Aktører: Digitalt kompetenceløft bør prioriteres politisk og på ledelsesplan

DEBAT: Job forandres på grund af digitalisering, og HK Kommunal giver nu digital uddannelse for medarbejdere. Men politikere og ledere bør også interessere sig for at gøre danskerne klar til at bruge nye teknologier på arbejdspladsen, skriver Bodil Otto og Jim Nielsen.

Af Bodil Otto og Jim Nielsen
Hhv. formand HK Kommunal og administrerende direktør, Knowit

Danmark har brug for både medarbejdere, arbejdsgivere, offentlig sektor og privat sektor for at blive i den digitale førertrøje og give den et tydeligt aftryk af dansk velfærd. 

Fatmagül Güler og Louise Højrup er to digitaliseringsvenlige danskere, som for nylig tog mod kursustilbuddet ”Fremtidens HK’er”.

De lærte om Robotic Process Automation, chatbots, machine learning og kunstig intelligens, og for de to førte kurset til nye arbejdsopgaver som proceskonsulenter i automatiseringsprojekter i Hillerød Kommune.

Jobindhold er under forandring
Isoleret set et perfekt eksempel på en win-win-situation for medarbejdere, kommune og samfund, hvis vi løfter vores digitale kompetencer i flok. Og behovet er helt evident.

Analyser fra den ene tænketank efter den anden slår fast, at der er et stort potentiale i at udnytte data og software, og at vi samfundsmæssigt står med et stort behov for flere digitale kompetencer.

Flere forudsiger, at den avancerede software kan løse mange af de arbejdsopgaver, der i dag løses af mennesker. Denne effektivisering vil frisætte mennesker fra de mest kvantitative og standardiserede opgaver.

Fremtidens HK’er kommer til at arbejde sammen med softwarebaserede ”robotter”, som måske laver grovsorteringer eller kommer med forslag.

Medarbejderne kan i stedet tage sig af det mere usædvanlige, de forvaltningsmæssige vurderinger og dele af en sagsgang, der kræver menneskelige skøn.

Økonomer, jurister, læger, sygeplejersker, lærere, journalister og mange andre faggrupper står over for disse forandringer.

Lægesekretærer, borgerservicemedarbejdere, jobkonsulenter er eksempler på de HK’ere, som leverer vores velfærd i praksis, og deres jobs er også under forandring.

Derfor har HK Kommunal nu som den første fagforening investeret konkret og offensivt i digital uddannelse for helt almindelige medarbejdere.

Uddannelsen er skræddersyet sammen med eksperter, der underviser morgendagens HK’er i at tage et aktivt og styrende forhold til teknologien. 

Europa kan vise vej
Data, apps og kunstig intelligens har givetvis en stor rolle at spille i både morgendagens offentlige velfærdsproduktion og i den private sektors værdiskabelse.

Samtidig står verden aktuelt med nogle gevaldige teknologiske tømmermænd efter Silicon Valleys utæmmede brug af data og koncentration af magt og pengestrømme på ganske få hænder.

Globalt set er der ikke den store tillid til, at hverken Kina eller Californien kan tjene som forbillede for, hvordan kunstig intelligens skal forandre vores organisationer og vores samfund.

EU og ikke mindst Danmark kan gå forrest med at vise en mere balanceret, demokratisk og menneskevenlig brug af den avancerede software og de voksende datamængder. Forudsætningen for at udnytte potentialet er, at morgendagens løsninger bygger på en tårnhøj gensidig tillid.

Danskerne er faktisk kendetegnet ved både en stor sammenhængskraft og en optimistisk og begejstret tilgang til ny teknologi. Den vil vi gerne understøtte.

Den teknologisk drevne forandring skal ikke være syltet ind i en nedskæringslogik. Tværtimod skal innovationen foregå legende og eksperimenterende i en ånd af tryghed og tillid.

Inddragelse og uddannelse af medarbejderne er vejen til den succesfulde digitalisering. Medarbejderne står dagligt til ansvar over for borgerne, og de ved, hvor skoen trykker.

De bedste og mest nyskabende digitale innovationsprojekter trækker i dag på antropologiske metoder, når de undersøger brugere, borgere, kunder og medarbejdere for at lede efter nøglen til innovation.

HK’erne med erfaringen fra den daglige praksis kan forhindre, at uigennemtænkte, brugerfjendske løsninger ender som velmente men fejlslagne projekter og spild af penge.   

Dansk model og innovation
De teknologiske forandringer er så store og gennemgribende, at vi mener, at det er logisk at trække på de bedste elementer i den danske model:

Trepartssamarbejde, empowerment af kritisk tænkende medarbejdere og et tillidsfuldt samarbejde mellem stat, marked og civilsamfund.

HK Kommunal vil hellere end gerne dele erfaringerne med det to-årige digitale udviklingsprogram, ”Fremtidens HK’er”, med de offentlige arbejdsgivere.

Fremover bør det digitale kompetenceløft have høj prioritet både politisk og ledelsesmæssigt, fordi det kan flytte den danske velfærdsmodel ind i en digital fremtid. HK’erne har viljen til efteruddannelse og til at tage del i ny arbejdsdeling, men HK kan ikke gøre det alene.

Kunne man forestille sig, at Danmark kunne eksportere erfaringen med tillidsfuld omgang med kunstig intelligens til en verden, som er træt af tech-giganternes kynisme og kineserne totalitære tilgang?

Vi må vise, at teknologien er et værktøj i menneskehedens tjeneste og ikke omvendt.

Forrige artikel Formand: Borgerråd styrker nærdemo­kratiet og leverer håndfaste resultater Formand: Borgerråd styrker nærdemo­kratiet og leverer håndfaste resultater Næste artikel Borgmester: God borgerinddragelse kalder på kommunikation og tid Borgmester: God borgerinddragelse kalder på kommunikation og tid