Regionsrådsformand til regeringen: Vi spiller en vigtig rolle i cirkulær økonomi

DEBAT: Regeringens nye strategi for cirkulær økonomi berører kun overfladisk, hvordan det offentlige i samspil med resten af samfundet kan blive en katalysator for grøn omstilling. Det er en skam, for der er faktisk gode erfaringer at hente i f.eks. regionale partnerskaber, skriver Anders Kühnau (S).

Af Anders Kühnau (S)
Formand for Regionsrådet i Region Midtjylland 

Der skal sættes fart på den grønne omstilling – både lokalt, nationalt og globalt. Ingen tvivl om det. Det er der heldigvis bred politisk enighed om, og derfor er det også godt, at regeringen nu har offentliggjort sin plan for at sikre vækst via cirkulær økonomi.

En mere cirkulær tilgang til produktion, forbrug, affaldshåndtering og genanvendelse er nemlig et helt afgørende element i den omstilling, vi som samfund står overfor. Håndterer vi det rigtigt, er det også en god forretning for de danske virksomheder.

Men det er vigtigt at understrege, at cirkulær økonomi ikke kun berører virksomhederne. Skal visionen lykkedes, skal hele samfundet spille sammen. Borgerne, byerne, virksomhederne og ikke mindst kommunerne og regionerne. Vi er udførende led i den offentlige sektor og har en oplagt rolle at spille i udviklingen af de nødvendige modeller og tilgange til udviklingen af det "cirkulære samfund".

Cirkulær økonomi i det offentlige
Som region driver vi hospitalerne, der i sig selv er meget store og komplekse produktionsenheder. Ved at få cirkulær økonomi ind som et naturligt element i hospitalsdriften kan vi for alvor rykke på CØ-dagsordenen i det offentlige, og vi kan være foregangseksempel for andre lande. Det er oplagt for Danmarks grønne omstilling og grønne profil udadtil. 

Derfor er det ærgerligt, at regeringens nye strategi kun overfladisk berører, hvordan det offentlige i samspil med resten af samfundet kan blive en markant katalysator for cirkulær økonomi. For eksempel ved at udnytte de erfaringer, der allerede er skabt på området i regionale partnerskaber. Netop udvikling i partnerskaber var i øvrigt et fremtrædende element i anbefalingerne fra regeringens eget Advisory Board for Cirkulær Økonomi.

Region Midtjylland har i en årrække arbejdet med cirkulær økonomi, og vi har en ambition om at skabe bæredygtige hospitaler og institutioner i verdensklasse. Det gør vi via partnerskaber med kommuner, forskningsinstitutioner og virksomheder og ved at støtte projekter målrettet cirkulær byudvikling, bæredygtigt byggeri og genanvendelse.

Samtidig har regionsrådet besluttet, at FN's 17 verdensmål skal være ramme om regionens kommende udviklingsstrategi, så håndtering af klima, miljø og ressourcer fremover får en endnu mere central placering i opgaveløsningen. Det er det, samfundet har brug for.

Grøn omstilling er et fælles ansvar
Region Midtjyllands arbejde med genanvendelse af plastemballage på Aarhus Universitetshospital er et godt eksempel på, hvordan regionerne kan spille en væsentlig rolle i udvikling af cirkulær økonomi. Her samarbejder hospitalets ansatte med den internationale plastindustri og forsker i materialestrømme og inddragelse af hele forsyningskæden.

I januar lykkedes det på den baggrund at lave det første fællesregionale udbud med cirkulære krav til plastemballagen til skyllevæsker på landets hospitaler. 

Denne type pionerarbejde kan lade sig gøre, fordi hospitalet fungerer som et mini-samfund, hvor vi under kontrollerede forhold kan afprøve nye tilgange og modeller. Med regionen som mellemled sikrer vi samtidig, at erfaringerne deles med både virksomheder og kommuner – og dermed kommer ud at arbejde til gavn for både miljøet, klimaet og væksten.

Den tilgang til at understøtte cirkulær økonomi har vist sig både effektiv og værdiskabende. Derfor håber jeg, at regeringen i sin Strategi for Cirkulær Økonomi vil inddrage det arbejde, der allerede er i fuld gang i regioner og kommuner.

Grøn omstilling er et fælles ansvar. Det kræver handling på flere politiske niveauer og på tværs af myndigheder og virksomheder. Vi skal ikke dele verden op, men finde nye sammenhænge, hvor virksomheder, offentlige aktører og forskningsinstitutionerne løfter hinanden.

Forrige artikel ARC efter kritik: ARC efter kritik: "Det giver god mening at tage affaldsindsamling hjem" Næste artikel Rektor: Stor blind vinkel i regeringens strategi for cirkulær økonomi Rektor: Stor blind vinkel i regeringens strategi for cirkulær økonomi