Fors: Varmekunder bliver sorteper under urimelig regulering

DEBAT: Kunder i de mindre varmeværker rammes dobbelt af politikernes tilfældigt fastsatte grænse for, hvornår værkerne kan få tilskud. De mister både grundbeløbet og skal fortsat betale for CO2-kvoterne, skriver Michael Brandt fra Fors. 

Af Michael Brandt
Administrerende direktør i Fors A/S

Når grundbeløbet ophører fra 2019, vil kunderne i en række mindre decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker stå foran en betragtelig prisstigning på deres varme.

På Jyderup Varmeværk kan vi se frem til at miste et årligt grundbeløb på cirka fem millioner kroner. Hvad det betyder for den enkelte kunde, har vi ikke gjort op endnu, men grundbeløbets udfasning vil i de kommende år formodentlig betyde en pæn prisstigning på fjernvarmen i Jyderup.

Folketinget har forsøgt at imødekomme de værste prisstigninger hos mindre værker blandt andet ved at sørge for, at en del af dem kan få tilskud til etablering af el-drevne varmepumper som erstatning for gas-motorer. Problemet for Jyderup Varmeværk er, at man fra politisk hold har sat en ret tilfældig grænse for, hvem der kan søge tilskuddet.

Grænsen går ved, om værket er med i kvoteordningen eller ej, det vil sige, om værket har en kapacitet på over eller under 20 MW.

I Jyderup ligger vi lige over de 20 MW, og kan altså ikke søge tilskuddet. Men Jyderup Varmeværk er stadig et mindre varmeværk, som leverer varme til 1.000 husstande og hvor grundbeløbets bortfald derfor får stor økonomisk konsekvens for kunderne.

Kundernes dobbeltomkostning
I Fors synes vi, det er fint, at staten forsøger at hjælpe blandt andet gennem tilskudskroner til varmepumpe-installation. Men det nærmer sig et demokratisk problem, at en tilfældig grænse på 20 MW skal afgøre, hvem der kan få støtte, og hvem der ikke kan.

Vores kunder i Jyderup bliver dermed ramt dobbelt, da de stadig skal finansiere køb af CO2-kvoter, samtidig med at de ikke kan få del af etableringstilskud til varmepumper, så vi kan lave en lempelig overgang til el som energikilde.

Det er ikke i orden, og derfor bør beslutningen om en grænse på 20 MW ændres hurtigst muligt.

Hæv grænsen
Dansk Fjernvarme har forslået at hæve grænsen til 110 MW, hvormed alle de decentrale værker bliver omfattet. Det er en rigtig fornuftig løsning. Samtidig bør Folketinget også ophæve kraftvarmebindingen, da vi som varmeselskab ikke længere skal levere sikkerhedskapacitet til el-nettet, når grundbeløbet udgår. Endelig bør man give varmeværkerne frit brændselsvalg, så vi har mulighed for at vælge billigere og mere effektive brændselskilder.

Folketinget går meget op i, at forsyningssektoren skal drives effektivt. Det gør vi heldigvis også selv. Derfor må politikerne også give forsyningsselskaberne, i det her tilfælde varmeforsyningen, de bedste rammer for at drive sektoren effektivt.

Det har vi ikke med de nuværende bindinger. Sorteper ender desværre hos vores kunder.

Forrige artikel ARI: Affaldet skal ud af de kommunale monopoler ARI: Affaldet skal ud af de kommunale monopoler Næste artikel Naturgasdirektør: Nul brændselsbinding er lig med mere biomasse Naturgasdirektør: Nul brændselsbinding er lig med mere biomasse