Mulig køber af Radius: Forbrugerne er verdens bedste ejere af elnettet

DEBAT: Det vil være helt forkert at lade Danmarks kritiske infrastruktur sælge til udenlandske investorer, mener Jesper Hjulmand. Ejerskabet af Radius bør blive på danske forbrugeres hænder.

Af Jesper Hjulmand
Adm. direktør i SEAS-NVE

Det betyder naturligvis noget, hvem der ejer vores infrastruktur. Derfor er det heller ikke ligegyldigt, hvem der i dag driver elnetselskaberne i Danmark, og hvem der bliver den nye ejer af Radius, Ørsteds elnetselskab.

I dag er det meste af elnettet på forbrugernes hænder, og det har været en stor succes. Ja, faktisk så stor, at FN-organisationen World Energy Council netop for tredje år i træk har kåret det danske energisystem til verdens bedste. De forbrugerejede energiselskaber har sikret, at vi i tide har investeret i udviklingen af vores energisystem med udgangspunkt i de lokale forbrugeres og samfundets interesser.

Innovationskraft
Som ejer af elnettet står vi nemlig ikke kun med en ren drifts- og vedligeholdelsesopgave samt dagligdagens strømforsyning. Opgaven er langt større. Det danske elnet spiller en central rolle i den grønne omstilling af vores samfund.

Det skal udbygges til at kunne rumme én million elbiler om 12 år, mange flere varmepumper og endnu mere vedvarende energi. Derfor er det helt afgørende, at ejerne af vores elnet har energisystems langsigtede udvikling for øje. Det kræver innovationskraft og massive, langsigtede investeringer.

Tag SEAS-NVE. Vi er ejet af 390.851 sjællandske andelshavere. Igennem de sidste 100 år har vi bevist, at et forbrugerejet selskab kan drive afgørende infrastruktur som elnettet effektivt og til gavn for forbrugerne.

SEAS-NVE’s netselskab Cerius har over de seneste ti år totalmoderniseret elnettet i regionen. Luftledningerne er lagt i jorden, og vi var blandt de første til at investere i intelligente elmålere til alle andelshavere. En bekostelig modernisering, der for eksempel har forbedret forsyningssikkerheden. Danskerne har strøm i stikkontakten 99,99 procent af tiden i dag. Det er faktisk international rekord.

Økonomisk gevinst går til forbrugerne
Som forbrugerejet selskab skal vi varetage vores kunders interesser. Der er ingen aktionærer, kapitalfonde eller andre, der skal trække et udbytte ud. Den økonomiske gevinst, der alt andet lige er ved at drive og udvikle elnettet i Danmark, vil med et forbrugerejet selskab som SEAS-NVE blive investeret direkte i at styrke den kritiske elinfrastruktur, i grøn omstilling og digitalisering og således skabe vækst og arbejdspladser.

Dermed går værdien tilbage til forbrugerne i form af forbedret infrastruktur og fornuftige priser. Vi har energisystemets langsigtede udvikling for øje, og de effektiviseringer, vi skaber, kommer blandt andet andelshavere til gode via lavere tariffer. Ligesom det vil betyde lavere tariffer for Radius’ forbrugere, hvis vi ender med at overtage elnettet i Østdanmark.

Dansk infrastruktur skal forblive på danske hænder
Og så skal vi passe på vores infrastruktur, ikke mindst i en tid, hvor sikkerhedspolitikken i form af cybertrusler er rykket helt ind i stikkontakten. Forsvarsministeren har senest sammenlignet truslen med egentlig militær krig. Adgangen til elnettet og personlige data skal forblive på danske hænder – og ikke sælges til udenlandske interesser.

Der er således mange hensyn at have for øje, når Ørsted skal pege på en køber af Radius. Som samfund skal vi værne om, at forbrugerne er verdens bedste ejere af elnettet, og vi skal bevare ejerskabet til Radius og den kritiske infrastruktur i et forbrugerejet dansk selskab.

Forrige artikel Vandværker: Der skal ikke tjenes penge på drikkevand Vandværker: Der skal ikke tjenes penge på drikkevand Næste artikel Dansk Energi: Grænsebomme for strøm skader grøn omstilling Dansk Energi: Grænsebomme for strøm skader grøn omstilling