S: Fælles kommunale og regionale budgetter bør testes

ØKONOMI: Udvalget For Det Nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen bør granske forslaget om, at kommuner og regioner skal have fælles budgetter på en række sundhedsområder, mener S. Ekspert: Put penge ind i sundhedsaftalerne.

Et forslag, der skal overvejes grundigt. Sådan betegner Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, Danske Patienters forslag om at kommuner og regioner på en stribe sundhedsområder skal have fælles finansiering og kapacitetsplanlægning. I udspillet fra Danske Patienter står der blandt andet:

”Patienters forløb går i mange tilfælde på tværs af kommuner og regioner, men sektorerne planlægger deres indsatser isoleret. Det ses for eksempel, når regionerne nedlægger sengepladser uden at skæve til den kommunale kapacitet.”

Flemming Møller Mortensen peger på, at Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) sidder med i det tværministerielle udvalg: Udvalget For Det Nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen, der skal levere input til regeringens plan for det nære sundhedsvæsen.

”Derfor er det helt oplagt, at udvalget for det nære sundhedsvæsen undersøger mulighederne nærmere. Hvis der skal udvikles nye løsninger, der sikrer bedre sammenhæng i sundhedsvæsnet, så er det svært at komme uden om overveje at ændre på pengestrømmene i sundhedsvæsnet,” siger Flemming Møller Mortensen, der opfordrer partnerne til at udfordre deres sædvanlige standpunkter i udvalgsarbejdet.

Flemming Møller er nemlig godt klar over, at KL har talt imod forsalget, efter Danske Patienter lancerede forslaget 28. oktober som en del af et sundhedsudspil om bedre sammenhæng i sundhedsvæsnet (se faktaboks).

KL: Vigtigere med ansvarsfordeling
KL mener, at det er vigtigere at få styr på ansvarsfordelingen på sundhedsområdet.

”Når regeringens udvalg kommer med sin plan for det nære sundhedsvæsen, forventer vi klare og præcise beskrivelser af og retningslinjer for, hvem der har ansvaret for hvad. Når det ligger klart, vil det frigøre os fra den kassetækning, som ganske rigtig er et problem,” sagde formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, Thomas Adelskov, på jp.dk 28. oktober

Flemming Møller Mortensen understreger, at Socialdemokratiet ikke har taget stilling til forslaget om fælles finansiering og budgetter på en række områder for kommuner og regioner.

”Men et tættere økonomisk samarbejde burde ikke ligge KL og Danske Regioner så fjernt,” siger Flemming Møller Mortensen og henviser til, at de i 2014 havde fremskredne planer om at fusionere. Sundhedsminister Sophie Løhde (V) har ikke ønsket specifikt at udtale sig til Altinget om Danske Patienters forslag om fælles finansiering.

Hersom: Vi har talt om problemet i 30 år
Hos Danske Patienter afviser man KL’s kritik af forslaget om fælles finansiering. Det er ikke nok, at ansvarsfordelingen for sundhedsopgaverne bliver mere præcis, siger formand, Camilla Hersom.

”Vi har diskuteret manglende sammenhæng i sundhedsvæsnet i 30 år. Svaret har altid været, at man skal beskrive klart, hvem der har ansvaret for hvad. Men det har ikke virket indtil nu. Tiden er løbet fra, at hver aktør løber efter det, som er deres eget ansvar. Ellers fortsætter vi med tænkningen om, at det kommunale eller regionale ansvar stopper præcis her, og så må en anden part tage over,” siger Camilla Hersom. Hun håber, at udvalget for det nære sundhedsvæsen tager forslaget op.

Læger: Spændende ide – men test først
Formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, erklærer sig også positiv over for forslaget og håber ligeledes, at regeringens udvalg tager forslaget op. Men uanset hvad vurderer han, at man først bør forsøge med nogle flere pilotprojekter. 

”Jeg ville nok ikke anbefale en fuld national udrulning, inden man har testet det i virkeligheden i mindre skala,” siger Andreas Rudkjøbing.

Hvis man forsøger sig med fælles økonomi mellem kommuner og regioner på en række områder, har han en klar anbefaling: Husk at tage de praktiserende læger i ed, hvis de er en del af planerne. Han henviser til erfaringerne med de såkaldte fælles sundhedshuse med regionalt og kommunalt sundhedspersonale. De alment praktiserende læger kom nemlig slet ikke ind i et omfang som håbet.

Kjeld Møller: Opgrader sundhedsaftalerne
Professor i sundhedsøkonomi på SDU, Kjeld Møller Pedersen, peger på, at der i økonomiaftalerne for 2015 og 2014 er afsat penge til sundhedstiltag til kommuner og regioner i fællesskab.

Men i stedet for i stadig større omfang at forhandle fælles budgetter centralt, mener han, at man bør overveje at opgradere de nuværende fem sundhedsaftaler, som loven forpligter kommuner til at indgå med deres lokale region.

”Meningen med sundhedsaftalerne er at sikre bedre sammenhæng og samarbejde på sundhedsområdet mellem kommuner, regioner og almen praksis. Og en del af det, som Danske Patienter foreslår, indgår jo i sundhedsaftalerne,” siger Kjeld Møller Pedersen.

Hvor skal pengene komme fra
Han mener derfor, at KL, Danske Regioner og regeringen bør overveje at gøre sundhedsaftalerne mere forpligtende ved som noget nyt at afsætte penge i sundhedsaftalerne.

”Men hvis der skal bruges penge her, så skal de tages et sted fra. Og så bliver det svært. Derfor mener jeg, at man bør overveje at bruge en del af pengene fra den såkaldte kommunale medfinansiering,” siger Kjeld Møller Pedersen. Han henviser dermed til de 20 milliarder kroner, som staten sender til kommunerne, og som kommunerne herefter betaler til regionerne alt efter, hvor meget den enkelte kommunes borgere trækker på sygehusene.

Udvalget For Det Nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen ventes at komme med sine anbefalinger omkring årsskiftet, mens regeringen ventes at lancere en plan for det nære sundhedsvæsen inden sommerferien.

Forrige artikel Ny KL-direktør: Klippeøens effektive problemknuser Ny KL-direktør: Klippeøens effektive problemknuser Næste artikel Kommunalpolitikere og embedsmænd valfarter på studieture til Canada Kommunalpolitikere og embedsmænd valfarter på studieture til Canada