Debat

PVC Informationsrådet: PVC-kritikken bygger på forældede forhold

DEBAT: Kritikken af ophævelsen af PVC-afgifter kommer bag på os, der til dagligt beskæftiger os med miljø og PVC. Kritikken er ude af trit med nutiden og bygger på forhold, der var gældende for 10-20 år siden, skriver Ole Grøndahl Hansen, PVC Informationsrådet.

Man har i den seneste tid på Altinget kunnet læse forskellige artikler og debatindlæg, der ud fra et miljømæssigt udgangspunkt udtrykker kritik af den anbefalede ophævelse af afgifterne, skriver Ole Grøndahl Hansen.
Man har i den seneste tid på Altinget kunnet læse forskellige artikler og debatindlæg, der ud fra et miljømæssigt udgangspunkt udtrykker kritik af den anbefalede ophævelse af afgifterne, skriver Ole Grøndahl Hansen.Foto: Pvc.dk
Kristian Tolbøll
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Ole Grøndahl Hansen
Direktør, PVC Informationsrådet

Regeringens saneringsudvalg har opfordret til, at afgifterne på PVC og ftalater ophæves. Der synes at være bred enighed om, at provenuet er minimalt og afgifterne tidskrævende og besværlige for virksomhederne. Imidlertid har man i Altinget den seneste tid kunnet læse forskellige artikler og debatindlæg, der ud fra et miljømæssigt udgangspunkt udtrykker kritik af den anbefalede ophævelse af afgifterne.

Ikke i trit med nutiden
For os, der til dagligt beskæftiger os med PVC og miljø, har det været overraskende at se, at denne kritik fortrinsvis bygger på forhold, der var gældende for 10-20 år siden. Den nyeste viden og positive udvikling inden for PVC-området synes ikke at have trængt igennem.

Der hersker ikke tvivl om, at PVC for år tilbage fra vugge til grav var et problematisk plastmateriale. Gennem VinylPlus, som er den europæiske PVC-industris frivillige miljøprogram med tilslutning fra hele værdikæden, er der imidlertid sket markante fremskridt. For eksempel bliver næsten 600.000 tons hård og blød PVC genanvendt hvert år i Europa.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected]

Det svarer til den årlige produktion på to store PVC-fabrikker. Desuden er tungmetaller for længst udfaset, og i kraft af REACH-forordningen er forbruget af de problematiske ftalater stærkt faldende. Emissioner fra råvareproduktion og affaldsforbrænding er der også taget hånd om. Dels gennem EU’s forbrændingsdirektiv, dels gennem VinylPlus.

PVC-industriens miljøarbejde, der har kostet store investeringer, indgyder respekt fra flere sider. I dag anerkendes PVC-industrien som en ansvarlig industri, der proaktivt arbejder hen imod bæredygtighed. Således fremhæver både Europa-Kommissionen og FN VinylPlus som en rollemodel for andre industrisektorer.

Når talen falder på PVC, glemmer kritikerne desuden ofte hvilke åbenlyse fordele materialet giver. Lad os tage PVC-gulve som eksempel. PVC slipper arkitekternes designmæssige frihed løs, da de formgivningsmæssige muligheder nærmest er uendelige. 

Ole Grøndahl Hansen , Direktør, PVC Informationsrådet

Glemmer fordelene ved PVC
Affaldsforbrænding af PVC-affald er i dag kritikernes hovedanke. Den cirkulære økonomi har imidlertid medført et paradigmeskifte, hvor affaldsforbrænding som affaldsløsning bliver mindre og mindre relevant. Om et materiale kan tilhøre det cirkulære samfund, vurderes i dag ud fra langt flere parametre end blot et forbrændingsproblem.

Disse er blandt andet ressourceforbrug, klimapåvirkning, holdbarhed og ikke mindst genanvendelighed. PVC, som hovedsageligt bruges i byggesektoren til langtidsholdbare produkter, står stærkt på alle disse parametre.

Når talen falder på PVC, glemmer kritikerne desuden ofte hvilke åbenlyse fordele materialet giver. Lad os tage PVC-gulve som eksempel. PVC slipper arkitekternes designmæssige frihed løs, da de formgivningsmæssige muligheder nærmest er uendelige. PVC’ens utallige kombinationsmuligheder og fleksibilitet gør det muligt at kombinere æstetik med funktionalitet - eksempelvis i forhold til de krav til orienteringsmuligheder, som gælder i de nye hospitalsbyggerier.

PVC er et totaløkonomisk godt valg
Det er også muligt at differentiere de enkelte zoner på hospitalerne og integrere kunst i gulv- og vægbeklædning. Derudover er PVC et velegnet materiale til laboratorier og vådrum på grund af dets funktionelle og ikke mindst hygiejnemæssige egenskaber. Ud fra et totaløkonomisk perspektiv er PVC ligeledes et godt valg på grund af dens slidstyrke, rengøringsvenlighed og uproblematiske vedligehold.

På trods af disse gode egenskaber, hvoraf flere skal regnes med i det samlede miljøregnskab, er PVC-gulve i dag afgiftsbelagt. Formålet er at begrænse forbruget, fordi det som affald skal deponeres. Selvfølgelig er deponi ikke en bæredygtig løsning, men blød PVC egner sig til genanvendelse, og bliver som nævnt genanvendt i udlandet.

I Danmark er det kun den hårde PVC fra byggesektoren, der indsamles og genanvendes gennem WUPPI-ordningen, som delvist finansieres af producenterne af disse produkter. Vi kan håbe, at producenterne af de bløde PVC-produkter vil etablere en lignende ordning.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ole Grøndahl Hansen

Direktør, PVC Informationsrådet
mag.art. i litteraturvidenskab (Københavns Uni. 1988)

0:000:00