Bertel Haarder advarer DR: Træd varsomt

MEDIER: DR bør kende sin besøgelsestid, lyder advarslen fra kulturministeren, der har forståelse for kritikken af mediemastodonten. Han indkalder nu til dialogmøder for at få DR til at tage hensyn – både til private medier og cirkusbranchen.

Placeholder image
Kulturminister Bertel Haarder (V) lægger nu pres på DR - men håber, at et dialogmøde mellem Danske Medier og DR kan bane vejen for en løsning. Foto: Thit Andersen/Altinget.dk

Kulturminister Bertel Haarder (V) lægger nu pres på Danmarks Radio for at få den licensbetalte mediemastodont til at indskrænke sine aktiviteter og dermed skabe mere ligelige forhold mellem private og statslige medier.

Det sker, efter at de private mediers brancheforening, Danske Medier, forleden lancerede et nyt udspil til en mediepolitik, der skal gøre op med den unfair licensbetalte konkurrence – fx med et nyt krav om login for at få adgang til til DR-nyheder på nettet.

”De skrevne mediers problem er bl.a., at Danmarks Radio med sine 3,5 mia. kr. i ryggen kan drive unfair konkurrence på de trykte og privatfinansierede mediers bekostning. Det er et reelt problem, som jeg som minister må tage alvorligt,” siger Bertel Haarder til Altinget.

DR skal tage hensyn
Foranlediget af udspillet fra Danske Medier har han nu indkaldt DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, og bestyrelsesformand Michael Christiansen til et dialogmøde med Danske Mediers bestyrelsesformand, Lisbeth Knudsen, og adm. direktør Ebbe Dal.

Det er meget stærke kræfter - og også et politisk flertal, tror jeg - som mener, at DR bør vise mere hensyn og tænke på, hvor stor en mastodont DR er med sine seks tv-kanaler og otte radiokanaler.

Bertel Haarder (V), Kulturminister

”Jeg synes, at DR og Danske Medier selv skulle finde en løsning. Og jeg vil råde DR til at kende sin besøgelsestid. Det er meget stærke kræfter - og også et politisk flertal, tror jeg - som mener, at DR bør vise mere hensyn og tænke på, hvor stor en mastodont DR er med sine seks tv-kanaler og otte radiokanaler,” siger Bertel Haarder.

Medier med store udfordringer
Han håber, at en dialog med Danske Medier og DR kan føre til en løsning, som de private medier kan leve med.

”Danske Medier repræsenterer en sektor, der er udsat for rigtig store udfordringer, mens DR jo har sine 3,5 milliarder kr. om året fra licensen. Og det er oven i købet penge, der ikke skal spares på de næste år. Det er en vældig stor modsætning. Jeg vil gerne have, at Danske Medier føler, at vi lytter til deres velbegrundede synspunkter, og jeg vil gerne have, at DR forsøger at finde løsninger på det,” siger Bertel Haarder.

Drop Cirkus Summarum
Han vil også indkalde DR-topfolkene til et lignende dialogmøde med cirkusbranchen efter, at branchen i løbet af sommeren rettede en voldsom kritik mod DR på grund af programmet Cirkus Summaraum, som blev anklaget for at gå cirkusbranchen i bedene.

”I den forbindelse har jeg selv det synspunkt, at DR med fordel kunne sende fra de eksisterende cirkusser frem for selv at lave cirkus,” siger kulturministeren – og fremhæver i den forbindelse Flying Superkids.

”Det er de her børnegymnaster, der kan springe flere meter i vejret og lande på fødderne. Det er livsbekræftende og godt tv, og det er frivillige, der står bag. Jeg ville ønske, at DR i højere grad ville være et vindue ud til det, der skabes af frivillige og private,” siger han.

Opbakning til login
Hidtil har kommentarerne fra DR mest gået på, at der i sommerens løb har været tale om en hetz mod DR, mens fx Socialdemokraterne betragter et indgreb i DR's aktiviteter som et anslag mod den danske model.

Men alt tyder på, at der er politisk flertal blandt de blå partier for at få strammet tøjlerne på mediemastodonten.

Eksempelvis bakker Liberal Alliances medieordfører, Mette Bock, op om forslaget om, at DR's og TV2-regionernes webnyheder kun skal kunne tilgås med login i form af fx licensnummer og et kodeord.

”Det vil være fint med et lille, principielt benspænd til netadgangen, indtil vi får omlagt til abonnement,” siger hun.

Samme melding kommer fra Dansk Folkepartis medieordfører, Morten Marinus:

”Det er et ganske interessant forslag, som vi ser positivt på, så vi kan få gjort op med den konkurrenceforvridning, der finder sted.”

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation

Danske Mediers bestyrelse har vedtaget et nyt udspil til mediepolitik, som skal skabe mere ligelige forhold mellem private og statslige medier.

1. Forslaget, der er sendt til kulturminister Bertel Haarder, rummer følgende elementer: dr.dks og TV2-regionernes web- og mobilstes skal kun kunne tilgås med login f.eks,. licensnummer og password. Dermed ligestilles de med private mediers betalingssites. Login skal give adgang til alle nyhederne og alle programmer fra radio og tv (inkl. arkivet). Det gælder dog ikke radioens P 3 og tv-kanalen DR 3.

2. DR's program- og netvirksomhed skal reguleres i pagt med et klassisk public service-begreb. Hvert program skal give befolkningen kulturel merværdi, og staten skal ikke bruge penge på unødig konkurrenceforvridende virksomhed over for private hverken på nettet eller i radio eller tv. Programflader og formater i tv og radio skal ikke kunne forveksles med private kanaler.

3. P 3 og DR 3 skal nyordnes. Begge er udprægede konkurrenter til privat radio og tv og ikke til at skelne herfra i musik- og programvalg. P 3 bør derfor udliciteres eller privatiseres, mens DR 3, hvis kanalen fortsætter, betales af husstandene gennem deres abonnement på YouSee, Boxer el.lign. på samme måde som de private kanaler. Tilsvarende må dr.dk’s nyheder indskrænkes til en ren nyhedstjeneste uden lange artikler og artikelkomplekser, som der er rig mulighed for at finde i private medier.

4. Licensbetalingen bør nedsættes betydeligt blandt andet som konsekvens af, at P 3 og DR 3 ikke længere finansieres via licensen.

5. Værdi- og markedstesten skal være obligatorisk, så alle større og mindre nyskabelser i DR og TV 2-regionerne skal prøves af Radio- og tv-nævnet i samarbejde med Konkurrencestyrelsen.


Omtalte personer

Bertel Haarder

MF (V), fhv. minister, fhv. præsident, Nordisk Råd, formand, Det Kgl. Teater, formand, Udenrigsudvalget
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1970)

Ebbe Dal

Fhv. adm. direktør, Danske Medier
sergent (Livgarden), eksportuddannelse (ØK), (Den Grafiske Højskole 1976)

Lisbeth Knudsen

Strategidirektør, Altinget og Mandag Morgen, formand, Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, Odense Symfoniorkester og Rønnow, Leth og Gori Arkitekter
journalist (DJH 1975)
Se alle personer

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser