Nord Stream 2-investor: Russisk naturgas holder europæerne varme

DEBAT: Politiske konflikter overskygger i vid udstrækning europæernes økonomiske interesser ved Nord Stream 2, mener Wintershall. Russisk gas er nemlig med til at sikre forsyningssikkerheden i Europa – nu og i fremtiden. 

Af Thilo Wieland
Bestyrelsesmedlem hos Wintershall

Nord Stream 2 kan levere op til 55 milliarder kubikmeter russisk gas om året til den tyske kyst. Denne naturgas er dog ikke beregnet til det tyske marked, men transporteres videre via de indre europæiske net – til kunderne i hele Europa.

Nord Stream 2 er således i ordets rette forstand et fælles europæisk projekt. Derfor engagerer Wintershall sig sammen med fire andre selskaber fra Østrig, Holland, Frankrig og Tyskland som långiver til udvidelsen af Østersø-rørledningen.

Hvorfor investerer dette europæiske selskab i Nord Stream 2? Svaret er energiøkonomisk meget simpelt: EU har brug for gas, Rusland har gas, Nord Stream transporterer denne gas – og nærmere bestemt på den korteste strækning. Problemerne og kontroverserne opstår der, hvor de europæiske forbrugeres økonomiske interesser delvist overlappes af politiske konflikter – og der, hvor en meget følelsesladet debat taber vigtige fakta på gulvet.

EU har brug for naturgas
Det er et faktum, at vi europæere har brug for naturgas, specielt hvis vi vil nå vore ambitiøse mål. For så skal vi udnytte naturgas som klimavenlig partner til vedvarende energi og konsekvent afvikle kul.

Men det er også et faktum, at naturgasproduktionen inden for EU er faldende. Primært Holland og Tyskland – men også Danmark – producerer mindre og mindre. Mens hjemmeproduktionen i EU’s 28 medlemslande i 2016 knapt kunne dække 30 procent af EU’s behov, vil denne andel frem til 2030 falde til cirka 19 procent. Stigende behov og dalende hjemmeproduktion betyder, at Europas importbehov stiger. Derfor skal EU i 2030 importere omtrent 400 milliarder kubikmeter naturgas.

Dette ekstra importbehov kræver ny infrastruktur for at kunne lukke det truende forsyningshul. Her gælder det, at jo flere transportveje og jo mere konkurrence, desto bedre er det for forsyningssikkerheden. Sådan ser Europa-Kommissionen også på det.

Det betyder, at vi har hårdt brug for terminaler til flydende gas. Men det betyder først og fremmest, at vi har brug for pålidelige og diversificerede rørledningsforbindelser til de vigtigste energipartnere i EU, til Norge og Rusland. For rørledningsgas vil i længden overhale flydende gas – økonomisk og økologisk.

Nord Stream 2 transporterer sikkert konkurrencedygtig naturgas til det europæiske marked. På en direkte måde og med de strengeste miljøkrav. Hvor gassen stammer fra, ved vi helt nøjagtigt fra Wintershall, idet vi selv henter den sammen med Gazprom op fra jorden i Sibirien – også her med de strengeste miljøkrav.

På baggrund af vore erfaringer med Nord Stream 1 ved vi også helt præcist, hvordan et rørledningsprojekt gennem Østersøen kan gennemføres både økonomisk og økologisk. Dengang foretog vi og andre implicerede selskaber omfattende miljøstudier og afstemte dem nøje med alle Østersø-kystlandene. Resultatet er det nuværende forløb på Østersø-rørledningen; som den mest miljøvenlige og effektive rute.

Miljø- og økoforhold i Østersøen har ikke ændret sig. Også i dag er denne rute den mest økonomiske og miljøvenlige for Østersøen.

Russisk naturgas styrker forsyningssikkerheden
Den allerede eksisterende Nord Stream-rørledning – i øvrigt anerkendt af EU som ”projekt af europæisk interesse” – har imidlertid ikke kun sat nye standarder for den miljømæssige planlægning og afstemningen på tværs af landegrænser, men kan ikke undværes i forhold til den europæiske naturgasforsyning.

Det viste sig meget aktuelt i marts, hvor Vesteuropa stod over for en ekstrem kuldefront. De 22 europæiske LNG-terminaler har ikke holdt indbyggernes boliger varme og holdt industrivirksomhedernes anlæg i drift – tværtimod, spotmarkedspriserne på naturgas sprængte rammerne under kuldebølgen, alene 1. marts 2018 blev prisen per megawatttime femdoblet. Det var snarere rørledningsgas fra Rusland og helt konkret naturgas fra Nord Stream, som dækkede det øgede behov i de iskolde dage i Europa!

Også her er det bevist, at det europæiske indre marked allerede er fremragende udbygget og fungerer. Ikke kun de vesteuropæiske lande kan således sikkert forsynes med naturgas via diversificerede rørledningsruter, men også landene i Central- og Østeuropa. For eksempel Polen kan i dag dække sit naturgasbehov helt op til 90 procent med leverancer fra Vesten. Ukraine er siden slutningen af 2015 blevet forsynet fuldstændigt med naturgas fra Vesteuropa.

Endnu flere rørledninger kan og skal yderligere styrke forsyningssikkerheden i Europa. For eksempel Baltic Pipe mellem Danmark og Polen. Og også Nord Stream 2.

Opfordring til danske myndigheder
Nord Stream 2 forbinder og styrker den europæiske gasforsyning. Det gælder ikke kun økonomisk, men også energipolitisk – for det betyder sikkerhed og pålidelighed. Men til gennemførelse af denne vigtige infrastruktur skal de europæiske partnere trække på samme hammel. Godkendelser til byggeri og drift af den nye Østersø-rørledning forventes om kort tid til Sverige, Finland og Rusland, til Tyskland foreligger de allerede.

Vigtigt er det, at også de danske ministerier og myndigheder tager ansvar her og tager beslutningen på baggrund af økonomiske og forvaltningsretslige kriterier, ikke på baggrund af politiske.

Det drejer sig her ikke om Europas ensidige afhængighed af Rusland, som nogle gerne kritiserer. Tværtimod: Verdens største producent af naturgas, Rusland, binder sig yderligere til EU via denne infrastruktur. Europa skal ikke købe gas fra Nord Stream, men kan købe det – det er købers marked, og forbrugerne i EU har en umådeligt stor markedsmagt!

En stærk konkurrence og en stærk diversificering er godt for Europa, deri har Europa-Kommissionen helt ret. Og vi er overbeviste om, at Nord Stream 2 er en del deraf – en overordentligt vigtig del.

Derfor er vi som firma rede til at involvere os i projektet uden nogen form for EU-tilskud: behovsorienteret og markedsøkonomisk. Lige som det skal være.

Det er virksomhedernes ansvar at løfte Nord Stream 2 finansielt. Og det er politikernes ansvar ikke at besværliggøre vejen dertil med forhindringer, men i fællesskab at styrke Europas fremtidige energiforsyning.

Forrige artikel Ida Auken: Landbruget skal tage ansvar og beskytte drikkevandet Ida Auken: Landbruget skal tage ansvar og beskytte drikkevandet Næste artikel Ingeniør: En halv million lossepladser kan bidrage til en klimavenlig økonomi Ingeniør: En halv million lossepladser kan bidrage til en klimavenlig økonomi
Så meget skal Dan Jørgensens ministerium spare på konsulenter

Så meget skal Dan Jørgensens ministerium spare på konsulenter

ØKONOMI: Regeringen vil spare på konsulenter og har nu meddelt, hvad der skal spares i år i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Trods udsigt til sparekrav har Dan Jørgensens ministerium brugt, hvad der svarer til 113 årsværk på konsulenter på fire måneder.