Helhedsorienteret fokus på vejprojekter

DEBAT: Det skal være slut med udelukkende at tænke i timetal og tidsbesparelser, når nye vejprojekter startes. I stedet bør der fokuseres på vækst og lokale arbejdspladser. Det skriver trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V).

Af Kristian Pihl Lorentzen
MF og trafikordfører for Venstre

Den 11. november 2014 om formiddagen afholder Transportudvalget på Venstres initiativ en offentlig høring på Christiansborg for at skabe fokus på vejenes betydning for vækst. I fremtiden bør vi inddrage vejenes betydning for lokale arbejdspladser i beslutningsprocessen for vejprojekter.

Det skal nemlig være slut med udelukkende at fokusere på tidsbesparelser og trafiktal, når det besluttes, om der skal anlægges nye veje. Vi skal også tænke bredere i vejenes dynamiske effekter til gavn for samfundet.

Gode og fremkommelige veje er altafgørende for erhvervslivet, når der skal investeres i produktion og nye arbejdspladser. Ifølge DI's årlige undersøgelse af de enkelte kommuners erhvervsklima er trafikal infrastruktur blandt topscorerne over de ting, som erhvervslivet efterspørger.

Fokus på vækst og lokale arbejdspladser
Beslutningsgrundlagene for trafikprojekter, som hidtil har været ensidigt fokuseret på tidsbesparelse og trafiktal, bør suppleres med en vurdering af projektets økonomiske og erhvervsmæssige effekter eller effekten ved at undlade at anlægge vejen. 

Et vejprojekt bør vurderes ud fra, hvorvidt det skaber flere arbejdspladser, eller om det kan være årsagen til, at man fastholder arbejdspladser.

Det er glædeligt, at regeringen lytter til Venstre og oplægget fra analysefirmaet "Copenhagen Economics". Efter analysefirmaets anbefalinger har transportministeren besluttet, at han fremadrettet vil overveje at inddrage disse bredere effekter ved relevante anlægsprojekter.

Veje er mere end blot trafik, og ved at inddrage effekter som lokal eller regional vækst vil den interne rente for et vejprojekt stige, hvis det eksempelvis skaber eller fastholder arbejdspladser. Disse elementer er af væsentlig betydning for landets kommuner og virksomheder.

Opfølgning på anlægsprojekter
Det er vigtigt, at der systematisk følges op på anlægsprojekterne i løbet af årene, så vi hele tiden kan holde øje med de faktiske resultater og opveje dem i forhold til de forventninger, som vi har haft siden projektets begyndelse.

Det vil uden tvivl lette vejen til medfinansiering i OPP-modellen (offentligt-privat partnerskab), fordi virksomheder og andre interessenter vil se en fordel i at tiltrække eller fastholde arbejdspladser - og dermed bidrage til vækst. Dette kan især blive relevant i de kommende større fremtidige anlægsprojekter, eksempelvis Hærvejsmotorvejen og Havnetunnellen i København.

Derfor er min opfordring, at vi stopper med udelukkende at kigge på trafiktal og tidsbesparelser, når vi beslutter anlæggelse af vejprojekter. I stedet bør vi være helhedsorienterede og inddrage et fokus på vækst og arbejdspladser.

Forrige artikel Vandsektorloven bør agere energifabrik Vandsektorloven bør agere energifabrik Næste artikel Når politik bliver til videnskab i miljøpolitikken Når politik bliver til videnskab i miljøpolitikken