Alternativet vil fremme kulturskoler i hele landet

KULTURPAKKE: Mens der gives statsstøtte til kommunernes musikskoler landet over, står de andre kunstneriske fag på egne ben. Den ubalance ønsker Alternativet at udligne i en forslagspakke, der retter sig særligt mod kultur i lokalområderne.

Omkring halvdelen af landets kommunale musikskoler tilbyder i dag undervisning i andre kunstneriske fag end musik. Men mens staten refunderer dele af lønningerne til musikunderviserne, må finansieringen til anden undervisning findes hos kommunen eller via elevbetaling.

Den ubalance ønsker Alternativet at udjævne ved at afsætte 50 millioner til formålet.

”Vi har rigtig gode ordninger med musikskolerne, fordi de sikrer, at der er tilbud til alle børn rundt i kommunerne. Men der bør være de samme muligheder for undervisning i andre kunstneriske udtryk. Det er derfor, vi gerne vil tilbyde en lignende refusionsordning til de andre fag,” siger kulturordfører Rasmus Nordqvist (ALT).

Login