Regionsdirektør til Region Midtjylland
Vil du sammen med regionale politikere, topledere i regionen, fagprofessionelle, borgerne og andre interessenter stå i spidsen for at udvikle fremtidens regionale løsninger? Løsninger der betyder, at regionens borgere oplever, at politiske ønsker om fokus og faglighed indfries?

Er du grundlæggende drevet af dedikation til det danske sundhedsvæsen, og har du indsigt i og erfaring med at drive og udvikle sundhedsområdet i et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde med regionale politikere og et dedikeret sundhedspersonale? Kan du sætte dig for bordenden, og kan du skabe resultater? Så matcher du på mange måder vores billede af den nye regionsdirektør i Region Midtjylland. Som regionsdirektør vil du sammen med den øvrige koncerndirektion være hovedansvarlig for ledelse af regionens tre ansvarsområder - sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling - hvor nærhed og faglighed vægtes højt, hvor borgeren er i centrum, og hvor demografien betyder, at der skal tænkes nye løsninger - ikke mindst når det gælder sundhedsydelser. En af dine hovedopgaver er at levere samspil og sparring, herunder konstruktivt modspil, til regionsrådsformanden og regionsrådet. Du skal bidrage til smidige, tillidsfulde og relevante dialoger om regionens udvikling og mål mellem regionale politikere, regionens hospitaler, herunder repræsentanter fra de faglige organisationer og øvrige institutioner samt regionens administration, med henblik på udvikling af sammenhængskraft og koordination i regionen. En vigtig faktor i den sammenhæng er et velfungerende og tillidsfuldt samarbejde i regionens MED-system Du skal kunne håndtere væsentlige enkeltsager og kritiske ledelsesudfordringer samtidig med, at du bidrager til udvikling af og opfølgning på både politiske og strategiske indsatser og løbende have fokus på implementering af disse - og du skal have blik for at repræsentere Region Midtjylland og bringe de gode løsninger, der findes her, ind i den nationale kontekst. Du har således også et stort fokus på samarbejdspartnere, herunder de øvrige regioner, kommunerne, praktiserende læger, Danske Regioner og staten etc. Lederskab med fokus på åbenhed, samarbejde og koordinering Opgaverne som regionsdirektør er komplekse, der er mange konkurrerende dagsordener og mange aktører. Det betyder, at du som regionsdirektør skal have:
  • solid ledelseserfaring på strategisk niveau - gerne i et tæt politisk samarbejde
  • erfaring med drift og ledelse af store og komplekse, politisk styrede organisationer med en bredt sammensat medarbejdergruppe
  • erfaring med at lede store transformationsprocesser
  • erfaring med implementering af politiske og strategiske initiativer
  • evner for og erfaring med at skabe sammentømrede ledelsesgrupper, der i transparente processer kan samarbejde om fælles mål, også når udfordringerne er mangeartede og komplekse
  • mod til at afprøve nye veje
Udover ovenstående kompetencer skal du kunne kombinere det at være en ambitiøs og visionær leder med at være en loyal leder, der kan give åben, ærlig og stærk funderet feedback, sparring og rådgivning til det politiske niveau samt oversætte politiske ønsker i komplekse, videns- og driftstunge, professionelle organisationer. Din ledelsesstil er udpræget samarbejdende, du er en god sparringspartner og tager aktivt del i drøftelserne om udviklingen af sundhedsvæsenet, og du kan både give og tage imod konstruktiv kritik fra alle niveauer i organisationen. Du skal være en analytisk og innovativ leder med et stærkt forandringsdrive, som kan sættes i spil i forhold til transformationen til et nyt sundhedsvæsen. For at opnå succes i stillingen skal du naturligt sætte dig i spidsen for at samle ledergrupper og andre vigtige aktører om fælles mål og skabe veje til at nå målene sammen - og det vil være en stor fordel, hvis du er optimistisk og åbensindet med en god humoristisk sans. Du skal være en troværdig og dygtig kommunikator og kunne indgå i dialoger med en bred vifte af mennesker og medarbejdergrupper og ikke mindst håndtere både modgang og kriser konstruktivt og med overblik. Du skal være en modig leder, der tør afprøve nye veje på baggrund af en kalkuleret, analytisk beslutning. Proces og ansættelsesvilkår Ansøgningsfristen er onsdag den. 25. oktober 2023. 1. samtale vil finde sted mandag 6. november eller tirsdag 7. november. 2. samtale er onsdag den 22. november eller evt. onsdag 6. december. Som bidrag til samtalerne indgår der mellem samtale et og to test af de kandidater, der findes relevante. Dette vil bl.a. indbefatte personligheds- samt færdighedstests. Stillingen som regionsdirektør aflønnes efter "Aftale for chefer" på trin 55+ med en løn (centralt aftalt) på 1.692.469 kr. (1. oktober 2023-niveau) plus pension, der udgør 21,84 pct. Ansættelse sker på individuelle kontraktvilkår, hvorved der bliver mulighed for at forbedre de samlede ansættelsesvilkår inden for en samlet ramme på 20 pct., jf. "Rammeaftale om kontraktansættelse for chefer". Ønsker du at vide mere om stillingen, kan du rekvirere en komplet profilbeskrivelse hos [email protected]. Du kan også kontakte regionsrådsformand Anders Kühnau, mobil 2360 2768. For en fortrolig drøftelse af dit kandidatur er du velkommen til at ringe til Zeuthen Storm partner Eva Zeuthen Bentsen på mobil 2086 0325. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00