Fjernvarmesektoren får politisk førstehjælp – men risikerer varige mén

BAGGRUND: En nødhjælpspakke bestående af sænkede elvarmeafgifter og en halv milliard kroner i midlertidig kompensation skaber glæde i fjernvarmesektoren. Men i horisonten truer kombinationen af lavere elafgifter og afskaffelsen af tilslutnings- og forblivelsespligten med at skabe lokale dødsspiraler.

Endeløse spekulationer om fjernvarmesektorens fremtid på den anden side af grundbeløbets bortfald blev torsdag afløst af lettelse.

Nu ved man, hvad der skal ske, når det ved udgangen af 2018 ikke længere udløser tilskud i millionklassen at have en naturgasfyret motor opmagasineret på det lokale fjernvarmeanlæg.

Man ser, at regeringen tager branchens bekymringer alvorligt ved at foreslå en permanent sænkning af elvarmeafgiften, så det fremover bliver mere attraktivt at investere i store varmepumper.

Login