernvarmeværkerne og i stedet satse på geotermi, store varmepumper og overskudsvarme. Samtidig skal de mange forbrugerejede elnetselskaber sikre, at der kan strømme meget mere strøm gennem vores elnet.

Vi kan ikke have høje politiske ambitioner om elbiler, varmepumper og grøn omstilling, hvis vi ikke også har politiske ambitioner for eldistributionsnettet. Vi skal huske, at forsyningssektoren er hele fundamentet for, at vi kan få et grønnere Danmark.

Det er tid til et systemskifte i forsyningspolitikken. Det er tid til at se forsyningssektoren som vores grønne ven, der skal hjælpe os i mål med at nedbringe vores klimaskadelige udledninger.

Sparekrav og pisk skal erstattes af politik, der lever op til vores egne politiske klima-ambitioner. Vi skal give sektoren plads og muligheder til at kunne foretage omfattende og langsigtede investeringer, der giver os grøn varme og en gennemgribende elektrificering af vores energiforbrug.

Reguleringen skal ikke modarbejde klimamål
Det er en bunden politisk opgave, og jeg har netop bedt ministeren redegøre for, hvordan han vil sikre, at reguleringen af eldistributinsnettet understøtter – fremfor modarbejder – vores klimamål.

I Enhedslisten vil vi have, at elinfrastrukturen bliver et selvstændigt indsatsområde i de kommende klimaforhandlinger. Hvordan sikrer vi, at elnetselskaberne kan foretage de nødvendige investeringer i elnettet, så elbilernes indtog ikke fører til strømafbrydelser?

Hvordan sikrer vi, at forsyningssektorens rammevilkår fokuserer på fremtidens opgaver fremfor fortidens? Det er den opgave, som vi skal have fokus på nu.

Energiforsyning skal også være klimapolitik. Husk det, Dan Jørgensen.

Forrige artikel Danske Regioner: Anlægsloftet står i vejen for grønne investeringer Danske Regioner: Anlægsloftet står i vejen for grønne investeringer Næste artikel Pernille Skipper til ARI: Jo, der er faktisk problemer med affaldsreglerne Pernille Skipper til ARI: Jo, der er faktisk problemer med affaldsreglerne