Nord Stream 2-investor: Russisk naturgas holder europæerne varme

DEBAT: Politiske konflikter overskygger i vid udstrækning europæernes økonomiske interesser ved Nord Stream 2, mener Wintershall. Russisk gas er nemlig med til at sikre forsyningssikkerheden i Europa – nu og i fremtiden. 

Af Thilo Wieland
Bestyrelsesmedlem hos Wintershall

Nord Stream 2 kan levere op til 55 milliarder kubikmeter russisk gas om året til den tyske kyst. Denne naturgas er dog ikke beregnet til det tyske marked, men transporteres videre via de indre europæiske net – til kunderne i hele Europa.

Nord Stream 2 er således i ordets rette forstand et fælles europæisk projekt. Derfor engagerer Wintershall sig sammen med fire andre selskaber fra Østrig, Holland, Frankrig og Tyskland som långiver til udvidelsen af Østersø-rørledningen.

Hvorfor investerer dette europæiske selskab i Nord Stream 2? Svaret er energiøkonomisk meget simpelt: EU har brug for gas, Rusland har gas, Nord Stream transporterer denne gas – og nærmere bestemt på den korteste strækning. Problemerne og kontroverserne opstår der, hvor de europæiske forbrugeres økonomiske interesser delvist overlappes af politiske konflikter – og der, hvor en meget følelsesladet debat taber vigtige fakta på gulvet.

EU har brug for naturgas
Det er et faktum, at vi europæere har brug for naturgas, specielt hvis vi vil nå vore ambitiøse mål. For så skal vi udnytte naturgas som klimavenlig partner til vedvarende energi og konsekvent afvikle kul.

Men det er også et faktum, at naturgasproduktionen inden for EU er faldende. Primært Holland og Tyskland – men også Danmark – producerer mindre og mindre. Mens hjemmeproduktionen i EU’s 28 medlemslande i 2016 knapt kunne dække 30 procent af EU’s behov, vil denne andel frem til 2030 falde til cirka 19 procent. Stigende behov og dalende hjemmeproduktion betyder, at Europas importbehov stiger. Derfor skal EU i 2030 importere omtrent 400 milliarder kubikmeter naturgas.

Dette ekstra importbehov kræver ny infrastruktur for at kunne lukke det truende forsyningshul. Her gælder det, at jo flere transportveje og jo mere konkurrence, desto bedre er det for forsyningssikkerheden. Sådan ser Europa-Kommissionen også på det.

Det betyder, at vi har hårdt brug for terminaler til flydende gas. Men det betyder først og fremmest, at vi har brug for pålidelige og diversificerede rørledningsforbindelser til de vigtigste energipartnere i EU, til Norge og Rusland. For rørledningsgas vil i længden overhale flydende gas – økonomisk og økologisk.

Nord Stream 2 transporterer sikkert konkurrencedygtig naturgas til det europæiske marked. På en direkte måde og med de strengeste miljøkrav. Hvor gassen stammer fra, ved vi helt nøjagtigt fra Wintershall, idet vi selv henter den sammen med Gazprom op fra jorden i Sibirien – også her med de strengeste miljøkrav.

På baggrund af vore erfaringer med Nord Stream 1 ved vi også helt præcist, hvordan et rørledningsprojekt gennem Østersøen kan gennemføres både økonomisk og økologisk. Dengang foretog vi og andre implicerede selskaber omfattende miljøstudier og afstemte dem nøje med alle Østersø-kystlandene. Resultatet er det nuværende forløb på Østersø-rørledningen; som den mest miljøvenlige og effektive rute.

Miljø- og økoforhold i Østersøen har ikke ændret sig. Også i dag er denne rute den mest økonomiske og miljøvenlige for Østersøen.

Russisk naturgas styrker forsyningssikkerheden
Den allerede eksisterende Nord Stream-rørledning – i øvrigt anerkendt af EU som ”projekt af europæisk interesse” – har imidlertid ikke kun sat nye standarder for den miljømæssige planlægning og afstemningen på tværs af landegrænser, men kan ikke undværes i forhold til den europæiske naturgasforsyning.

Det viste sig meget aktuelt i marts, hvor Vesteuropa stod over for en ekstrem kuldefront. De 22 europæiske LNG-terminaler har ikke holdt indbyggernes boliger varme og holdt industrivirksomhedernes anlæg i drift – tværtimod, spotmarkedspriserne på naturgas sprængte rammerne under kuldebølgen, alene 1. marts 2018 blev prisen per megawatttime femdoblet. Det var snarere rørledningsgas fra Rusland og helt konkret naturgas fra Nord Stream, som dækkede det øgede behov i de iskolde dage i Europa!

Også her er det bevist, at det europæiske indre marked allerede er fremragende udbygget og fungerer. Ikke kun de vesteuropæiske lande kan således sikkert forsynes med naturgas via diversificerede rørledningsruter, men også landene i Central- og Østeuropa. For eksempel Polen kan i dag dække sit naturgasbehov helt op til 90 procent med leverancer fra Vesten. Ukraine er siden slutningen af 2015 blevet forsynet fuldstændigt med naturgas fra Vesteuropa.

Endnu flere rørledninger kan og skal yderligere styrke forsyningssikkerheden i Europa. For eksempel Baltic Pipe mellem Danmark og Polen. Og også Nord Stream 2.

Opfordring til danske myndigheder
Nord Stream 2 forbinder og styrker den europæiske gasforsyning. Det gælder ikke kun økonomisk, men også energipolitisk – for det betyder sikkerhed og pålidelighed. Men til gennemførelse af denne vigtige infrastruktur skal de europæiske partnere trække på samme hammel. Godkendelser til byggeri og drift af den nye Østersø-rørledning forventes om kort tid til Sverige, Finland og Rusland, til Tyskland foreligger de allerede.

Vigtigt er det, at også de danske ministerier og myndigheder tager ansvar her og tager beslutningen på baggrund af økonomiske og forvaltningsretslige kriterier, ikke på baggrund af politiske.

Det drejer sig her ikke om Europas ensidige afhængighed af Rusland, som nogle gerne kritiserer. Tværtimod: Verdens største producent af naturgas, Rusland, binder sig yderligere til EU via denne infrastruktur. Europa skal ikke købe gas fra Nord Stream, men kan købe det – det er købers marked, og forbrugerne i EU har en umådeligt stor markedsmagt!

En stærk konkurrence og en stærk diversificering er godt for Europa, deri har Europa-Kommissionen helt ret. Og vi er overbeviste om, at Nord Stream 2 er en del deraf – en overordentligt vigtig del.

Derfor er vi som firma rede til at involvere os i projektet uden nogen form for EU-tilskud: behovsorienteret og markedsøkonomisk. Lige som det skal være.

Det er virksomhedernes ansvar at løfte Nord Stream 2 finansielt. Og det er politikernes ansvar ikke at besværliggøre vejen dertil med forhindringer, men i fællesskab at styrke Europas fremtidige energiforsyning.

Forrige artikel Ida Auken: Landbruget skal tage ansvar og beskytte drikkevandet Ida Auken: Landbruget skal tage ansvar og beskytte drikkevandet Næste artikel Ingeniør: En halv million lossepladser kan bidrage til en klimavenlig økonomi Ingeniør: En halv million lossepladser kan bidrage til en klimavenlig økonomi
 • Anmeld

  Tommy Jensen, Vollerup

  Men vi gemmer vores 20 tdr. Land -

  Russisk gas kan spille en rolle, når Rusland har bevist at kunne opføre sig anstændigt i en periode af fem år!

  Der er muligheder for at føre Nordstream 2 frem til Tyskland over land! Fr. Merkel kan blot genstarte sine A-kraftværker i en periode til en omstilling har fundet sted.

  - vi skal ik´ há bare Røve på vor Strand!, som Osvald Helmuth sang.

 • Anmeld

  Erik

  Mærkelige krav

  Om det sker nu eller om 5 år, som kun er et Boost, for evt nationalister, og blå slag uden hverken virkning eller formål.
  Vi SKAL netop bruge dialogen demokratisk med vore partnere ang AFHÆNGIGHED AF PUTIN ELLE IKKE, og deres behov for energi, under det nuværende trussels niveau, simpelthen.
  I kraft af vores geografisk område og beliggenhed, og som altid siden 1864 kan vi ikke stå alene på nogen måde.
  Da denne situation er vor eneste mulighed via EU og evt NATO samarbejderne for at komme igennem forhåbentligt uden krig.
  Og denne mulighed altid er tilstede uanset om det sker nu eller om 5 år, eller endnu længere.

  Så vor regering uanset sammensætning, skal hurtigst muligt i de forpligtende SAMARBEJDER VI ER MED I, ,,, ENDNU, hvis modstanderne får magt som de har agt,, altså både EU og NATO modstanderne.

  Men som desværre altid,, er de ikke villige til at tage noget ansvar overhovedet, , som også dansk folkebedrag forenings er helt faste brugere af.

  Fordi de også som alle modstanderne netop.

  Heller ikke her har noget som helst noget alternativ overhovedet.

  Så nu må de såkaldte ansvarlige partier BEVISE at det ikke kun er festtaler,, når de overfor os vælgere,, gang på gang påstår at de både kan og vil tage ansvar,,,, for både Danmark og EU.

  Da det for enhver dansker står brændt i gas om ikke andet ,,,, at denne beslutning kan Danmark kun adressere I ET VIRKELIGT SAMARBEJDE SOM SKAL TAGES SAMLET.

  FOR DOG AT FÅ NOGEN MEDVIRKEN FOR DANMARK OVERHOVEDET
  ... OG IKKE KUN FØLGE HVAD PUTIN VIL UANSET DANMARK ER MED ELLER IKKE

 • Anmeld

  Max Tranebæk · flymekaniker

  Vi bør have samhandel og ikke bygge op til en krig med Rusland.

  Der er noget galt.
  Europa har brug for gas fra Rusland hvis vi skal beholde vores gode velfærd.
  Vi bør gøre alt for at have gode relationer og samhandel med vores store nabo
  En Krig med Rusland er prøvet adskillige gange før, med ufattelig lidelse og tab til følge.
  Men Vi bør måske være lidt mere skeptisk over for Saudi-Arabien

  Måske er det fordi Rusland har bekæmpet islamisk-stat med stor succes. at Russerne nu skal kanøfles.

 • Anmeld

  Erik

  Misforstået eller bevidst manipulering

  Næe det er PUTIN fuldt ud selv skyld i
  Og det er den absolutte alvorligste begrænsning af gassen til EU.
  Hvordan den så kan leveres selv under endnu mere blokade fra vesten og EU, sålænge han fortsætter med sit mareridt af et diktatur, som Trump selv søger efter på lignende måde , og nu Ungarn, Polen mfl også efterstræber i EU

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Under vandet eller over - er et fedt.

  Det er ren chikane at forbyde Rusland at transportere gas gennem dansk farvand i en undersøisk pipeline, når vi ikke kan forbyde den samme transport gennem vore farvande når den sker på tankskibe.

  At vore politikere tillige er så feje, at de forsøger at overtale EU til at medvirke til et fælles nej til Ruskands ønske om gasledningen afslører, at stærke kræfter forsøger at presse Danmark til noget vi reelt ikke ønsker.

  Som Max Tranebæk skriver ovenfor - vi skal have samhandel med Rusland, ikke krig.

 • Anmeld

  Erik

  To er et par og tre er?

  Max nu ser jeg ikke Saudi som problem, andet end at de evt bliver enten skræmte af gassens erstatninger,eller irriterede,,, så ser vi MÅSKE endnu mere terror i EU og Danmark,,,og når nu vi er ude på overdrevet,spekulationere i og med frygten,, om hvad og hvordan , hvad siger du så MAX ,,,når Trump melder sig og som du ved er han populær hos dansk folkebedrags forening, som følger ham både ang Israel og imod EU,. og generelt i tykt som tyndt ,som det indtil har været overflod af

  Som netop er den største relle modstander og så alligevel, ,,,for styrke forholdet er over 1- 5,,,selv med evt KINA og de øvrige 4 største forsvar /hære ,derefter sammen med EU ,,,så russerne ,har en vis respekt ,men hvor langt vil Triump følge NATO musketer eden ???, så drop alle spekulationer og lad os debattere med dialog, og virkligheden,,, her og nu som også er den gældende.

  1
  Positiv ::: Kan russerne evt give pressede indrømmelser ang både UK mord forsøgene ,og UKRAINE. ???

  Og samtidigt skabe en fom af garanti for stabil lev. ?,dog ikke andet end med ord og hvad er det/de relt værd ?
  2.
  At vi samles om EU og benytter samarbejdet så langt som Danmark overhovedet kan ,nok den mest mulige og brugbare samt forhåbentligt den enste mulige i nutidens virklighed.
  3.
  Bøjer helt af overfor Russerne, og bilver Putins nye legetøj og dermed en meget brugbar mulighed for ham og modstandrene i Danmark mod EU og de modstanderne af EU og samarbejdet , men i virkeligeheden ikke tør, og derfor relt uden tilkendegivelser,,,,, arbejder for at etablere.

  Det er mine bud ,hvad har dú og i andre

 • Anmeld

  Max Tranebæk · flymekaniker

  Kære Erik Jeg syntes du agerer lige som i kejserens nye klæder.


  Erik Jeg syntes det vil være meget interessant at høre, Hvordan vil du vil beskrive forholde i Saudi-Arabien

  Nu når vi skal kritisere andre lande.og måske starter en unødig krig.

 • Anmeld

  Erik

  Svar ned undvigelse

  Er det dig de kalder læren venligt ment
  Men såen du ved almindelig pli mm så burde du vel egentligt besvar det du ikke vil, trods min opfordring til dig om at vi fik dialogen igang

 • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Debattør

  Politiker SKUESPIL

  Man kan have sine tvivl om politikerne bruger deres energi rigtig - for at styrke freden i verden.

  Husk: Rusland er en økonomisk dværg med et militær der ikke er i nærheden af reelt at kunne true Nato.

  Rusland annekterer KRIM, gammelt russisk!! land, hvorefter EU og Nato protesterer med økonomiske sanktioner, bl.a. med en 5 millarder kr konsekvens for dansk landbrug. TORSKE DUMT !!!

  Diplomater udvises i EU på et mega tyndt grundlag. TORSKE DUMT !!

  Og danske politikere fortsætter den hovedløse og danskfjendtlige outsourcing af dansk selvbestemmelse til EU. TORSKE DUMT !!

  Hvis ikke danskerne skal dø af grin over det håbløse politiske niveau, skal Danmark selvfølgelig nægte Rusland adgang til dansk territorium.

  Alternativt begynde at samarbejde alvorligt og klogt med Rusland og forsøge at forstå de politiske motiver. NordStream 2 vil være et oplagt middel til at fortælle russerne at:

  "NU STOPPER JERES MILLITÆRE PROVOKATIONER !!!!! "

  Det nuværende skuespil holdes kun i live af overflødige politikere, der ikke har noget fornuftigt at tage sig til, som f.eks. Jens Rohde og Martin Lidegaard.