Debat

Incentive: Betragt gasnettet som en hjørnesten i den grønne omstilling

DEBAT: Politikerne bør på kort og på lang sigt betragte gasnettet som en hjørnesten i den grønne omstilling. Høje ambitioner gør det ikke alene, skriver Torben Franch fra Incentive.

Man kan fristes til at tro, at det danske gasnet ikke længere er nødvendigt. Men det er ikke korrekt, skriver Incentives partner, Torben Franch.
Man kan fristes til at tro, at det danske gasnet ikke længere er nødvendigt. Men det er ikke korrekt, skriver Incentives partner, Torben Franch.Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Torben Franch
Partner, Incentive

I Danmark har vi forpligtet os til at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030. Det er ambitiøst, men Danmark kan ikke løse klimakrisen alene. Det er et globalt problem, og en fælles indsats er nødvendig.

Derfor er det vigtigt, at man i EU når til enighed om et ambitiøst CO2-reduktionsmål. Ligeledes skal der globalt investeres i langsigtede grønne løsninger som for eksempel flere vindmøller og solceller, udbygning af elinfrastrukturen og ikke mindst udviklingen af nye teknologier som Power-to-X.

I Danmark er vi stolte af vores vindmøller, og vi kan forfalde til at tro, at den grønne omstilling er gennemført, hvis blot vi får bygget tilstrækkelig mange havvindmøller.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Gasnettet er en løftestang
Men el udgør mindre end 20 procent af det danske energiforbrug, så der er også brug for at omlægge den del af energiforbruget, der i dag dækkes af især olie.

Derfor er vi er nødt til også at tænke pragmatisk og gribe de muligheder, som ligger lige for. Blandt andet bør vi betragte vores gasnet som en løftestang for den grønne omstilling.

Ved at bruge naturgas som en trædesten i Europas grønne omstilling kan man således sikre en hurtig klimagevinst

Torben Franch, Partner, Incentive

Det danske naturgassystem har siden 1980'erne tjent os godt, men med den grønne omstilling er det danske forbrug af naturgas faldende, og væksten inden for biogas peger i retning af, at Danmark om en årrække ikke længere anvender naturgas.

Man kan derfor fristes til at tro, at det danske gasnet ikke længere er nødvendigt. Men det er ikke korrekt. Tværtimod bør man fortsætte med at investere i gasinfrastrukturen. Hvorfor? Fordi gasnettet kan spille en afgørende rolle i den grønne omstilling.

Kan sætte skub i Power-to-X
For det første kan gasnettet bruges til at understøtte udbygningen af biogas.

Danmark har de senere år oplevet en positiv udvikling inden for biogas, som i dag udgør mere end ti procent af det samlede danske gasforbrug. Udbygningen af biogas kræver blandt andet et fintmasket og velfungerende gasnet.

For det andet kan gasnettet sætte skub i udviklingen af Power-to-X. I Danmark har vi let adgang til grøn elektricitet fra havvindmøller og solceller.

Danmark er derfor i en position, hvor vi kan blive et grønt foregangsland inden for brint og Power-to-X. Flere projekter om brintproduktion ved elektrolyse er allerede varslet, men hvis Power-to-X skal bygges op som sektor, skal der også være en infrastruktur på plads til at transportere brinten. Gasnettet kan understøtte dette formål.

Læs også

Reduceret CO2-udledning på den korte bane
Sidst, men ikke mindst, spiller gasinfrastrukturen en nøglerolle i EU's reduktion af CO2-udledning nu og her.

En af de helt store CO2-syndere er de kulfyrede kraftværker, som stadig er den største kilde til elproduktion i EU. Ifølge Det Internationale Energiagentur, IEA, skal emissioner fra kul falde med over 75 procent i 2040 for at nå målene i Paris-aftalen.

Vind- og solenergi vinder frem, men det vil tage årtier at få opstillet nok vindmøller og solceller til helt at kunne erstatte de kulfyrede kraftværker.

I mellemtiden, vurderer IEA, er den hurtigste, billigste og mest effektive måde at reducere CO2-udledningen på at omstille fra kulkraft til gas.

Det vil på kort sigt kunne nedbringe verdens samlede CO2-udledning fra elproduktion med hele ti procent. Naturgas udleder kun halvt så meget CO2 som kul og er på grund af den relativt høje pris på CO2-kvoter også billigere.

Kan sikre en hurtig klimagevinst
Ved at bruge naturgas som en trædesten i Europas grønne omstilling kan man således sikre en hurtig klimagevinst parallelt med, at man får tid til at investere i udbygningen af den vedvarende energi.

Vi må derfor ikke glemme Danmarks gasnet. I stedet skal vi være fremsynede og investere i at udvide og udvikle vores gasnet til at kunne facilitere klimavenlige løsninger som biogas og brint.

Politikerne bør betragte gasnettet som en hjørnesten i den grønne omstilling – både på kort og på lang sigt. Høje ambitioner gør det ikke alene.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00