Om  
Bendt Bendtsen
Brian Mikkelsen

Bendt Bendtsen indtræder i Kraks Fonds bestyrelse

Fhv. vicestatsminister, MEP og konservativ formand Bendt Bendtsen tiltrådte 1. februar som medlem af bestyrelsen for Kraks Fond.

Redaktionen

Det oplyser Kraks Fond.

Bendt Bendtsen er udpeget af Dansk Industri. For nylig udpegede Dansk Erhverv en anden tidligere konservativ minister, nemlig sin adm. direktør Brian Mikkelsen til samme fondsbestyrelse.

Bendt Bendtsen var formand for Det Konservative Folkeparti 2000-08 og økonomi- og erhvervsminister 2001-08. Han var medlem af Europa-Parlamentet 2009-19.

Den forhenværende konservative toppolitiker er i forvejen bestyrelsesformand hos interesseorganisationen Synergi, der arbejder for en bæredygtig energi- og klimaudvikling i Danmark og Europa.

Han er desuden medlem af bestyrelsen hos Lauritzen Fonden, JJO Invest ApS, Nordhavn A/S og Estech A/S.

Kraks Fonds fundats lyder som følger:

  • at forvalte de fonden som universalarving efter Ove Krak fra dennes bo tilflydende aktiver og hvad der måtte træde i stedet for disse, herunder gennem direkte og indirekte investering i fast ejendom samt virksomheder og selskaber, der driver aktivitet inden for handel, industri, tjenesteydelser og/eller fast ejendom, og således, at der ikke skal gælde begrænsninger i størrelsen af fondens ejerskab af sådanne virksomheder og selskaber, og
  • at gavne og støtte personer, institutioner eller foretagender, der – hvad enten de lever eller virker i Danmark eller i udlandet – i deres virksomhed efter bestyrelsens skøn virker til bedste for dansk handel og industri.
  • at yde understøttelse til lægers enker i økonomisk trang.
  • at foretage vedligeholdelse i ordentlig stand af Ove Krak og Hustrus gravsted.
  • at yde understøttelser til slægtninge af Ove Krak og fru Else Krak eller til personer, der har stået de nævnte nær i levende live, samt til tidligere medarbejdere ved Kraks Forlag A/S eller disses enker.

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bendt Bendtsen

Formand, Synergi, fhv. minister og partiformand (K)
HH-enkeltfag i regnskab og driftsøkonomi (Tietgenskolen i Odense 1988), politibetjent (Politiskolen 1978)

Brian Mikkelsen

Adm. direktør, Dansk Erhverv, bestyrelsesformand, Nationalmuseets Museumsråd, bestyrelsesformand, Kraks Fond, bestyrelsesformand, Ove K investfond, formand, Ordrupgaard Advisory board, bestyrelsesmedlem, ATP, bestyrelsesmedlem, Pension Danmark
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 1994)

0:000:00