Danmark skal være verdensmester i motion

INVESTERING: I den hidtil største partnerskabsaftale i dansk idræts historie sættes nu 100 mio. kr. af til at få 600.000 flere danskere til at dyrke idræt i 2025. ”Vi vil gøre Danmark til et foregangsland inden for den folkelige idræt,” siger formanden for Nordea-fonden, Mogens Hugo.

Nordea-fonden og TrygFonden tilslutter sig nu visionen fra landets to store idrætsorganisationer, DIF og DGI, om at 75 pct. af alle danskere i 2025 skal dyrke idræt – og at halvdelen skal gøre det i en forening.

Dermed har parterne indgået det hidtil største partnerskab i dansk idræts historie – og med det nye samarbejde følger en samlet investering på 100 mio. kr. for at få visionen ”Bevæg dig for livet” ført ud i virkeligheden.

”I en stærk alliance vil vi i løbet af de næste 10 år gøre Danmark til verdensmester i breddeidræt. Vi vil gøre Danmark til et foregangsland inden for den folkelige idræt, hvor tre ud af fire danskere motionerer, og hvor de fleste gør det i fællesskab med andre. ”Bevæg dig for livet” er et kolossalt boost til danskernes livsglæde,” siger Nordea-fondens bestyrelsesformand, Mogens Hugo.

Login