Kandidattesten Folketingsvalg 2022

Morten Bødskov

for Socialdemokratiet
Storkreds: Københavns Omegns Storkreds
Beskæftigelse: Minister
  • Icon / Social / Facebook
    Del
  • Icon / Social / Twitter
    Del
  • Icon / Social / LinkedIn
    Del
Tag Kandidattesten for Københavns Omegns Storkreds og sammenlign med kandidatens svar

52 år

Bachelor-/diplomuddannelse

Facebook Twitter Instagram

VALGRESULTAT

Morten Bødskov tredjestørste stemmesluger i Københavns Omegn

Morten Bødskov blev ved folketingsvalget 2022 genvalgt for Socialdemokratiet med 8.489 personlige stemmer. Morten Bødskov er dermed den tredjestørste stemmesluger i Københavns Omegns Storkreds kun overgået af Socialdemokratiets Mattias Tesfaye med 13.948 og Venstres Karen Ellemann med 8.716 personlige stemmer. På landsplan fik 32 kandidater flere stemmer end Morten Bødskov heraf 12 socialdemokrater. Socialdemokratiet fik valgt i alt fem mandater i Københavns Omegns Storkreds.

Københavns Omegns Storkreds er inddelt i 8 opstillingskredse. Det bedste resultat fik Morten Bødskov i Rødovre-kredsen, hvor han fik 4.407 personlige stemmer svarende til 11 % af de gyldige stemmer, hvilket er flere end nogen anden kandidat i samme kreds. Halvdelen af Morten Bødskovs personlige stemmer blev afgivet i Rødovre-kredsen. Det dårligste resultat fik han i Gentofte-kredsen, hvor han blot fik 361 stemmer og blev overgået af 13 andre kandidater.

Beskeden tilbagegang i personligt stemmetal
Ved folketingsvalget i 2019 blev Morten Bødskov valgt med 8.597 personlige stemmer - det er 108 flere end i år. Han gik i 2022 tilbage i fire af storkredsens otte opstillingskredse. Den største tilbagegang oplevede Morten Bødskov i Rødovre-kredsen, hvor han gik fra 4.631 til 4.407 personlige stemmer, mens han i Lyngby-kredsen oplevede en fremgang på 216 stemmer til 493.

Derfor stiller jeg op

Jeg stiller op fordi jeg ønsker at gøre en forskel. Politik betyder noget, og politik skal gøre en forskel. Jeg er socialdemokrat fordi, jeg tror på, at det er fællesskabet, der gør Danmark stærkt. Jeg tror på, at vi kan nå meget mere sammen og i fællesskab, end vi kan hver for sig.

Politiske mærkesager

Trygt gennem de usikre tider

Putin er en trussel mod fred og sikkerhed i Europa. Konsekvenserne er alvorlige. Priserne stiger. Indkøbsvognen er blevet dyrere. Mange har svært ved at få enderne til at mødes. Vi skal sikre, at krisen løses på en social ansvarlig måde. Vi kan og skal hjælpe. Folkepensionister får derfor over de næste to år udbetalt 5.000 kr. skattefrit. Børnechecken løftes. Energiafgiftes sænkes.

Et trygt fælles sundhedsvæsen

Vi skal forbedre hjælpen til psykisk syge og sårbare. Der er brug for mere nærhed. Mere tid. Der skal være fri og lige adgang til vores sundhedsvæsen. Det skal ikke være pengepungens tykkelse, der bestemmer. Flere skal overleve en kræftsygdom, kroniske sygdomme skal opdages tidligere. Behandlingen af psykisk syge og kræftpatienter skal styrkes.

Stærkere indsats mod trafikstøj

Der er alt for meget trafikstøj i Københavns Omegn. Det er ikke rimeligt, at vinduerne ikke kan åbnes uden smog og støj vælter ind. Det er ikke rimeligt, at haven eller terrassen ikke kan nydes i fred og ro. Vi skal styrke indsatsen mod trafikstøj. Regeringen har taget fat. Nyt støjsvag asfalt. Flere støjværn. Hastigheden sænkes. Det er fantastisk for Københavns Omegn. Men vi skal videre.

Kandidatens svar

1
Danmark skal bruge flere penge på at styrke tog- og busdrift frem for at bygge nye motorveje
2
Der skal indføres en særlig skat på de allerhøjeste indkomster
3
Kriminalitet begået i udsatte boligområder skal straffes særligt hårdt
4
På sigt skal Danmark meldes ud af EU
5
Det er fornuftigt, at Danmark i de kommende år bruger markant flere penge på forsvaret
6
Det er okay, at den økonomiske ulighed stiger, så længe danskerne generelt bliver rigere
7
Forældres indkomst skal være et af kriterierne for fordeling af elever i gymnasiet
8
Det skal være muligt at tjene penge på at drive private børnehaver og vuggestuer
9
Der skal indføres skat på fortjenesten ved salg af bolig
10
Det er en god idé, at dagpengesatsen for nyuddannede er sat ned
11
Transkønnede under 18 år skal have mulighed for juridisk kønsskifte (skifte cpr-nummer)
12
Pensionsalderen skal fortsætte med at stige i takt med, at levealderen stiger
13
Danmark skal undersøge muligheden for at udvikle A-kraft som energikilde herhjemme
14
Der bør dannes en regering hen over midten
15
Der skal afsættes penge til at hjælpe kontanthjælpsmodtagere, når priserne stiger
16
Der skal indføres kvoter, der sikrer mindst 30 procent kvinder i virksomheders bestyrelser
17
Der skal være permanent grænsekontrol mellem Danmark og Tyskland
18
Man skal automatisk blive organdonor, når man fylder 18 år, medmindre man aktivt framelder sig
19
Der skal udflyttes flere uddannelsespladser fra de store byer
20
Asylansøgere bør sendes til et land uden for EU - f.eks. Rwanda - mens deres ansøgning behandles
21
Den såkaldte Arne-pension skal afskaffes
22
Lønnen til ansatte i klassiske velfærdsfag som sygeplejersker og pædagoger bør sættes markant op
23
Danmark bør indføre CO2-afgift på flyrejser
24
Det er en god idé med naturnationalparker, hvor der bliver udsat store dyr, som lever vildt
25
Unge op til 24 år skal have ret til gratis offentlig psykologhjælp uden lægehenvisning
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion