DF'er: Socialdemokratiet trak ikke en streg i sandet under besættelsen

REPLIK: Socialdemokratiet burde have udvist større modstandsvilje mod den tyske besættelsesmagt. Det mener forfatter og DF'er Erik Høgh-Sørensen og anklager Lars Weiss (S) for at smyge sig uden om partiets ansvar.

Af Erik Høgh-Sørensen,
Folketingskandidat, Dansk Folkeparti

For nylig blev det i Folketinget afsløret, at handlen med nazi-tyvekoster fra Rigsarkivet fortsætter. Miseren bunder i, at S, V, R og til dels K under besættelsen samarbejdede lidt for ivrigt med Adolf Hitler, hvorpå partierne efter krigen lukkede af for kritik ved at begrænse almindelige danskeres adgang til arkiverne.

Lukketheden gav incitament til tyveri, og arkivloven viste sig at være god for især to grupper af besøgende: statskontrollerede forskere og fanatiske nazi-samlere.

Forsvundet er eksempelvis størstedelen af den efterforskning, som kædede statsminister Erik Scavenius’ kæreste sammen med spionage til fordel for Gestapo. I nylige ministersvar har Bertel Haarder (V) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) erkendt, at myndighederne måske selv har smidt beviserne ud.

S smyger sig uden om ansvaret
Et ansvar bør placeres, og jeg har tidligere opfordret S, V, R og K til at undskylde for den nazi-sortbørs, som arkivloven medførte, såvel som partiernes samarbejde med Hitler.

Det har fået Lars Weiss, formand for Socialdemokratiet i Københavns Borgerrepræsentation, til at anse mig for at være ”blottet for politisk substans” og for at have ”ringe historisk indsigt”. Men jeg er ham alligevel tak skyldig. Weiss’ indlæg gør det muligt at afkode Socialdemokratiets officielle defensorat.

Han hyldede 17. januar 2017 på Altinget ”den stærke socialdemokratiske modstandsindsats” og partiets ”parlamentariske ansvar for at føre landet frelst gennem de fem forbandede år”.

Weiss giver dog kun tre navne på socialdemokrater med modstandsvilje. Jeg kunne nok godt finde flere, men pointen er klar: Staunings store parti har et ringe alibi.

En af Weiss’ eksemplariske socialdemokrater var dygtig til at skrive sange. Godt så. En anden er Hartvig Frisch, som desværre blev ret stille, da først tyskerne i 1940 stod i landet. Tilmed hånede Frisch efter krigen ledende frihedskæmpere.

En tredje, Frode Jakobsen, var frihedskæmper af højeste karat. Ham bruger Weiss fornuftigvis plads på, men udeladt er det, at Jakobsen blev modarbejdet af Socialdemokratiets ledelse både før og efter 1945.

Eksempelvis fik socialdemokrater i efteråret 1942 forbud mod at gå ind i Dansk Studiering, det senere Ringen, der med Jakobsen som drivkraft blev en del af modstandsbevægelsen. I 1944 var Jakobsens modpart – altså modstander – i forhandlingerne mellem frihedskæmpere og politikere ingen andre end partifællen H.C. Hansen (S). Jakobsen blev således undergravet af sit eget parti.

Bedømt alene på dette grundlag laver Weiss altså en 180 graders ”Weiss-vask” af sit parti. Hertil kommer alt det, han smyger sig uden om.

Dødbringende opportunisme
Statsminister Vilhelm Buhl (S) holdt i 1942 den berygtede stikkertale til nationen, som satte en dødbringende stemning. Få uger efter omringede og myrdede dansk politi den ledende frihedskæmper Christian Rottbøll. Storstikkeren Grethe Bartram startede sit blodige spor umiddelbart efter Buhls tale, og samarbejdspolitikerne gav skyhøje dusører for at stikke frihedskæmpere.

Weiss ignorerer, hvordan Socialdemokratiet allerede før 9. april 1940 vildledte befolkningen, da Hitlers ubåde myrdede over 300 civile danske søfolk i Nordsøen for at standse Danmarks handel med Storbritannien.

Weiss forbigår Socialdemokratiets dødbringende opportunisme i forbindelse med interneringen af kommunisterne, og han er tavs om partiets bekæmpelse af augustoprøret 1943.

Faktisk rækker pinlighederne helt ind i Weiss’ egen Borgerrepræsentation.

Under krigen lykkedes det på forunderlig vis Socialdemokratiets elite at blive friholdt for nazisternes dødspatruljer, som fra 1943 gik efter redaktør Carl Henrik Clemmensen og Ole Bjørn Kraft (K) og derpå stort set kun civile.

En af de mest bestialske terrorister var tyskeren Kurt Heel. Han var med til at myrde 33 uskyldige danskere, undertiden for øjnene af ofrenes børn. På grund af arkivloven blev dette dog først afsløret i min bog ”Forbrydere uden straf” i 2004.

Heel overlevede krigen, og det skulle blive Weiss’ partikollega i Borgerrepræsentationen, overborgmester Frank Jensen (S), der som justitsminister aktivt hjalp Heel med at undgå retsforfølgelse. Jeg havde nemlig fundet Heel i live, hvis ikke Frank Jensen og efterfølgeren Lene Espersen (K) lovstridigt havde blokeret for min adgang til danske arkiver.

Da jeg endelig med officiel tysk hjælp sporede Heel til Gelsenkirchen, var han død i mellemtiden. Ustraffet, takket være Jensen, Espersen, Rigsarkivet, og de fire samarbejdspartier generelt.

Socialdemokratiets selvforståelse er med tiden nærmest blevet en satire værdig. For få år siden besluttedes det for eksempel at navngive en i øvrigt sagesløs københavnsk gade efter Vilhelm Buhl.

Når et udvalg under Weiss’ Borgerrepræsentation på denne måde kunne begave nationen med ”Vilhelm Buhls Gade”, så kan et ”Gestapovænge” eller ”Stikkerstræde” placeres lige i nærheden. Denne glidende historieomskrivning gør også en undskyldning relevant, for Buhls rolle i jødeaktionen 1943 opvejer ikke stikkertalen året før.

4. maj bør bruges til at undskylde
I sit indlæg angriber Weiss mig for at være DF-folketingskandidat. Det er forventeligt, men også en kommentar værd. Sågar sagen om EU-midler finder Weiss relevant i en debat om Anden Verdenskrig, for naturligvis vil socialdemokraten hellere skyde en budbringer end tale om sit eget partis samarbejde med Hitler.

Kendsgerningen er, at jeg helt tilbage fra 1995, længe før jeg blev DF’er, i bøger og artikler har skrevet kritisk om samarbejdspolitikken og holdt foredrag. Min grundholdning går endnu længere tilbage. Min far var aktiv og væbnet frihedskæmper. To af hans bedste ungdomsvenner endte deres liv i Ryvangen, mens mange socialdemokrater jævnfør Weiss gemte deres våben.

På den ene side er det klart, at ingen socialdemokrat i dag er ansvarlig for forgængernes gerninger i en fjern fortid. Det er også klart, at datidens politikere stod i ekstreme dilemmaer, og at samarbejdet med overmagten var forståeligt i 1940.

På den anden side trak de fire partier aldrig selv stregen i sandet. Dermed kan Socialdemokratiet, Venstre, Radikale og Konservative som partier vanskeligt anses for stuerene, før de vedkender sig og undskylder for samarbejdet med Hitler og den efterfølgende spærretid i arkiverne.

En undskyldning ville i øvrigt øge de fire partiers troværdighed, hvis de ønsker at bruge 1930’ernes tildragelser i den nutidige politiske agitation. Også af den grund ville en undskyldning 4. maj 2017 være en fin gestus.

Forrige artikel Spillerforening: DBU går langt over stregen overfor Zanka Spillerforening: DBU går langt over stregen overfor Zanka Næste artikel Divisionsforening: Regler er nødvendige i passioneret sportskultur Divisionsforening: Regler er nødvendige i passioneret sportskultur
 • Anmeld

  V Hansen

  Hvad skal den undskyldning så bruges til ???

  Erik Høeg-Sørensens ihærdige forsøg på at få en undskyldning for fortidens synder kunne have været interessant, hvis det ikke var fordi, det står mere og mere klart, at det drejer sig mere om at få påhæftet socialdemokraterne et ry som upatriotiske vendekåber, der ikke står op for deres land. Det er nok ikke helt tilfældigt, at en DF kandidat bringer sin historie til torvs nu, for hvordan kan man bedre fremhæve sig selv end at skandaliserer andre. Mig bekendt var der bred enighed om, hvordan Danmark skulle forholde sig til henholdsvis de allierede og til Hitler, så har nogen mere skyld end andre. DF er som parti jo stadigvæk forholdsvis ungt og historieløst, men de er jo ogsål efterkommere af fortidens politikere og deres beslutninger. Høegh-Sørensens forældre kunne have været socialdemokrater.
  Imidlertid er historien jo interessant nok, blot skulle den efter min mening ivære i bogform, og i debatform åben for kritik fra historieforskerne og andre interessegrupper. Hvis DF vil bruge beskidt vand til at vaske sig selv rene med, skylder de som minimum, at komme med et bud på, hvad de ville have gjort, set i bagklogskabens hellige lys. Hvordan ville DF forholde sig til fjendtlig magtovertagelse idag. Er det for at være på forkant med historien, når partiet ved Marie Krarup taler varmt om Putin og den russiske samfundsmodel, er DF ved at vende det vestlige demokrati ryggen, fordi man der regner med, at et venskab med Putin er garantien fred i vort land? - af og til bliver magthavere i små lande bare nødt til at tage moralsk tvivlsomme beslutninger hr. Høeg-Sørensen. Hvis regeringen den gang havde tvunget landet ud i et nationallt, selvretfærdigt korstog, kun for at fremstå som de store "vi overgiver os aldrig" helte, havde landet været bombet tilbage til stenalderen, og så havde de haft noget at undskylde for.

 • Anmeld

  kurt Lynge Rasmussen · Malermester.

  Krigspolitikker.

  En god socialdemokrat,er en god rygklapper.Intet nyt i det.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Dansk folkebedrags forenings afledning

  Nu igen ses at df s taktik er afledning af spot lyset på sig selv, som både ét FALSKT demokratisk ansvarligt dansk parti og nutidigt parti .
  Så med noget der muligvis kan have interesse i nærmest lukkede kredse, benyttes til at kaste både ansvar og især opmærksomheden fra sig selv, uanset hvilke midler der benyttes

  Alt andet lige er det noget enhver ved, men er skabt med et fantastisk resultat at Danmark som en meget lille og nær nabo til det land der i Europa har haft den værste styreform overhovedet, i nyere tidsregning, og som samtidigt har været nærmest df s egen Evt version af et SELVTILSTRÆKKELIGT nationalt diktatorisk og lukket samfund, kun bestående af og for de "udvalgte eller dét og den form, som de selv betegnende kaldte" HERRE FOLKET"SOM skulle leve i et tusind års rige, med alle andre" racer "som tjenende og tyvende af og for herre folket som var udpeget af diktatorens og hans lakajer via de sindssyger, som df også viserfrem i Danmark.
  Og med alle midler for at fjerne både ansvaret og skyldigheden, for og af egne begåede svindler og bedrag, mod netop hele EU s samlede befolkninger, helst forsvinder for og i befolkningernes bevidsthed, uanset hvilke midler , dansk folkebedrags forening skal benytte sig af, akkurat som det styre vor nu nære både nabo og samarbejdspartner, men NU på demokratiske vilkår og grundlag.
  Som dengang IKKE var gældende og dette meget vigtige forhold udelades, meget bevidst i al arbejdet for at miskreditere, de fejl mod både det største og især dén blok de selv tilhører, som med og via alle sine egoismer, relt faktisk arbejder med de samme adskillelser og politiske doktriner med og ved at adskille, fremfor at samle befolkningen og desværre har forholdsvist stor succes med også, med stærk deltagelse af dansk folkebedrags forenings kraftige medvirken, i at vor tid nu skal igen plages af disse forfærdelige klasse samfunds forsøg på tilbagevendende udførte politiske tiltag og lovgivninger.
  Og som tydeligst fremvises med at ikke villet deltage i internationalt forpligtigende samarbejder, som gavner befolkningernes både frihed og livskvalitet helt grundlæggende og som demokratiske selvstændige frie nationer med fuld suveræniteter,,, i behold, men som i alt demokratisk samarbejde både får og afgiver til de fælles koordinere, og med disse for at forbedre både individuelle friheder, som med at grænserne helt frit kan passeres og som df så stærkt SYMBOLSK , netop med benyttelsen af dé skræksenarier, det tidligere tyske styre skabte for alle på kloden, og derfor ikke aktivt deltager på anden måde, end dette skræksenaries styreform også helt bevidst benyttede med mistro, mistillid osv benyttede, for at kuppe sig til magten i de daværende demokratier, som derfor også må være dansk folkebedrags forenings endelige mål, hvis vi ser deres stræben med samme " forståelser og holdninger" som dette sammenrend af bedragere og svindlere racister osv har skabt.
  Og derfor vil Politiken de føre i dag også destruere vort demokrati med samme metoder, som før frembragte disse forfærdelige tilstande forskellige delinger af alle befolkningerne og især i Europa og deres dengang eksisterende vasaller af forskellige samfund , spredt på hele kloden, og som vi nu også vender tilbage, som håb for både USA og UK, med Rusland som en yderligere egoist stat og dermed lige så farlig som dé to nu er ved at blive. DESVÆRRE

 • Anmeld

  A. Jensen

  Din nuværende dømmekraft.

  Hr. Erik Høgh-Sørensen.
  Er den heltsom den skal være, når du dømmer partier og personer, for handlinger under en besættelse, hvor en fremmed magt besætter
  et land, Marie Krarup synes at det ikke er så slemt/tankevækkende,
  at Rusland har besat områder, som tilhører en selvstændig stat
  nemlig Ukraine, besættelsen og annektering af Krim.
  Hvorfor var det Dansk Folkeparti, som uden at ryste på hånden,
  stemte for en krigs deltagelse, den 21 marts 2003.
  Uden denne stemmeafgivelse havde vi ikke været krigs deltager,
  for første gang siden 1864.
  Hvorfor skulle vi forsøge at indføre et vestlig demokrati i et muslimsk land.
  Alle fornuftige personer har fordømt denne afstemning både før og efter
  den 21 marts 2003, undtagen Dansk Folkeparti.
  Hvorfor stemte Dansk Folkeparti for at nedlægge Iraq Kommisionen.
  Du angriber regeringen under de 5 forbandede år.
  Og du giver åbenbart din samtykke til den ulovlige krig i Iraq.
  Og du giver din samtykke til, at grundlaget for denne krig ikke skal undersøges.
  Den krig som DF stemte for har skabt en flygtninge situation, som ikke er set siden anden verdens krig.
  Krigen i Iraq har skabt IS, som er Sunnimuslimer, som blev skabt efter
  at Saddam Hussein blev fordrevet fra magten.
  Den flygtninge situation som er opstået efter Syrieske borgerkrig,
  er opstået efter krigen i Iraq.
  Mange af de flygtninge fra Iraq som flygtede til Syrien, har igen måtte
  flygte til Tyrkiet, og senere flygtet til Europa.
  Dansk Folkeparti har et kæmpe moralsk ansvar, for de stemmer de har afgivet, og til krigen i mellemøsten.
  Når du fordømmer, må du også tage ansvar for handlinger, som er begået af det parti, som du støtter.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Samarbejdspartiernes forsøg på at glemme fortiden er uhyggelig......

  Samarbejdspartierne Socialdemokratiet, Venstre, Radikale og Konservative som under krigen hyldede Hitler og sendt politiske modstandere til KZ-lejre sendte deres ungdomsafdelinger på gaden med strårem og blanke støvler. Den ubehagelige fortid forsøger disse partier at omgøre til at de i stedet var modstandsfolk og ikke stikkere og medløbere.

  Disse samarbejdspartier har stadig kun forbandelse og disrespekt for alle typer af politikske modstandere. De gamle samarbejdspartier anser sig som de eneste som er ansvarlige og regeringsduelige.

  At disse typer efter krigen dækkede over forræderiet og sikrede at forræderne ikke blev straffet tror at de kan tie deres fortid ihjel. Disse typer som ikke klart tager afstand fra deres partis svigt inderholder samme form for svigt som en del af partiets DNA.

 • Anmeld

  Flemming Nakingen Nielsen · Skærsliber

  Når uvidenheden blomstre.

  Det næste bliver vel at sætte kritisk lys på Nationalismen der skabte krigen i 1864. Manden er en tom skal, der lever og drømmer om en modstand som politikerne ikke kunne give, da vi var besat af tyskerne. Regeringen Scavenius der sad i 10 måneder.

  9. november 1942

  Samlingsregering: Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre

  (indgav sin afskedsbegæring 29. august 1943 - herefter Departementschefstyret)


 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Samarbejde fravalgt af bef nok det klogeste i al dansk historie

  Heldigvis for helheden af og i dk, valgte politikerne at lade dk s bef.tage beslutningen, og bla derfor var det svært for tyskerne at frembringe en smadret nation,som de så ikke kunne benytte efterfølgende, for vi var kun besat og med brug af stærkt begrænsede resurser som overhovedet muligt og på stærkt begrænsede områder og kun helst på færgelejer og fly stationer/punkter, som var brugbare men hvor bef endelig blev tvunget sagde nej i 43,og derfra bandt flere tyske styrker i Danmark, som var vort største bidrag og derfor først efter 70 år blev nådigt accepteret som en allieret, hvor vi derved sparede alt det andre nationer, der måske havde og har større geografiske og menneske antal at byde modstand via og derfor gjorde det.
  At det bliver tolket som eftergivenhed af svindlere og løgnere fra dansk folkebedrags forenings egoer, er simpelthen mangel på realisme og især da vi stod alene og kun i kraft af vor forstand, spillede på at både UK og Tyskland relt intet behov havde for vor hverken direkte modstand eller venskab men via vor geografiske placering og den førte danske politik formåede langt ind i krigen, at fastholde disse modstander låst i deres eget spil med og om Danmark , som den vindende part i tre parten uden direkte aftaler, og dette fatter nationalister egoister og begærlighedens fortalere netop ikke, og derfor heller ikke forstår, eller rettere vil ikke forstå, at danskerne via og qua vor størrelse på alle punkter, er totalt afhængige af en fri og samarbejdende verden så meget og hvad andre tillader os dengang og gældende fortsat via med og i fuldt samarbejde med alt demokratisk også derfor fortsat kan fortsætte som selvstændig demokratisk fri nation i verden.

 • Anmeld

  Paul Sehstedt

  Redaktionel smutter og partipromovering

  Det er ret bemærkelsesværdigt, at Altingets redaktion to gange indenfor kort tid giver plads for stort set samme debatemne af samme forfatter.

  Det må helt klart være en redaktionel smutter.

  Erik Høgh-Sørensens opfattelse omkring besættelsen er kendt til uendelighed, men nu udnytter han efter at han er blevet Folketingskandidat for DF sin kæphest i et kavalleriangreb mod de partier, der var med til at lede Danmark gennem Besættelsestiden.

  Debatindlægget er intet andet end partipromovering: DANSK Folkeparti kæmper, mens andre er tavse om deres partilederes beslutninger for 77 år siden. Tavshed er guld.

  At opsnuse historiske begivenheder er een sag, men at misbruge dem til egen og ens eget partis nationalistiske promovering er noget helt andet. Det er simpelthen uredeligt.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Fortielse og samtykke ? er det foreneligt


  At du Paul desværre kun forsvare,, relt ud fra samme position, som,hovedløse df. ere .FORSØGER sig med og gør også ,

  Viser desværre hvor meget soc,har tabt af og i selvstændigheden og ikke mindst troværdigheden, i dansk politik,og med i begge fornægtelse af historien og de realistiske tiltag/valg ,der både dengang og nu træffes.

  I og af VORT DEMOKRATI også det nuv.

  For sandheden er væsentligt af få kendskab til, også med forsinkelse osv bla via vor folkeskole ,med hvilke betingelser de blev og udføres ,både dengang og for nuværende af netop begge to ,med bevidst udførte manipuleringer og reelt snyd,og df endda med bedrag i og af alle bef i EU,

  Som soc dog ikke endnu er blevet blå(t)-lagt på anden måde, end via løgne,af tidligere ministre, endda som justis minister og stats minister,
  med dagpenge ogKristiania løgnene.

  Hvor DANSK FOLKEBEDRAG HAR SKABT DE SOCIALE USIKKERHEDER SELVSTÆNDIGT med skabelsen af vort, for nuværende og er fader til vort dagpengesystem, sammen med efterløns forringelserne osv.

  Direkte vendt mod KUN vor mindst besiddende og svageste borgere,som SOC jo fastholder og udbygger bla ved kth og finansskatten ,

  Som de først nu erkender verbalt,,,,men STADIG sammen også evt. med DF mangler at bevise deres reelle viljer til at indføre. for FINANS INDUSTRIEN

  Som har næsten ødelagt vort samfund med og via de nedbrudte strukturer,udført af sort blå med opbakninger fra begge partier.har banet vejen for endnu mere højre-egoistiske politiske løsninger, af vor fælles problematikker både i DK og EU ;;;; DESVÆRRE

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  At forholde sig til samarbejdspoliitiken med Hitler......

  Det forekommer svært for socialdemokraterne og de andre samarbejdspartier som hellere begraver problemerne end forholder sig til problemerne.

  Hvis ikke man vil lære af fortidens fejl bliver man aldrig klogere og dermed risikerer man at gentage fortidens fejl i en uendelighed.

  Vi begår alle fejl, men det er ikke alle som kan erkende det.

 • Anmeld

  Frank Andreasen

  Tjae - hvorfor rode i den fjerne fortid, når den nære er mere betændt?

  DK var under besættelsen ikke en suveræn stat. Derfor kan man heller ikke rode op i belutninger fra dengang.

  Det er dog langt mere betænkeligt, at DF har stemt for en nedlæggelse af Irak-kommisionen.

  Det er faktisk i sandhed en SKANDALE!

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Svar

  nu mangler vi en forklaring på krigs liderligheden fra Df,siden de forsøger at benytte 2 vk skærmydsler af danske begået af politikkere under en besættelse ,hvor det var på spidsen at BESKU YTTE danmarks befolkning mod krig.
  Som de desværre idet der skulle være udviklet til bedre løsninger og især af og for et land af danmarks "beskaffenhed" og reelle muligheder, som også NUVÆRENDE er helt for ikke at skrive totalt afhængige af hvilke " venner ,samarbejder osv" VI FRIVILLIGT til forskel, som selv Df fantaster må forstå vi ikke gjorde relt som deltager i .

  Ikke mindst ønsker frivilligt at deltage i som vi også gør i Nato,af samme b grund,selv med/MOD NORGES modstand for at det ikke skal være løgn.

  Så "vennerne" er såmænd ikke langt borte i mellemøsten,hvis i sørme heller ikke vidste det, "som i ikke gjorde " øø ihverttilfælde påstået af jeres svindlere og bedrager i ledelsne ,, med hverken med jeres deltagelse åHHH i deltog alligevel og via stemte for , bla HUSLEJENS NEDSÆTTELSE VI A TILSKUDDET SOM VI FÆLLES ,altså hvis vi ellers betaler skate i DK, ,,vi der ikke har råd til skattely LANGT BORTE og IKKE TIL BLA for vore ældste,og som i OGSÅ ønsker os ud af EU samarbejdet,osv.

  SÅEE hvad er Dansk folkebedrag SØRME ,, ud over svindel og bedrag ,altså det vi på gulvet betegner og kalder også humbug og nasseri ,samt forbrydelæser som alle skal straffes for at begå iflg vor civilisation,,hvad gør i SÅ /SØRME på dette område.

  JOW JOW i begår det bare i og MOD HELE ENDDA MED PÅSTAND OM AT BEKÆMPE DET I EU FRÅDSERIET ,,men men hvem er det lige der både FRÅDSER OG SVINDLER OG BEDRAGER FULDT BEVIDSTE,, ENDDA VIA KONSTRUKTIONER SOM LIGNER SKATTELYS EKSPERTERNE FRA DEN DANSKE BANK og DIREKTE mod den DANSKE BEFOLKNING OG ISÆR DEN LILLE MAND,,,,jow jow her går det skammeligt, rigtigt godt for dansk folkebedrag og alle andre svindlere med jeres PIA osv.

  Som sørme mener tonen er for hård ,og at alle udover df ft erne sidder kun og leger med ipads osv
  SOM I JO OGSÅ HELT POLITISK BEVIDST STØTTER AL DET I KAN.

 • Anmeld

  Per Faurholt Jensen

  Hvem kender sandheden.

  Om ca. 70 år vil der helt sikkert være en forfatter, som helt klart kan udlede af diverse dagblade og FACEBOOK m.v., at DF plejede, en særdeles venskabelig omgang med Putin jf. Marie Krarup.
  Det er blot synd, for de DFer, der til den tid, skal forsvare den udlagte tekst.

 • Anmeld

  Birger Munthe · Pensionist

  DF undskylder og

  Erik Høgh-Sørensen, Folketingskandidat, Dansk Folkeparti og DF undskylder for Irakkrigen i morgen og stemmer for genåbning af Irakkommisionen og så er det vel reklame nok for den bog.
  Desværre er ansvarlighed ikke noget man dyrker i DF - så nulevende politikere bliver ifølge DF først stillet til ansvar efter deres død.
  Derfor er vi nødt til at leve længere, så vi får dem set hængt, eller hvad mannu kan finde på for at undgå befolkningens straf.

 • Anmeld

  Henrik V Blunck

  Enig med dem som også griner af en undskyldning trekvart århundrede efter

  Man kan naturligvis ikke grine af en verdenskrig som kostede flere millioner liv, men jeg er fuldkommen enig med dem som skriver "Hvad skal vi bruge det til?" og at det er partipromovering.
  For DF er det nemt at pege fingre. Man har det lidt som Enhedslisten hvor man hele tiden vil have hele pakken, og ellers stemmer man imod - dog med den eneste undtagelse, at når man kunne få en grænsebom kunne man godt stemme imod forringelse af dagpenge m.v.
  Den vigtige lektion ved 2. verdenskrig er, at det ikke må gentage sig. Her trekvart århundrede efter kan vi ikke ændre det skete. Samarbejdspolitikken har vi alle hørt om i skolen, og de fleste af os fik også forklaret hvorledes f.eks. Holland blev bombet tilbage til stenalderen, så der var også fordele ved denne samarbejdspolitik, for vi slap billigere gennem krigen end andre.
  Om der skete dårlige ting? I massevis. Men det handler om at leve livet i dag med historien in mente, men vi KAN ikke omgøre fortiden, så vi må leve med det. Jeg får heller ikke moralsk tyndskid over vikingerne, vel? :-)

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Socialdemokraterne frygter sandheden......

  Dem som fra Folketingets talerstol fordømmer politiske modstandere med at de aldrig bliver stuerene har en fortid hvor de sendte politiske modstandere til Hitlers KZ-lejre og ungdomsafdelinger som marcherede i gaderne med skrårem og blanke støvler. Det er skulle have noget med vikingetiden at gøre er jo blot et forsøg på at man ikke ønsker udstillet hvad partiet rummer af ubehageligheder som man i årtier har forsøgt at skjule.

  Den hadske tone fra socialdemokraterne mod politiske modstandere er en del af partiets DNA som ikke kan skjules. Samarbejdspartierne bør erkende deres fejl under krigen - det er jo en del af partiernes historie som ikke kan skjules.

  "Du kan sagtens narre alle folk i nogen tid, og nogle folk hele tiden, men du kan ikke narre alle folk altid"

  - Abraham Lincoln

 • Anmeld

  Frank Andreasen

  Det er en kæmpe stråmand Rolf Nielsen prøver at slæbe hjem.

  At de så præcis skulle være socialdemokraterne, der var eneansvarlig for samarbejdspolitikken under besættelsen, tyder på at både han og EH-S har en skidt sag.

  Hvad med Kongen? Hvorfor abdicerede han ikke?
  Hvad med øvrige partier? Hvorfor boykottede de ikke Folketinget? Gisningerne og beskyldningerne mod regeringerne under besættelsen er mange. Fælles er at de er fyldt med kamikazemod som modstand mod tyskerne ville have været. I sandhed analyser som tyder på empatiforladthed hos skribenter samt ønske om i bagklogskab at have været mere modige. En sådan opførsel tenderer skvatteri. I særdeleshed når samme klynkere i nutids politik lukker en Irakkommision.

  Det er i sandhed skændig. Med en sådan kommisionslukning berøver vi eftertiden at lære af den nære fortid. Vi kan jo nok alle huske Fogh forsikringer, som viste sig at være lodret løgn. En skam for de der ofrede deres kære for at Fogh kunne få topjob i Nato.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  At forholde sig til sagen om samarbejdet med nazisterne......

  Jeg kan sagtens bekræfte at Anders Fogh Rasmussen sendte danske soldater i krig på et falsk grundlag og det havde socialdemokraterne jo år til at få afklaret i kommissionen som de nedsatte og lod sylte sagen i en uendelighed - man ønskede ikke sandheden frem. Men Anders Fogh Rasmussen fik stillingen som krigsherre i NATO som han ønskede. Og nu rejser han rundt og tjener på at vejlede i Rasmussen Global.

  Men fordi at Anders Fogh Rasmussen har opført sig dunkelt retfærdiggør det jo ikke socialdemokraternes alt for tætte samarbejde med nazisterne under krigen. Og at socialdemokraterne dygtigt har hindret opklaringen af den dunkle fortid endnu længere end de forsinkede Irak-kommissionen skal da ikke friholde dem for ansvar for deres gerninger under krigen? Det lader til at socialdemokraterne hellere skjuler de dunkle forhold end får dem frem i lyset og bedømt.

 • Anmeld

  Frank Andreasen

  Jurister arbejder langsomt.

  Som du nok ved, arbejder jurister langsomt. Du har jo vundet sag ved Menneskeretsdomstolen på at jurister ikke arbejdede hurtigt nok,

  Ellers er det din gamle skvada. At socialdemokraterne ene og alene skulle være skyld i samarbejdspolitikken under besættelsen. Alle med blot en smule syn tilbage på det ene øje, kan se du retter bager for smed, samt slet ikke forstår kompleksiteten af besættelsestiden. Ingen af dem, der havde oplevet besættelsen i min barndom, så på den, på din forvrængede måde. De forstod alle, at samarbejdspolitikken reddede tusinder af liv og at vi stod tilbage med et næsten intakt DK efter besættelsen.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Man krænker både Grundloven og konventionens artikel 6.......

  Fordi lovgiverne tillader krænkelser af Grundloven og igen ser vi Morten Bødskov blive afhørt Sidste gang havde man sat nogle bijobs dommere til at godkende kron-juristernes brug af lyst- eller nød-løgn. Dommerne har jo mere travlt med at misbruge deres dommerembede ved bijobs end til at sikre en retfærdig rettergang med upartiske dommere indenfor rimelig tid. Irak kommissionen blev jo også syltet af juristerne.

  Det er påfaldende som lovgiverne kan sylte sagerne hos juristerne både når det handler om samarbejdet med nazisterne og krigen i Irak. Om det er viljen eller evnerne til at få sandheden frem som mangler i regimet er svært at afgøre, men samarbejdet med nazisterne lader ikke til at tåle dagens lys. Regimet har for lidt fokus på sandheden og sætter gerne juristerne til at dække over sandheden. Og dommerne godkender selv brugen af nød-løgn hvis andre jurister har brug for at lyve overfor Folketinget og befolkningen.

 • Anmeld

  A. Jensen

  Kravet fra tysken.

  Var det ikke den tyske besættelsesmagt, der forlangte at regeringen skulle være en samlingsregering. og at kravet var at alle partier skulle være repræsenteret. Var det ikke partiet Venstre der forlangte, at socialreformen fra 33 skulle "rulles" tilbage. Og forlangte Venstre ikke at priserne på smør og flæsk skulle fordobles, ellers ville de ikke deltage i denne samlingsregering.
  Var det ikke socialdemokraterne der fortalte at hvis Venstre ikke ville deltage, ville besættelsesmagten indsætte en anden regering.
  Partiet Venstre var fuldstændig ligeglade.
  Partierne føjede kravene fra Venstre, til stor skade for den menige dansker.
  Til stor glæde blandt venstre sympatisører (landbruget).
  Var det ikke partiet Venstre der sendte Einar Våben til Berlin for at forhandle med ham den lille Østriger med overskægget, om levering af fødevarer til den tyske hær.
  Var det ikke Højgaard kredsen som ville afsætte den demokratiske valgte
  regering og lave et "Statskup" som blev afværget af Stauning.
  Knud Højgaard og A.P.Møller med flere mente at de var bedst til at samarbejde med besættelsesmagten.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  datidens gentagelser

  Endelig et indlæg ,der beskriver og heldigvis især det og de brig. liberales generelle indsats ,som nu også manifesteres mere og mere med afstanden til demokratiet og det demokratiske samarbejde i EU nu da flæske priserne forhåbentligt bliver afløst af debatten om HVAD VI VIL OG KAN MED OG I EU SAMARBEJDET,

  Som både landbruget og dets politiske væbner på borgen ,fuldstændigt har fået fjernet fra det reelle væsentlige emne om hvad vi skal og vil i EU samarbejdet.

  Og hvor samme holdnings partier på både v. og h. side har stærkt støttet op om venstres manipuleringer af hele danmarks befolkninger ved at PRESSE fælske og udbytte ,altså det økonomiske ,frem som hovedprioriteten i al dansk debat/dialog om EU.

  Og som historien alt for meget beskriver trods modstanden ,netop mod at den egoisme,som ikke bare præger både dette parti og andre, er med succes indtil nu.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Så hvis Venstre samarbejdede med nazisterne var det helt i orden socialdemokraterne gjorde det samme?

  Og hvis Anders Fogh Rasmussen gik i krig i Irak på en løgn var det helt i orden at Socialdemokraterne samarbejdede med nazisterne under krigen?

 • Anmeld

  A. Jensen

  Rolf din politiske historie ...

  Partiet Venstre ville kun samarbejde med samlingsregeringen, hvis
  Socialdemokraterne ville fjerne de fremskridt som var givet til den
  fattigste del af befolkningen Socialreformen fra 1933.
  Man fjernede også stemmeretten for dele af befolkningen, den fik den del af befolkningen først tilbage i 1951.
  Tænk sig et politisk parti (Venstre) vil optræde som landsforrædere overfor
  den fattigste del af landets befolkning.
  Tænk sig at et politisk parti (Venstre) vil optræde med den infamitet i en
  situation hvor landet er besat af et andet land.
  Socialreformen i 1933 blev vedtaget uden stemmer fra Venstre og
  De Konservative.

 • Anmeld

  Birger Munthe · Pensionist

  Irakkrigen

  Hvis man skal undskylde noget, er det at Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative's krig mod Saddam Hussein og Irak. Når man gør noget mod bedre vidende, er man ikke kun naiv, man er også i den her sag kriminel. Jeg er tæt på at sige at de borgerlige partier igen er medvirkende eller medskyldige i mord.
  Desværre er det ligegyldigt hvad man skriver om de borgerliges blod på hænderne, - de fortsætter som om uskyldigheden er noget de har fået i vuggegave. Og sådan har det altid været. - Det er arbejderklassens skyld, at det var nødvendigt at slå ihjel, de borgerlige har bare som vanligt skoret kassen på krigen, både dengang og nu.
  At give Socialdemokraterne skylden for krigens udvikling i DK, er lige som at sige, at der ikke er højreorienterede kræfter i DF.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Der var dem som kæmpede imod og så var der dem som samarbejdede med nazisterne...

  Jeg har respekt for dem som kæmpede imod, men ikke for dem som prøver at benægte der var for mange som samarbejdede med nazisterne.

 • Anmeld

  Frank Andreasen

  Pak din udanske retorik sammen Rolf

  Din kamikaze- og jihadretorik, kan du godt pakke sammen Rolf.

  Ligegyldig blodsudgyldelser er udansk som pokker.

  Det står dig frit at spilde dit eget liv. Lad være at trække andre ind i dine forstyrrede tankesæt som deles nutildags af selvmordsbombere og andet godtfolk,

  Det er hån mod både liv og intellekt.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Respekten der mangler forståelsen.

  Hvilken nedladende "øø, er det en oplyst holdning af en borger i et oplyst demokratisk land",
  Måske var det tiden at gøre op med undervisningen eftflg og læse historien fra begge sider, og ikke som det skete med en betydelig favorisering af de der der var vinderne.
  Hvem skabte mulighederne for Hitlers diktaturet og dets opstået samt fuldbyrdelse som næsten blev opfyldt, og hvor russerne med næsten samme system og hvor Danmark behændigt inden for vore egne grænser bevidst "glemte" Bornholms befolkning i al hyldesten.
  Og var også det system der skabte Israel og hvorfor, som også mangler sande facts osv osv, altså samme system som nu hærger EU og resten af de "oplyste" på kloden.
  Fremfor at udstille en gruppe som netop er og var MIDLET der banede og forsat baner vejen for visse løsninger som blev erklæret som" aldrig mere "osv.
  Men nu er nærmere end nogensinde før for os og igen og grundet i og med nøjagtig samme politik.
  Det er mere værd at tænke over, desværre, for os alle.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Had og fordømmelser kommer konstant fra de stuerene som sendte politiske modstandere i KZ-lejre....

  ......under krigen.

  Hvilken statsminister var det som fra Folketingets talerstol udråbte politiske modstandere til urene dyr som aldrig bliver stuerene?

  Det var de samme typer som sendte politiske modstandere til Hitlers KZ-lejre og som hyldede Stortysklands sejre.

  "Ved de store tyske Sejre, der har slaaet Verden med Forbavselse og Beundring, er en ny Tid oprundet i Europa, der vil medføre en Nyordning i politisk og økonomisk Henseende under Tysklands Førerskab. Det vil være Danmarks Opgave herunder at finde sin Plads i et nødvendigt og gensidigt aktivt Samarbejde med Stortyskland."

  Fortiden klæber til disse typer som benægter fortiden. Dem som sendte deres unge i krig på nazisternes side eller deres ungdomsorganisationer på gaden med skrårem og blanke støvler burde skamme sig.......

 • Anmeld

  Frank Andreasen

  Urene dyr?

  Tag dig nu sammen Rolf. Hvorfor blander du ny bibelbenævnelsen urene dyr, med hverdagsbenævnelsen: Ikke Stuerene.

  Du forsøger at manipulere med din kamikazesjæl. Spild du blot dit liv Rolf, men lad andres i fred.

 • Anmeld

  Per Faurholt Jensen · ud af bondeæt.

  Skal vi holde fast i tråden?

  Der er spundet mange ender over 2. verdenskrig, nogle mere rigtige end andre, lige såvel over al anden historik, meget afhænger af hjernen der arbejder med tingene. Egne holdninger og politisk ståsted, spiller en afgørende rolle i den enkeltes forståelses begreb.
  Erik Ålbæk skrev " Kridtstregen", jeg har personligt mødt en frihedskæmper, som var præst i samme sogn, hvor Erik Ålbæk hentede sin inspiration til "Kridtstregen". Den præst sagde i 1964; " Vi skulle videre, der var ikke plads til fordømmelse, men samarbejde og opbygning", jeg mener det gælder fortsat. Det er nemt, som forfatter, at kaste med sten efter en gruppe eller et parti, som ikke altid kan stå til regnskab for forfædrenes gøren og laden.
  Jeg håber da, at DF vil kendes på fortiden på andet en Morten Messerschmidt.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Hvad med dagens politiske udfordringer ?

  Folketingskandidat for Dansk Folkeparti Erik Høgh-Sørensen, demonstrerer dygtigt hvorledes politiske kandestøbere forstår sig på at alting, for mange år siden, burde have været gjort anderledes.

  Men da han gerne vil i Folketinget vil jeg hellere høre ham fortælle lidt om hvorledes han som rigtig politiker vil løse de mulige fremtidige konflikter, f.eks. hvis/når Rusland igen begynder at ekspandere geografisk i Østersøområdet.

  Og det vil vel også være helt fint om folketingskandidaten vil meddele os sin holdning til financiering af de kommende danske forsvarsbudgetter, nu da USA har bebudet et krav om en mere solidarisk fordeling af militærudgifterne i NATO.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Det som ikke tåler dagens lys.....

  ........har samarbejdspartierne dygtigt gemt væk i alt for mange år. Nu er det på tide at erkende samarbejdet med nazisterne tog overhånd.

 • Anmeld

  A. Jensen

  Partiet Venstre

  Jeg kan kun give dig ret Rolf Nielsen.
  Partiet Venstre har ikke frigivet deres parti historie fra besættelsen.
  De oplysninger ligger sikker et sted i en dyb kælder under Axelborg.
  Alle andre partier har fremlagt alle skrifter fra besættelsen, så alle de
  som skal skrive historien har adgang til materialet fra disse arkiver..
  Selv arkiverne fra efterretnings gruppen kaldet "Firmaet" er overgivet
  til de nuværende efterretnings tjenester.
  Arbejderbevægelsens informations Central, har også afleveret alt.
  Partiet Venstre har intet afleveret fra deres aktivitet under besættelsen.

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · Analytiker, tidl. EU-korrespondent

  Tak for alle kommentarerne

  Tak for alle jeres kommentarer, som generelt falder i to kategorier. De saglige og de usaglige. Jeg er bekendt med, at samarbejdspolitikerne stod i en svær situation. Min pointe er, at de gik alt for langt - især S og V - og at det påkalder sig en selvransagelse, som desværre aldrig for alvor har fundet sted. Når jeg fokuserer på S, er det fordi Lars Weiss (S) i et tidl. indlæg gik alt for langt i sin refleks-afvisning af Socialdemokratiets ansvar.
  Det siges, at man skal lære af historien for ikke at risikere at gentage den. Jamen, det kræver jo så, at man har mulighed for at kende historien. Det er derfor, jeg mener de fire partier bør undskylde BÅDE for samarbejdspolitikkens udskejelser OG for arkivloven.
  Lad os endelig fortsætte debatten!

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Jeg synes nu heller ikke konservative med deres unge skal glemmes....

  ...dem som marcherede i gaderne med skrårem og blanke støvler.

  Eller De Radikale med Erik Scavenius:

  "Ved de store tyske Sejre, der har slaaet Verden med Forbavselse og Beundring, er en ny Tid oprundet i Europa, der vil medføre en Nyordning i politisk og økonomisk Henseende under Tysklands Førerskab. Det vil være Danmarks Opgave herunder at finde sin Plads i et nødvendigt og gensidigt aktivt Samarbejde med Stortyskland."

  De var alle langt over stregen - på den gale side.

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · Analytiker, tidl. EU-korrespondent

  Enig med Rolf Nielsen

  Nej, det har du ret i Rolf, som så meget andet af det, du skriver.
  Men man må respektere, at K også leverede mange fremragende frihedskæmpere.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Dem som overskred grænsen i samarbejdet med nazisterne.....

  .....har man i årtier forsøgt at gemme væk og glemme. At der var hæderværdige som kendte forskel på ret og uret undskylder ikke dem som svigtede.

  Men der er en dunkel fortid som ikke længere bør forties og viljen til selverkendelse mangler totalt hos samarbejdspartierne som selv ikke er bange for at kalde politiske modstandere ikke stuerene. Det kræver man selv er stueren at fremsætte sådanne betegnelser mod politiske modstandere og med den skjulte fortid partiet har bør man kigge kigge kritisk på egne forhold før man fordømmer andre.

 • Anmeld

  Frank Andreasen

  Efter krigen stod de allierede frit.

  De krævede mig bekendt ingen straffet for samarbejdet med tyskerne , der ikke blev steaffet. Derfor vrøvler både Rolf og Erik.

  Sikkert i et forsøg på at dølge Messerschmidts mere nylige forsyndelser.

 • Anmeld

  Frank Andreasen

  Husker du selv dette Rolf?

  ".....har man i årtier forsøgt at gemme væk og glemme. At der var hæderværdige som kendte forskel på ret og uret undskylder ikke dem som svigtede.

  Men der er en dunkel fortid som ikke længere bør forties og viljen til selverkendelse mangler totalt hos samarbejdspartierne som selv ikke er bange for at kalde politiske modstandere ikke stuerene. Det kræver man selv er stueren at fremsætte sådanne betegnelser mod politiske modstandere og med den skjulte fortid partiet har bør man kigge kigge kritisk på egne forhold før man fordømmer andre."

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · Analytiker, tidl. EU-korrespondent

  Forkert Frank Andreasen

  Der var en del af modstandsbevægelsen, som krævede retsopgøret fuldendt, men mange lod nåde gå for ret. Det var der så i øvrigt en del, som fortrød på deres gamle dage, da de så de fire partiers senere historieforvanskning og arkivlovens strenghed.
  Selv højesterets formand faldt i øvrigt ind under straffelovstillægget på grund af kommunistloven, så det var retssystemet, som fejlede, snarere end frihedskæmperne som sagde nej til retsforfølgelse.
  En undskyldning nu ville være ærlig snak, også selvom nutidens politikere fra S, V, R og K er uskyldige i deres forgængeres gerninger.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Samarbejdspartiernes fornægtelse af ansvar for samarbejde med nazisterne....

  .....llgger dybt i samarbejdspartiernes DNA. Man fordømmer gerne politiske modstandere som man forsøger at putte ned i grimme politiske kasser som man selv har samarbejdet med.

  Man må lære af fortidens fejltagelser ved erkendelse og den evne mangler samarbejdspartierne stadig. Retssystemet var med til at sikre de skyldige ikke blev straffet for deres gerninger. Samarbejdspartierne var enige om at kigge den anden vej og lade de skyldige slippe for straf. Men at erkende dette bør samarbejdspartierne gøre nu og tage afstand fra fortidens synder. Bedre sent end aldrig.

 • Anmeld

  Frank Andreasen

  Undskyldning. Hvorfor dog?

  Det var mere på sin plads, at du undskyldte DFs misbrug af kasserne i EU.

  Det er ikke 3 generationer siden.

  Det er nutid.

  Det var også mere på sin plads at du undskyldte at DF stemte for at Irakkommisionen blev nedlagt. Det er også nutid.

  Kom nu op til nuet, i stedet for at leve i fortiden.

 • Anmeld

  A. Jensen

  Det er ret indlysende,

  Hvor sympatien hos Dansk Folkeparti ville være, hvis vi var i samme
  situation nu.
  Dansk Folkeparti er et National Socialistisk Parti.
  Vi havde et sådan parti under anden verdenskrig.
  Måske et parti som LS ville have sympati for vælgerne
  i det nuværende Dansk Folkeparti.
  LS var et parti som var formet af landmænd og koner som
  tegnede et mere rent flag end moder partiet Venstre.
  LS blev repræsenteret af DNSAP i folketinget.
  Det var et parti som nød stor respekt (sympati) for og hos den
  tyske besættelsesmagt.
  Så jeg synes at man skal feje for egen dør, inden man tillægger
  andre skyldfølelser.
  DNSAP var da også det parti som Dr. Werner Best havde i tankerne,
  når han truede den Danske regering med at afsætte denne og
  indsætte en anden regering.
  DNSAP og LS var mere end villige til at samarbejde med den tyske besættelsesmagt.
  Tilpasnings linjen hos den Danske regering, var også for at skåne den Danske befolkning, i den svære situation som besættelsen skabte.
  Jeg ser mere ordet samarbejd's regering som et samarbejde blandt
  partierne, og ikke som et samarbejde med besættelsesmagten.
  At partiet Venstre tog sig godt betalt for at samarbejde med de tre andre partier, kan man da kun finde og udtrykke foragt for.

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · Analytiker

  Samarbejdspolitikken med Hitler kostede døde

  @Frank Andreasen: De ansvarlige i DF har undskyldt for EU-sagen, som i øvrigt ikke har kostet menneskeliv ligesom den samarbejdspolitik, som S, R, V og K i dag dækker over og nægter at undskylde for...
  @A. Jensen: Du tager for givet, at DF ville have været som LS. Interessant tanke, men rent gætteri og ikke "indlysende" som du skriver. DF havde måske været som Dansk Samling? Igen vil jeg blot konstatere, at de partier, som leverede de værste og kriminelle svigt i 1942-43 bør undskylde 4. maj 2017.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Folkebedrag eller Folke i bevarelse

  Med alle de nazi sympatisører og det bedrag dansk folkebedrags forening begår, mod nutidens danske og udenlandske befolkninger.
  Hvad mon formålet med at bringe "Folke bevarelsen" frem i nutidens, med fortidens mere folkebeskyttende adfærd inklusiv fejl.
  Som sørme ikke påstås at være manglende forståelse for og af befolkningen og landets besættelse, men forsøges af dansk folkebedrags forening skrivende medlemmer i propaganda stilen, arvet efter den nazistiske og andre magtgale foreningers blålys, som altid forsøges med Ala disse " df vil vælges til EU for at bekæmpe snyd og bedrag i nutiden "som med alle deres vedtagelser og ikke mindst skabelsen af nutidens" anti sociale - sikringer kaldte dagpenge/efterløn osv etc "som udføres direkte mod alle de der ejer og tjener absolut mindst i det danske samfund.
  Og oveni dette svineri, så endda også direkte med, at sørme ikke forstå, at husleje tilskud/nedsættelser for vore ældste borgere sammen med forringelserne for alle på" plejehjemmene, som oveni netop beskæftiger de dårligste lønnede, som relt arbejder imod det samfund som df ønsker skal være som tidligere tiders klasse samfund, med alle sine INDBYGGEDE modbydelige forringelse af alle der befinder og er endnu mere tvunget til dette gennem alle de "reformer som er relle besparelser så de rigeste stadig kan opretholde" samfunds orden/klassifikationen "helt som i gamle dages velstand for de besiddende klasser

  Så sådan en gang vrøvl og plat inklusiv bedrag og svindel, som dansk folkebedrags forening til stadighed begår og nu både mod os i Danmark men sandelig også mod alle EU's borgere og gør det med stor fornøjelse og udbytter, som de endda vil svindle tilbagebetalingerne, mod retsstats systemet, helt bevidst som altid har og er deres eneste politiske formål , uanset hvilke midler de så skal anvende,.
  Men som det ses hver gang de så presses, enten finder nye beskyldninger mod alle og alt fremmed og det der vil skabe den sociale lighed i vort demokrati og EU s demokrati.
  Hvor de igen forsøger sig med at beskylde ALLE ANDRE, for at ville svindle og bedrage OGSÅ, som dette var vejen for at fjerne deres svindel og bevidst udførte bedrag, af alle EU s borgers indbetalte midler til EU fællesskabets drift
  Hvilke moralske normer at fremvise og med denne artikel endnu engang forsøger på netop dette, men som også mislykkes selv om dette er fra en af deres opstillede "svindel og bedrags kandidater, som her viser sin moral og kodeks for en sådan total mangel på én

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Den hadefulde tone mod politiske modstandere er socialdemokratisk DNA....

  Det er specielt det tidligere arbejderparti Socialdemokraterne som i dag er blev kuppet af akademikere uden skyggen af erhvervserfaring, som ikke vil vedkende sig fortidens synder og de digter endda om, at andre havde samarbejdet med nazisterne i lige så stort omfang som socialdemokraterne gjorde.

  Det er meget typisk at socialdemokraterne påstår, at alle nye partier som ikke fandtes under krigen og som derfor ikke samarbejdede med nazisterne, ville have været nazister under krigen. Det er en stueren påstand som man møder hele tiden. Alle som ikke havde samarbejdet som socialdemokraterne og samarbejdspartierne med nazisterne ville være nazister. Det er en uhyggelig måde at argumentere på, men ganske udbredt i det tidligere arbejderparti.

  Men vi som ikke stemmer på samarbejdspartierne kan godt se at samarbejdet med nazisterne under krigen var skamfuldt og noget som gør samarbejdspartierne rasende at få revet op i. Men man skal lære af fortidens synder og erkende når man har lavet fejl. Socialdemokraterne VIL ikke erkende at samarbejdet med nazisterne under krigen var en fejl.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Samarbejde og fornuft går hånd i hånd uanset politiske sysnpunker

  Nu er jeg ikke soc,men SF efter at de og det dagpenge system som jeres formand KRISTIAN THULESEN DAHL er skaberen af.

  Og du Rolf Nielsen ,ser meer frygten for alle de fremmede og os i IKKE kan tvinge ind i jeres flok af svindlere og bedragere, og med det folkebedrag i har skabt og fortsat udbygger og ikke bare i Danmark men frosøger også i hele EU Som du helt bevidst netop ikke kommentere om eller på.
  Da du ved alt om at argumenterne findes ikke for at kunne forsvare disse uhyrligheder som er skabt af samme midler som bla HITLER og lig skabte deres tusindårsriger drømme.
  Aldrig er skabt,netop grundet i fællesskabtes samlede styrker mod i fanatikere osv.
  Som som hermed denne artikel du fremføre , somet frosøg på at SKABE en form af dokumentation,som du på et punkt har ret i ,men som grundet omstændighederne aldrig af Danmark , er i efterkrigstiden aldrig seriøst forsøgt at berettige,så megen respekt er der trods ang emnet, jeres nederdrægtige forsøg på at ændre for KUN at skabe egen fremgang igen,som i har lidt stærkt under, efter svindel og bedraget fra og af jer udført helt bevidst og hvor i forsøgte at ofre bare en ,med alle de manipulationer som vi så og stadigvæk ser , forsøges af dansk folkebrags forening.
  Og hvor SØREN ESPERSEN netop med hans ISRAEL og nu med TRUMP satdig forsøger at i endnu værre udgaver af bedrag og svindler, at PÅSTÅ vi skal både støtte, og følge disse to.
  Og med Israel som det største bedrag fællesskabet har påtvunget netop en fattig og forsvarsløs befolkning i en "langt borte " i de muligheder for at vi som borger selv kan bedømme.
  Og som selvfølgeligt i tids perioden fra Israels kunstige skabelse,af sejrherrernes ,med samme frygt som i benytter ,at presse menesker via religions forfordeling,da også de begrænsede forståelser var endnu støre og nærmest glemt i både sejrs rusen og den samtidigt kolde krigs tidshorisont, STADIG var skrækscenariet for de europæiske befolkninger ,efter at lige have overvundet bla skabt af de holdninger, som DF besidder om alt fremmed er farligt for enhver af os især.
  Som hele partiet hver gang spiller på og især når ansvaret begynder at presse jer til fuldbyrdelser.eller ansvaret direkte pålagt jer fra og af jeres handlinger, mod alle befolkningers frie samvær og frihed i EU og nu måske fra USA .
  Så tag ansvar i og vis jer som demokrater og fanatikere samt egoister, og udbyg fællesskabet for os alle bla andet gennem de to sikringer som vi har sammen skabt dog HELDIGVIS ,uden jeres medvirken,men med bla Norge som modstander af vor optagelse og medlemskab af NATO .
  Hvor netop NORGE heller ikke vil med i EU ,og hvorfor mon ?? Olie manglen og formindelsken af forbruget af den og de fossile brændstoffer formindskes af alle nationer ,der overhovedet bare har en meget lille mulighed for det .
  Så vågn og deltag i år 2017 og lær fordUms tiders fejl,med IKKE at gentage dem endnu engang.

 • Anmeld

  A. Jensen

  For nemt

  Erik Høgh-Sørensen, at påstå at Dansk Folkeparti, og dets vælgere
  ville være være tiltrukket af Dansk Samling.
  Danske Samling udspringer af Socialdemokratiet.
  Det gør Dansk Folkeparti under ingen omstændigheder.
  Fremskridspartiet var og er et fremmed fjendsk parti, som
  har sit udspring i en indvandring, som var styret af Dansk Industri,
  for at skaffe en billig arbejdskraft, og som blev udtrykt ved
  Dansk Erhverv, som udtalte i starten af 1970erne, at de fremmede
  rejser jo hjem, når der ikke er mere arbejde.
  Det var samme organisation som (DE) som var rasende på Anker Jørgensen, da han fik vedtaget et stop for indvandring af
  billig arbejdskraft, et stop som gælder den dag i dag.
  Du kan kun have et argument for din antagelse, og det er,
  at Morten Uhrskov er leder af Dansk Samling.
  Det er for nemt at gennemskue.
  Dansk Folkeparti har samme fremmed fjendske holdning,
  som Fremskridtspartiet har og havde.
  Og samme populisme i deres retorik, der vil skabe troen på,
  at "de fremmede" rejser hjem igen, det gør de ikke.
  Dansk Folkeparti kan kun opretholde sit tag i vælgerne,så
  længe de støtter en borgerlig regering.
  Hvis de skifter side og vil samarbejde med Socialdemokraterne,
  vil vælgerne søge tilbage til Socialdemokraterne, eller til
  partiet Nye Borgerlige.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Man mangler blot at inddrage månen og Pluto i sagen....

  Man kommer vidt omkring og få nu også inddraget de fremmede og Israel i forsøget på at undskylde partiets samarbejde med nazisterne. At SF nu kan forstå at kommunisterne under krigen blev sendt til Hitlers KZ-lejre kan måske forklares med, at mange af akademikerne hos folkesocialisterne i dag har taget turen som partibeduiner over til akademikerne i socialdemokratiet. Der er jo ikke meget arbejder over de akademikere på Borgen som aldrig har haft et arbejde ude i borgernes virkelighed. Men under krigen var mange af socialdemokraternes partimedlemmer jo arbejdere som heller ikke brød sig om partiledelsens samarbejde med nazisterne. Det var partiledelsen som svigtede da man samarbejdede med nazisterne.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Helheden ,eller den der passer Df.åhh med de nye alternative nyheder,sådan betegenes på modsatte siden af dammen

  Men glemt er sørme også IKKE angrebspagtens neutralitet ? eller var det ønsket om yderligere erobringer,sammen med nazisterne og kommunisterne, som er sket igen i Ukraine ,
  Så for lige at vi bevare helheden og summen af den ,som blev brudt og først efte dette brud,var kommunisterne så småt begyndt , at være aktive, men hvor mon df ville have været,jae igen har Søren Espersen, vist LYDIGHEDEN fra og af df.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Svarene og realiteterne udelukkes bevidst af df

  Hvor er de der erkender og forstår at vi aldrig hverken militært eller mef antallet af mennesker, som lige nu også prøves at få formindsket da det ikke lykkedes helt for Hitlers efterkommere men nu atter forsøges med grundlovsbrud og svindel,bedrag af alle EU borgere.
  Og nu da det også er blåtlægger formålene for dansk folkebedrags forenings skriver karle.
  Som denne debat viser at selv efter Ca 72års sejre af vort lille paradis på kloden.
  Som nu forsøges at nedbrydes atter engang. Selv med den eneste krigs besættelse som vi i respekt for alle andre også EU borgerne skulle undlade at fremvise på anden måde end at forsøge at udvige forståelsen af passiv modstand selv i svagt og lille selvstændigt land, kan ske mod den både stærkeste og ufortalt af disse df ere med dé mest umenneskelige styreformer syd for vor sydlige grænse, i vort lille land pressede og med begge landes bevidstheder om at der var få "goder rent militært,at erobre i dette meget lille land,og som vi kan læse og forstå hvorfor var og blev omtalt som flødeskummet af deres krig, med fantastiske muligheder for at de mennesker det var vore besættere ikke var brugelige rent militært men nærmest uofficielt, var og blev pleje personalet for deres krigs hærgede landsmænd, og dén nationale befolkning, og sagtens uden større forbrug af resurser, og med UK s accept uofficielt som magt begæret indenfor egne rækker, altså tyskernes. Omkring og i 1943 også fik ødelagt, som df nu gør det også mod Danmarks befolkning, med brug af de flygtninge vi selv deltager i skabelsen af som tyskerne gjorde det fra 1943 i dk.
  Og er dét df har taget til sig og nu igen forsøger især efter afsløringen af svindel og bedragene,også mod Europas og EU s borgere, som df også vil droppe fællesskabet med
  Som historien helt entydigt afspejler, for os alle var det tyskerne forsøgte, men som df o.l også må erkende ikke kan lykkes, selv i Løkkes land hvor han og alle liberale friheds kæmpere påstår at forsøge men som forbilledet og Israel også må erkende, ikke vil lykkes,, da fællesskabets styrker ikke kan kvæles

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · DF, medlem af Regionsråd Nordjylland, folketingskandidat, journalist

  Ligesom i Sovjetunionen er store dele af dansk besættelses-historie en hvidvask...

  Kommentarsporet oven for er i mange tilfælde en historie-fornægtelse af store dimensioner. Den alvorligste fornægtelse, som nutiden bør forholde sig til, er, at ledelserne af især Venstre, Socialdemokratiet og Radikale tenderede til at være landssvigere efter den selvsamme kriterier, de brugte til at henrette nazistiske krigsforbrydere efter krigen. Højesterets præsident, f.eks.
  Så sig dog undskyld for samarbejdet med Adolf Hitler, S, V, R og til dels K!
  Nu missede I chancen i 2017. Prøv så at huske det 4. maj 2018.

 • Anmeld

  Frank A

  Jeg synes

  Det var vigtigere for DF at få stoppet Marie Krarups flirten med Putin.

  Det er nutid og ikke fortidsproblemer.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Dem som samarbejdede med nazister rummer stadig disse metoder......

  De sendte gerne politiske modstandere til lejre som i Hitlers Tyskland som de gjorde under krigen. Den danske dommerstand som medvirkede til dette godkender stadig mod behørig betaling at kron-jurister kan fylde Folketinget og borgerne med overlagt lyst- eller nød-løgn. Vi har stadig socialdemokratiske politikere som deltager i hulemøder i landsskatteretten og træffer politiske kendelser som i sagerne Camilla Vest og Jesper "Kasi" Nielsen som betalte dommere giver et skær af juridisk begrundelse uden der er skyggen af et lovgrundlag. Fængselsstraf på et år og ni måneder uden der var skyggen af et lovgrundlag skyldes disse krænkelser af såvel Grundlovens bestemmelser om magtens tredeling samt Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6 omhandlende retten til en retfærdig rettergang.

  SKAT har økonomisk motiverede dommere som sammen med lovgivere afsiger politiske kendelser mod betaling fra SKAT. DDR havde også STASI dommere og STASI politikere som er blevet fjernet, men i Danmark har vi stadig de samme problemer med dommere og politikere som krænker fundamentale retssikkerheds principper som burde respekteres i et retssamfund. Selv anklagemyndigheden instruerer vidner i hvad de skal forklare i retssalen og det regime er skabt af de partier som under krigen samarbejdede med Hitlers Tyskland. Vi har stadig disse typer siddende på magten i et klanstyret demokratur hvor retssikkerhed er som i det tidligere DDR.

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · DF, medlem af Regionsråd Nordjylland, folketingskandidat, journalist

  Svar til Frank A og Rolf Nielsen

  Enig Rolf: "...i Danmark har vi stadig de samme problemer med dommere og politikere som krænker fundamentale retssikkerheds principper som burde respekteres i et retssamfund."

  Frank A.: Du har ret i, at vi ikke skal tækkes Putin, og det gør DF heller ikke. Jeg har hverken hørt eller læst alt, hvad Marie Krarup har skrevet, men jeg finder hendes hovedpointe rigtig: Vi skal kunne tale med Rusland efter Putin. I nogle tilfælde er den pointe blevet miskommunikeret / fordrejet af DF-kritikere til, at vi i DF skulle være Putin-venlige. Tværtimod. Vi er nok DK's mest NATO-tro parti.

  Mht. nutids- kontra datidsproblemer: Især S, R og V's alt for villige samarbejde med Hitler er et nutidsproblem. Uden en officiel undskyldning fra disse partier er sagen uforløst, og der er dermed banet vej for en gentagelse, f.eks. i EU-politikken.

 • Anmeld

  Frank A

  Sludder og vrøvl Erik

  Det svarer til at du blev afkrævet undskyldning for hvad din bedstefar havde bedrevet.

  Kom nu videre.

  PS. Jeg vil foreslå at du læser lidt op på hvad Marie Krarup skriver. Hun er jo nærmest næsegrus af beundring for Putin.

 • Anmeld

  Paul Sehstedt

  Svar til EH-S

  Citat: ..i Danmark har vi stadig de samme problemer med dommere og politikere som krænker fundamentale retssikkerheds principper som burde respekteres i et retssamfund."
  I lyset af den seneste tids krav fra Martin Henriksen (DF) til ghettobeboere, synes jeg, at denne bemærkning er meget 'bemærkelsesværdig'. Sjældent har vi haft et parti, hvis medlemmer blæser på de fundamentale grundlovssikrede rettigheder i Danmark.
  Næste citat: "Mht. nutids- kontra datidsproblemer: Især S, R og V's alt for villige samarbejde med Hitler er et nutidsproblem. Uden en officiel undskyldning fra disse partier er sagen uforløst, og der er dermed banet vej for en gentagelse, f.eks. i EU-politikken."
  Hvad der skete under Besættelsen vil altid være et datidsproblem, der aldrig kan transfereres til nutiden. Din påstand er noget forkvaklet, om jeg så må skrive. At sagen er uforløst, er ret overdrevent og at en manglende undskyldning skulle føre til en gentagelse, f.eks. i EU-politikken, synes jeg, er en meget fantasifuld udlægning fra EH-S side.
  Jeg er generel modstander af, at der generationer senere udstedes undskyldninger for handlinger, som efterkommere ikke kan gøres ansvarlige for. Det er hul symbolpolitik, en disciplin, som DF er danmarksmester i.

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · DF, medlem af Regionsråd Nordjylland, folketingskandidat, journalist

  Frank A: Skal Buhl (S) bare have lov at danne skole?

  Så længe S går så vidt som til at hylde Buhl med et fint gadenavn på Amager ville det være historieforfalskning bare "at komme videre", som du skriver.

  Jeg har søgt på Krarups udtalelser.
  Hvis du er så sikker, så giv mig lige et citat og kilde på det, som du finder anstødeligt, så forholder jeg mig til det.

 • Anmeld

  Frank A

  Kom nu på omgangshøjde Erik

  Spørg hende i stedet.

  Ja. Buhl er død og borte.

  Koncentrer jer i stedet på at få fjernet svindlen i DF og få forhandlet på plads med jeres kammerater i blå blok,

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Nu handler det om socialdemokarternes samarbejde med nazisterne under krigen....

  ......disse typer har aldrig erkendt deres fejl og den uhyggelige mentalitet findes stadig i samarbejdspartierne som stadig har det umådeligt svært med politiske modstandere. Det er urene dyr som aldrig bliver stuerene selvom de stuerene har slugt alt det som de mente gjorde dem til urene dyr der tisser på gulvtæppet. Det er den tale som vi kender fra Hitlers Tyskland som kom ud af munden på en mand som havde en far med en fortid.

  Hadet mod politiske modstandere er grænseløst for de stuerene og det ligger dybt i flere af partimedlemmerne. De har intet lært af fortiden.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Der er dem som udførte det beskidte arbejde i KZ lejrene.....

  ....så er der vagterne som intet kendte til det beskidte arbejde samt dem som politik gjorde det muligt at sende politiske modstandere til disse lejre. De er alle lige modbydelige.

 • Anmeld

  Frank A

  Ingen er da mere hadefuld end dig selv Rolf.

  Du er kendt som “Superklageren fra Samsø”.

  Kun hadefulde folk gør den slags.

  https://www.dr.dk/arkivP4/Aarhus/Nyheder/Samsoe/2011/12/11/062109.htm

  http://www.samso.dk/Blogs.asp?mode=ShowPost&BlogID=15&PostID=515

  Du er jo kendt for at stalke politikere og godtfolk.

  Til eh-s

  https://www.dr.dk/nyheder/politik/fem-markante-rusland-udtalelser-fra-marie-krarup

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · DF, medlem af Regionsråd Nordjylland, folketingskandidat, journalist

  Ingen "næsegrus beundring"

  Der er "ingen næsegrus" beundring i de citater.
  Det måske mest vidtgående citat er "jeg ønsker EU lagt i graven og erstattet af et frihandelsforum. Det er vores politik. Hvis Putin eller Marine Le Pen kan hjælpe med til det, så er det helt fint." (bemærk sammenhængen det blev sagt i)

  Citatet afspejler blot, at vi i DF ser EU som en trussel. Jeg mener, at Putin er en endnu større trussel end EU, fordi Putin har fingeren på en atomknap. Det skal imødegås som under Den Kolde Krig, men aldrig ved at dæmonisere den russiske befolkning.
  Krarups udtalelse er derfor fin nok i en tid, hvor EU undertrykker demokratisk valgte catalanere og deres ytringsfrihed og udviser totalitære tendenser over for Ungarn.

 • Anmeld

  Frank A

  Tag nu og læs oppå lektien

  Efter din uvidenhed for et øjeblik siden, er der meget du skal have læst op på.

  At du cherrypicker et citat og argumenterer ud fra det, gik ikke dengang jeg gik på uni.

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · DF, medlem af Regionsråd Nordjylland, folketingskandidat, journalist

  Dokumentér dine påstande, Frank A.:

  Jeg konstaterer, at du forvansker, og at du ikke kan dokumentere din påstand om, at Marie Krarup er "nærmest næsegrus af beundring for Putin." Det er nemlig forkert.
  Det er lidt svært at debattere sagligt med en person, der lever i en fiktionsverden.

  Du kan heller ikke dokumentere din påstand om, at DF har svindlet. Der foreligger hverken sigtelse, tiltale eller dom for noget. Derimod er der anderledes kød på jasidens svindelsager med cover-up fra f.eks. det danske Socialdemokrati. Jeg tænker her op svindlen begået i 2008 i selve EU-parlamentet for helt op til 1,2 milliarder kroner. Tyske Martin Schulz (S / SPD) var hovedbagmand.

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · DF, medlem af Regionsråd Nordjylland, folketingskandidat, journalist

  Svar til Paul Sehstedt

  De grundlovssikrede rettigheder i Danmark udsættes mest af alt fra trusler fra en EU-jaside, som siden 1972 har krænket grundloven så mange gange, at jeg ikke har tal på det. Derfor er det relevant at bringe besættelsens tildragelser ind i nutiden, hvor de hører hjemme, fordi S, R og V tilsyneladende ser deres heldige straffrihed i 1945 som et argument for at fortsætte grundlovskrænkelserne i nutiden.

  Martin Henriksens forslag er glimrende oplæg til, hvordan man kan undgå, at uskyldige mennesker bliver skudt i Mjølnerparken, bare fordi deres tøj tilfældigvis ligner islamiske indvandrer-gangsteres. Her minder din kommentar lidt om Buhl: Han så frihedskæmpere og ikke den nazistiske besættelsesmagt som problemet.

  Du kan læse mere her: http://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/4104/det_store_grundlovs-bedrag.html

 • Anmeld

  Frank A

  Alle der bare har gidet sætte sig et minimum ind i sagen

  Har set bilag hvor Søren Espersen optræder som MEP og Rikke Karlsson optræder som littauer.

  For slet ikke at tale om den uendelige øvrige række af bilag hvor EU har betalt dette og hint til DF i DK.

  Er du virkelig så blind som du lader?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  At forholde sig til samarbejdet med nazisterne forekommer svært for dem som stadig benægter fortiden.....

  Socialdemokraterne hader stadig alle politiske modstandere og de typer kan få DR til at fremsætte løgn og bedrag som intet har med virkeligheden at gøre. 15.000 klager, 1.500 klager eller blot 900 klager - alt er løgn. Men når man begærer aktindsigt i manglende brandsikkerhed og manglende isolering bliver myndighederne meget modvillige. Man havde formentlig gerne sendt mig til lejre i Tyskland som under krigen.

  Men man nægter at anerkende samarbejdet med nazisterne som skaffede socialdemokraterne af med politiske modstandere som endda var demokratisk valgt til Folketinget. Man skal overholde lov om aktindsigt også selv det dokumenterer man ikke har overholdt love og regler. Og når man fremsætter påstande om vilde antal klager skal man naturligvis kunne dokumenterer sine påstande - det kan man ikke fordi det er løgn på løgn.

  At nepotisme mere har overtaget efter samarbejdet efter akademikerne fik magten i det tidligere arbejderparti har stadig efterladt en spand med fortidens synder som lugter ilde. De ubehagelige socialdemokrater er stadig ubehagelige. De spreder deres propaganda fordømmende mod alle politiske modstandere som er ikke stuerene og benægter deres fortid.

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · DF, medlem af Regionsråd Nordjylland, folketingskandidat, journalist

  Frank A. er du en dokumentations-løs troll ? :-)

  Sjovt som din kritik af fornuftige Rolf Nielsen egentlig passer bedst på dig selv, Frank A.
  ("Du er jo kendt for at stalke politikere og godtfolk").
  Gentager: Du har ikke skyggen af belæg for at hævde, at der er begået EU-svindel, før der foreligger sigtelse, tiltale og dom. Med mindre du går ind for extra-judicialt "retssystem".
  Ej heller kan du dokumentere din påstand om, at Marie Krarup er "nærmest næsegrus af beundring for Putin." Det modsatte er tilfældet.

  Du har nu leveret gentagne fejlagtige udsagn uden skygge af belæg.
  Er du virkelig bare en påståelig internet-troll, Frank, som kravler op af sit hul for at svine andre debattører som Rolf til? :-)

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Jeg er en systemkritiker som påtaler når systemet svigter eller udøver misbrug....

  ...eller prøver at benægte en ubehagelig fortid med samarbejde med nazisterne.

  Jeg ser også frem til at sagen Morten Messerschmidt bliver afklaret og forstår ikke hvorfor den sag bliver systematisk forsinket i stedet for at blive afklaret. Man kunne næsten have en mistanke om, at der blev taget politiske hensyn så sagen først kommer op lige før et valg? Hvis Morten Messeschmidt har begået noget galt eller direkte strafbart skal han naturligvis stå til ansvar, men hvorfor tager det år at få sagen afklaret? Er det mon andre politikere som har begået samme fejl?

  Hvorfor sinker man sagen så de stuerene kan bruge tiden på at sværte alene på mistanken i stedet for at få sagen afklaret? Det politiske og det juridiske regime lader til at tage politiske hensyn hvilket ikke skal forekomme i et retssamfund.

  Men det lader ikke til at de stuerene mener politiske modstandere har krav på en retfærdig rettergang indenfor rimelig tid hvis det gavner de stuerene politisk. Og imens sagen bliver sinket mest muligt bliver der sværtet på ubehagelig stueren vis.

  Hvorfor er sagen Morten Messerschmidt ikke afklaret for lang tid siden - er det juristerne som svigter eller tager de blot politiske hensyn?

 • Anmeld

  Frank A

  Du kender da rummelen Rolf.

  Din egen sag hvor du var anklaget for selskabstømning, tog jo også mange år.

  Der er serie i DR

  https://www.dr.dk/tv/se/afsloeret-tv/-/afsloeret-retten-er-udsat-2-2

 • Anmeld

  Arne Jensen

  Hr. Rolf Nielsen. Menneskesyn.

  Rolf Nielsen, du har skrevet at Poul Nyrup, i sin tale fra folketingets talerstol,
  var ordvalg som hørte til under Hitler Tyskland.
  Jeg vil gerne minde dig om at ordene faldt under en debat, hvor Dansk
  Folkeparti foreslog, at hvis en anden generations indvandre begik en
  gentagende lovovertrædelse, så skulle hele dennes familie udvises af landet.
  Det vil sige at man kunne udvise mennesker uden rettergang, blot fordi
  de var af en anden etnisk gruppe i samfundet.
  Der findes ikke en lovgivning, som straffer en fader fordi han har en søn.
  Tænk dig om inden du skriver, og se Poul Nyrup som talsmand for en
  befolkning som syntes at DF gik alt for langt i deres racerenheds udtale.
  Hele folketinget gav Nyrup ret i sin fordømmelse af Pia Kjærsgaard.
  At han brugte udtrykket "stueren" skal jeg ikke forsvare, men han havde
  ret i, at DF var et racistisk parti, som spiller på laveste fællesnævner.

 • Anmeld

  Frank A

  Heldigvis kan jeg godt genkende beviser

  Når jeg ser dem.

  Læs nu lidt op på sagerne Erik. Det er jo ikke så svært. EB lavede et fremragende grave- og dokumentationsarbejde.

  Og nej. Jeg behøver ingen dommer for selv at kunne vurdere.

  For kommer det dertil, er sosserne jo heller aldrig blevet dømt til at give en undskyldning?

  Vel Erik?

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · DF, medlem af Regionsråd Nordjylland, folketingskandidat, journalist

  Du ER jo en dokumentationsløs troll, Frank A.

  For dig er "beviser" en tydeligvis en trossag og ikke noget, der har med kendsgerninger at gøre. Bevis at Marie Krarup er "nærmest næsegrus af beundring for Putin.
  Faktuelt forkert skriver du, at sosserne aldrig har haft noget at undskylde for. Du vil måske erindre EU-navnet Iversen (S)?
  Så Frank A, i din påstands- og fiktions-prægede verden gælder der vist andre regler for dig end for andre debattører?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  At krænke konventioner er blevet stuerent......

  Jeg har aldrig haft en plet på min straffeattest og har ingen gæld til SKAT, men har kæmpet for at få min sag behandlet ved domstolene hvilket først lykkedes da der blev afsagt dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for krænkelse af artikel 6 omhandlende retten til en retfærdig rettergang. I årtier forsøgte SKAT sammen med dommerne at hindre sagens behandling og det var en krænkelse af konventionens artikel 6. Danmark blev dømt som konventionskrænker fordi domstolene krænkede artikel 6 om retten til en retfærdig rettergang.

  Jeg har aldrig krænket hverken straffeloven eller konventioner som danske myndigheder har. Men som i sagen Camilla Vest og Jesper "Kasi" Nielsen kan SKAT sammen med dommere systematisk sinke de sager som de ikke ønsker behandlet. Hemmelige retsmøder hvor dom bliver afsagt uden at retsbogen bliver ført kan Østre Landsret også præstere. Man kan endda få politikere og dommere til at lave politiske kendelser som der ikke er skyggen af et lovgrundlag for hvis blot betalingen er god. Man fik mod betaling en dommer fra Højesteret og en landsdommer til at godkende at kron-juristerne kunne fylde Folketinget og borgerne med overlagt lyst- eller nød-løgn. Dommerne sælger deres dømmekraft og godkender gerne at det juridiske broderskab kan bruge overlagt lyst- og nød-løgn når det passer juristerne. Når overlagt løgn bliver accepteret af danske dommere har vi ikke længere et troværdigt retssystem. Disse dommere dømmer stadig ved danske domstole.

  At Poul Nyrup Rasmussen fra Folketingets talerstol udråbte politiske modstandere til ikke stuerene udstiller hvor ringe respekten er for politiske modstandere - og det stemmer meget godt med hvordan socialdemokraterne under krigen sendte politiske modstandere til Hitlers KZ-lejre, men det skulle måske også ses i en politisk sammenhæng? Hvad var undskyldningen dengang ? For socialdemokraterne kan vel ikke benægte samarbejdet med nazisterne til tid og evighed? Sandheden må vel frem selvom partisoldaterne prøver at sværte alle som søger sandheden om socialdemokraternes samarbejde med nazisterne.

 • Anmeld

  Frank A

  Jamen. Erik

  For nu at følge din logik. Såvel Iversen som Socialdemokratiet, er aldrig blevet dømt for noget. Derfor er de jo uskyldige.

  Det er jo dig, der starter med at ville lave standret og Folkedomstol. Det er ikke mig. Så derfor har jeg kun lartter og hån til overs for dig når du prøver på at få undtaget Messerschmidt fra et ansvar.

  Det ækle af det hele, er jo at du er medskyldig som -måske - uvidende hæler idet du jo har mæsket dig i de tilsvindlede midler.

  Hvis ikke der var noget om sagen. Hvorfor tilbagebetalte DF så millionerne?

  Du er sgu på tynd is Erik.

 • Anmeld

  Frank A

  Nej Rofl

  Ingen er mer forhippede på at krænke og knægte konventioner af et godt ord.

  Er du virkelig med så smal horisont at du ikke ved at DF hader konventioner som pesten?

 • Anmeld

  Frank A

  Nej Rolf

  Strassbourg gav dig medhold i at din sag trak i langdrag.

  Det ændrer ikke ved at du tabte i alle retsinstanser i DK.

  Det ændrer heller ikke ved, at du stod i Retsbøgerne i Strassbourg som Selskabstømmer. Den del ændrede Strassbourg intet ved. Du stod også stadig med en milliongæld efter det hele.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Så nu skal DF sværtes fordi socialdemokraterne samarbejdede med nazisterne?

  Du forsøger på alle måder at bortlede opmærksomheden fra at socialdemokraterne samarbejdede med nazisterne på ubehagelig vis under krigen.

  Benægter du stadig at socialdemokraterne sendte de ikke stuerene politikere som var demokratisk valgt til Hitlers KZ-lejre ?

  Og at de stuerene stadig anser politiske modstandere som ikke stuerene?

  Ville socialdemokraterne også i dag sende de ikke stuerene til lejre i Tyskland hvis det var muligt?

 • Anmeld

  Frank A

  Nej Rolf

  Det gjorde sosserne ikke. De var besat og når to tumper som dig og Erik spiller helte med tilbagevirkende kraft, er det sgu ynkeligt.

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · DF, medlem af Regionsråd Nordjylland, folketingskandidat, journalist

  Patologiske løgne fra Frank A.

  Frank, som den løgnagtige troll du er, finder du bare på nye usandheder, når de gamle bliver udstillet.
  Gentager: Hvor er dine beviser mod Marie Krarup og Messerschmidt?
  Hvorpå baserer du dig, når du skriver, at jeg er "uvidende hæler", der har mæsket sig i "tilsvindlede midler"?

  Og sidst men ikke mindst denne kendsgerning: Til forskel fra Messerschmidt-sagen medførte sagen om EU-parlamentssvindel for op til 1,2 mia. kr. i 2008 overdragelse med henblik på sigtelse.

  Frank, kan du ikke godt selv se, at du ligner en patologisk løgner på glat-is?

 • Anmeld

  Frank A

  Kære Erik

  Jeg formoder at du har været med til de landsmøder hvor Messerschmidt svindlede sig til tilskud?

  Det er ren tilståelsessag for DF har tilbagebetalt pengene.

  Det gør dog ikke forbrydelsen ugjort.

  Du må sgu selv læse op på Krarups meriter med Putin. Jeg gav dig et glimrende startpunkt. At du så forventer at jeg manuducere dig gennem stoffet, kan du tro bliver løgn.

  Men hvor fryder det mig at udstille dig som som et fjols der mener at have ret til at opstille standretter. Endda for ting der er sket 3-4 generationer tilbage. Men når vi kommer til nutiden, flæber du, selvvom du er medskyldig.

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · DF, medlem af Regionsråd Nordjylland, folketingskandidat, journalist

  For en patologisk løgner som Frank A er en "formodning" = "bevis" = "dokumentation"

  Frank A: "Jeg formoder at du har været med til de landsmøder hvor Messerschmidt svindlede sig til tilskud?"

  Nej, der er ikke beviser for, at MM har svindlet og nej, jeg har ikke deltaget på de møder, hvor de pågældende midler blev brugt.
  I et retssamfund er enhver at betragte som uskyldig indtil det modsatte er bevist.

  Kan du ikke godt selv se, at du er en patologisk og løgner, Frank A? :-)

 • Anmeld

  Frank A

  Kære Erik

  godt så Erik. Så er du jo frikendt.

  Men det ændrer ikke ved at dit parti indenfor seneste 5 år har lavet svindel.


  Dette har de erkendt og derfor tilbagebetalt et større millionbeløb.

  Svindelen er der på bedste vis redegjort for i EB.

  Du har heller ikke mæsket dig om bord på Halmø?

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · DF, medlem af Regionsråd Nordjylland, folketingskandidat, journalist

  Den patologisk lyvende Frank A. er også anonym...

  ... fordi han naturligvis ikke tør stå ved sine holdninger med navns nævnelse og identifikation.

  Og så minder hans argumentation om holocaust-benægtelse, fordi han insisterer på at sammenligne en sag om EU-penge, uanset dennes substans, med de danske partier, som gik Adolf Hitlers ærinde og dermed indirekte støttede holocaust.

  Frank A, jeg spørger igen: Kan du ikke godt selv se, at du er en patologisk løgner? :-)

 • Anmeld

  Frank A

  “I et retssamfund er enhver at betragte som uskyldig indtil det modsatte er bevist. ”

  Men alligevel tillader du dig at forsøge at opstille folkedomstol mod visse partier, som retsopgøret efter krigen ikke fandt anledning til at forfølge?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Der er behov for at få bedømt samarbejdspartiernes samarbejde med nazisterne.....

  Vi ser at socialdemokraterne benægter de var med til at sende ikke stuerene politikere som var demokratisk valgte til Hitlers KZ-lejre. Vi ser at socialdemokraterne stadig fra Folketingets talerstol udråber politiske modstandere som ikke stuerene samtidig med de benægter deres samarbejde med nazisterne under krigen.

  Snart vil vi vel også ser Konservative benægte de lod deres ungdomsorganisation gå strækmarch i gaderne med skrårem og blanke støvler. Disse udemokratiske organisationer prøver stadig at undslå sig en ubehagelig fortid sammen med nazisterne.

  Vi ser at disse partier stadig indeholder alt for mange typer som benægter samarbejdet med nazisterne som gik ud over de politiske modstandere som ikke blev anset som stuerene. Tonen i disse partier er stadig fordømmende overfor de menneske typer som anses for ikke stuerene. Hvad er det mon for ikke stuerene dyr som man betragter politiske modstandere som? Vi ved jo godt hvilke dyr Hitler mente nogle mennesker var. Hvad for ikke stuerene dyr er det som socialdemokraterne mener andre politikere er? Og socialdemokraterne rummer stadig typer som vil forsvare samarbejdet med nazisterne under krigen ved at benægte fakta.

 • Anmeld

  Frank A

  Den patologiske løgner er jo dig Erik

  Det er ikke mig der laver Standretter. Det er dig.

  At du er idiotisk nok til at fremstå, er kun til at grine af. Så kunne jeg jo staks se at dit firmas overskud sidste år var af meget ydmyg størrelse.

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · DF, medlem af Regionsråd Nordjylland, folketingskandidat, journalist

  Anonyme Frank A. nu i en nærmest holocaust-fornægtende rolle

  De partier, som på Danmarks vegne gik Adolf Hitlers ærinde, slipper da ikke af krogen i dag, når de i 1945 vedtog et Straffelovstillæg, som rent juridisk omfatter deres egne gerninger.
  Det er da ret simpelt. Sig undskyld S, R og V!

  Gentager til Frank A: Kan du ikke godt selv se, at du er en patologisk løgner? :-)

 • Anmeld

  Frank A

  Nej Erik

  Det er jo ikke mig der er folketingskandidat i et parti der har svindlet og venter på afgørelse fra OLAF.

  At du så prøver at sludre udenom, gør dig blot mere til grin.

  Jeg er jo på ingen måde associeret med nævnte partier. Det er du derimod med DF.

  Mæskede du dig på Halmø?

 • Anmeld

  Frank A

  Hvordan kan det forresten være

  At du ikke var med til bemeldte møder?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  De politiske stormtropper bliver det stadigt større problem for demokratiet.....

  .....samarbejdspartierne skader demokratiet ved at udråbe politiske modstandere som ikke stuerene og lader til at være stadig mere hæmningsløse når de forsøger at sværte deres urene politiske modstandere. Men beskylder politiske modstandere for at være dømte kriminelle selvom man aldrig har haft en plet på sin straffeattest. Man forsøger at skræmme politiske modstandere fra at stille op til demokratiske valg ved at sværte og intimidere alle nye partier.

  Specielt efter at partierne fik 40 % mere i partistøtte synes de politisk motiverede bølleenheder at være blevet mere hæmningsløse. Man forsøger at true virksomheder med relation til politiske modstandere og nedgøre deres virksomheder og deres resultater. De hærger anonymt på flere medier hvor de angriber politiske modstandere personligt.

  Det er på tide at disse typer som tit har en baggrund i partier som samarbejdede med nazisterne bliver stoppet af myndighederne fordi de skader demokratiet med løgne og benægtelser samt fordømmelser af politiske modstandere som ikke stuerene dyr.

  Disse typer er en trussel for demokratiet og deres relationer til partierne bør afdækkes fuldt ud. Det er på tide at myndighederne stiller disse bøller til ansvar for deres angreb på politiske modstandere.

 • Anmeld

  Frank A

  Jeg minder dig lige om V. Hansen

  Hvad skal den undskyldning så bruges til ???
  Erik Høeg-Sørensens ihærdige forsøg på at få en undskyldning for fortidens synder kunne have været interessant, hvis det ikke var fordi, det står mere og mere klart, at det drejer sig mere om at få påhæftet socialdemokraterne et ry som upatriotiske vendekåber, der ikke står op for deres land. Det er nok ikke helt tilfældigt, at en DF kandidat bringer sin historie til torvs nu, for hvordan kan man bedre fremhæve sig selv end at skandaliserer andre. Mig bekendt var der bred enighed om, hvordan Danmark skulle forholde sig til henholdsvis de allierede og til Hitler, så har nogen mere skyld end andre. DF er som parti jo stadigvæk forholdsvis ungt og historieløst, men de er jo ogsål efterkommere af fortidens politikere og deres beslutninger. Høegh-Sørensens forældre kunne have været socialdemokrater.
  Imidlertid er historien jo interessant nok, blot skulle den efter min mening ivære i bogform, og i debatform åben for kritik fra historieforskerne og andre interessegrupper. Hvis DF vil bruge beskidt vand til at vaske sig selv rene med, skylder de som minimum, at komme med et bud på, hvad de ville have gjort, set i bagklogskabens hellige lys. Hvordan ville DF forholde sig til fjendtlig magtovertagelse idag. Er det for at være på forkant med historien, når partiet ved Marie Krarup taler varmt om Putin og den russiske samfundsmodel, er DF ved at vende det vestlige demokrati ryggen, fordi man der regner med, at et venskab med Putin er garantien fred i vort land? - af og til bliver magthavere i små lande bare nødt til at tage moralsk tvivlsomme beslutninger hr. Høeg-Sørensen. Hvis regeringen den gang havde tvunget landet ud i et nationallt, selvretfærdigt korstog, kun for at fremstå som de store "vi overgiver os aldrig" helte, havde landet været bombet tilbage til stenalderen, og så havde de haft noget at undskylde for.

 • Anmeld

  Frank A

  De eneste holocaustfornægtere

  Jeg har mødt, har sjovt nok været DFere.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  I din omgangskreds fordømmer man jo politiske modstandere som urene dyr....

  .....hvad er det egentlig for urene dyr som aldrig bliver stuerene jeres politiske modstandere er? Er det de samme dyr som Hitler mente hans ynglings fjender var?

 • Anmeld

  Frank A

  Du har urene dyr på hjernen Rolf

  Snak med lægen om det. Jeg kan ikke hjælpe

 • Anmeld

  Frank A

  Hvad så Erik

  Vil du undskylde for at Glistrup snød i Skat?

 • Anmeld

  Frank A

  Remember Rofl og Erik

  Det er en kæmpe stråmand Rolf Nielsen prøver at slæbe hjem.
  At de så præcis skulle være socialdemokraterne, der var eneansvarlig for samarbejdspolitikken under besættelsen, tyder på at både han og EH-S har en skidt sag.

  Hvad med Kongen? Hvorfor abdicerede han ikke?
  Hvad med øvrige partier? Hvorfor boykottede de ikke Folketinget? Gisningerne og beskyldningerne mod regeringerne under besættelsen er mange. Fælles er at de er fyldt med kamikazemod som modstand mod tyskerne ville have været. I sandhed analyser som tyder på empatiforladthed hos skribenter samt ønske om i bagklogskab at have været mere modige. En sådan opførsel tenderer skvatteri. I særdeleshed når samme klynkere i nutids politik lukker en Irakkommision.

  Det er i sandhed skændig. Med en sådan kommisionslukning berøver vi eftertiden at lære af den nære fortid. Vi kan jo nok alle huske Fogh forsikringer, som viste sig at være lodret løgn. En skam for de der ofrede deres kære for at Fogh kunne få topjob i Nato.
  344 dage siden Anmeld

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · DF, medlem af Regionsråd Nordjylland, folketingskandidat, journalist

  Frank A. den anonyme, holocaustfornægtende og patologiske løgner..

  Nej, jeg var sørme heller ikke med på Halmø, som i øvrigt var en fuldt ud godkendt sejltur på linje med, hvordan andre partier brugte deres midler :-)

  Hvis du nu går helt ærligt igennem din rolle på denne debatstreng, kan du så ikke godt se, at du er til grin, fordi du end ikke som anonym og uærlig troll formår at fremstå som andet end en dokumentationsløs, holocaust-fornægtende og patologisk løgner? :-)

 • Anmeld

  Frank A

  Kære Erik


  Det jeg ikke kan forstå, er at hvis alt var i skønneste orden, hvorfor betaler DF så tilbage?

  Er i idioter?

 • Anmeld

  Frank A

  Kom lige een gang mere

  Med den med manglende dokumentation og holocaustbenægtelsen!

  Den morer mig nemlig sådan.

  Ps. Jeg behøver ikke levere dokumentation. Det gør DF ved at tilbagebetale.

  Det er jo ren tilståelssag.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Nu er jeg også syg fordi socialdemokraterne har udråbt politiske modstandere til ikke stuerene....

  .....det er ganske som det plejer med de stuerene - når argumenterne slipper op bliver man sværtet som kriminel eller som en syg person som skal til læge - måske som i de lejre som man før sendte politiske modstandere til? Hvad bilder Frank A. sig ind ? Du burde stiles til ansvar for forsøg på at skade demokratiet med de mest ubehagelige påstande som alene fremsættes fordi du ikke tåler politiske modstandere.

  Hvorfor inddrager du den virksomhed som en af dine ikke stuerene politiske modstandere driver? Prøver du at skræmme dine ikke stuerene politiske modstandere? Du er en politisk bølle som brude stilles til ansvar for dine ubehagelige metoder og påstande. Er du sikker på det er mig som skal søge læge?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Nu er de ikke stuerene dyr også idioter......

  Det er grænseløst man at tillader sig, at fremsætte ubehagelige påstande som udelukkende er politisk motiveret.

 • Anmeld

  Frank A

  De ubehagelige påstande

  Tænker du der på at Erik kalder mig patologisk løgner og holocaustfornægter?

  Hvor er du nem Rofl.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Du er en ubehagelig politisk bølle som skader demokratiet.....

  Du bør stilles til ansvar for dine påstande.

 • Anmeld

  Frank A

  Så det skader demokratiet

  At i ikke uhindret kan fremsætte jeres stråmænd og løgne.

  Ser man det. Ser man det.

 • Anmeld

  Frank A

  Hvem er det nu Rofl der vil straffe og fængle?

  Hvor er nem.

  Så nem at man er ved at falde om af grin.

 • Anmeld

  Frank A

  Hvem er det nu Rofl der vil straffe og fængle?

  Hvor er nem.

  Så nem at man er ved at falde om af grin.

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · DF, medlem af Regionsråd Nordjylland, folketingskandidat, journalist

  Nu er anonyme Frank A. patologisk på flere måder end én..

  Rolf: Har du set, at Frank A nu er begyndt at gentage både sine opslag og sine løgne? Det er patologi og mani forenet i samme anonyme troll.
  Og Rolf: Har du bemærket, hvordan Frank A. længere oppe kaldte dig for "hadefuld"? Afhængig af Franks definition af "hadefuld" gad jeg nok se hans beskrivelse af sig selv... :-)

  Frank: Hvad er dit fulde navn, hvilket firma arbejder du i, og i hvilket postnummer er du hjemmehørende?

  Svarer du ikke præcist på dette spørgsmål, Frank, er der for enhver læser yderligere dokumentation for, at du er en anonym, holocaust-fornægtende patologisk løgner.

  (PS Frank: Dine seneste skriverier om besættelsen er ikke værd at kommentere. Selv de saglige argumenter, der teoretisk set kunne fremføres for lige netop din holdning, evner du ikke at finde / benytte).

 • Anmeld

  Frank A

  Kære Erik

  Koncentrer du dig om at svare på de spørgsmål jeg opridser:

  Hvorfor abdicerede kongen ikke?

  Hvorfor boykottede de øvrige partier ikke folketinget.

 • Anmeld

  Frank A

  Hvordan kan det mon være

  At jeg kommer til at tænke på David Gress, når jeg læser Eriks hjernespind?

  Sikkert fordi de begge er nogen man bare ler af i historikerkredse.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Frank A. har længe hærget med anonyme hadefulde indlæg med politiske formål....

  .....han prøver at sværte politiske modstandere som ikke stuerene dyr lige som det skete i Tyskland under nazisternes regime.

  Han er en fare for demokratiet og myndighederne burde stoppe disse typer som udøver socialdemokratiske overgreb på demokratiet. Det er ganske samme tone som under krigen som disse anonyme politiske bøller benytter i et forsøg på at skræmme alle som ønsker en politisk dialog. Disse typer forsøger at angribe alle med løgn og beskyldninger om kriminelle handlinger. Og det forekommer systematisk og er blevet værre efter at partierne gav sig selv 40 % mere i partistøtte.

  Jeg er bange for at der står politiske organisationer bag de stuerene typer som optræder anonymt som de værste bøller gjorde det syd for den danske grænse under krigen. Disse typer bør myndighederne stoppe.

  Demokratiet er blevet en lukket klub som de gamle partier vil have for sig selv og de tåler ikke nye partier som tør fremføre synspunkter og problemer som de gamle partier passivt har set på har spredt sig over hele landet. Den demokratiske dialog har disse bøller ikke skyggen af respekt for. De lyver og sværter med overlæg.

 • Anmeld

  Frank A

  Jamen Rofl

  Nu gør du jo netop det du beskylder mig for.

  At staten skal kujonere den frie ytring fordi i to fjolser ikke kan klare jer i en diskussion.

  For dælen hvor er i to et par ynkelige skrog.

 • Anmeld

  Frank A

  Nej Erik

  Min seneste skriverier om besættelsen er ikke værd for dig at kommentere på.

  For du kan jo ikke argumentere uden at kalde mig alle mulige ting.

  Du er sgu et ynkeligt drog

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Vi er syge og skal søge læge samt er et ynkelig skrog og drog......

  Det er ganske de samme metoder som man i dag bruger til at sværte de ikke stuerene politiske modstandere.

  Vi bør sikre at disse typer bliver stillet til ansvar for deres forsøg på at sværte dem som ønsker politisk dialog uden at blive sværtet.

  At socialdemokraterne i dag stadig betegner politiske modstandere som ikke stuerene dyr ligner ubehageligt den tone som man dyrkede syd for den danske grænse og socialdemokraterne havde jo et tæt forhold til dem som tog sig kærligt af partiets politiske modstandere under krigen. Der er aldrig rigtigt ryddet op i partiet efter det ubehagelig samarbejde med nazisterne som typer i partiet stadig benægter fandt sted. Ikke stuerene dyr er uhyggeligt tæt på det som Hitler kaldte dem han forsøgte at udrydde med gas.

 • Anmeld

  Frank A

  Kære bette rofl

  I får tilbage med akkurat samme mønt som i giver.

  I to fjolser er bare ikke halv så gode til det som jeg. Desuden er i bagefter på point, fordi i ikke kan svare på stillede spørgsmål

 • Anmeld

  Frank A

  Forresten Erik

  Hvornår kommer undskyldning for at var med til at invadere Irak på en løgn og med til efterfølgende at lukke undersøgelsen.

  Det første kan undskyldes med dumhed.

  Det sidste er i sandhed forbryderisk.

 • Anmeld

  Frank A

  Kære EH-S

  Gør dig selv den tjeneste at læs kommentarerne igennem.

  Alle siger du er en tåbe.

  Kun fjolset Rofl støtter dig.

 • Anmeld

  Paul Sehstedt

  Manglende struktur

  Svar til E H-S:
  Hvis du nu var en rigtig god og nær ven af mig, ville jeg anse det for min ærespligt, at bringe dig til nogen, der kan hjælpe dig af med dine fobier eller tvangstanker. Jeg ville så håbe for dig, at du bliver kureret for idéen, at sammenligne Besættelsestidens forhandlingspolitik med nutidens EU-politik. Konsekvenserne af forhandlingspolitikken har været minimale for Danmark, mens EU-politikken har langt vidererækkende følger pga. de ikke er vedtaget som følge af militære repressalier. Du kan i dag være imod EU-politikken uden at skulle risikere, at blive dræbt eller sat i fængsel. Under Besættelsen bestemt besættelsesmagten, hvad man kunne være for og imod. Derfor er det kropumuligt, at sammenligne disse to emner med hinanden.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Socialdemokraterne fastholder, at samarbejdet med nazisterne var rigtigt.......

  Selv i dag kalder mange af socialdemokraterne politiske modstandere for dyr der aldrig bliver bliver stuerene. Men de vil ikke fortælle hvilke dyr som de mener de ikke stuerene er - og vi ved jo godt hvilket dyr som Hitler mente hans modstandere var.

  Det er en del af socialdemokraternes DNA at bifalde samarbejdet med nazisterne som værende noget som er godt i stedet for at tage afstand fra samarbejdet med nazisterne. Og der er mange af disse typer som stadigt betragter politiske modstandere som ikke stuerene dyr i lighed med det som også blev fremført af nazisterne som socialdemokraterne valgte at samarbejde med indtil at krigslykken vendte for Hitler. At det skulle have noget med EU at gøre skal man vist være socialdemokrat for at påstå.

  Mange socialdemokrater har intet lært af fortidens fejl som de derfor ville gentage hvis de fik muligheden. Socialdemokraterne har altid haft det mere end svært at have respekt for politiske modstandere og de har en hær af politiske bøller som hærger medierne under anonyme navne med angreb af ubehageligst karakter. Disse typer forsøger at true og nedgøre politiske modstandere til tavshed og det bør stoppes.

  Der var jo flere partier som gik i gadekampe under krigen indtil krigslykken vendte og man opgav sit samarbejde med nazisterne. Socialdemokraterne påstår nu man var tvunget til at samarbejde med nazisterne, men hvorfor ophørte dette samarbejde så da krigslykken vendte? Var man ikke tvunget længere eller skiftede man blot side efter man havde sendt naive unge danskere i kamp med nazisterne ved østfronten? Det var skamfuldt og endnu mere skamfuldt man ikke erkender det var en fejl. En stueren fejl?

 • Anmeld

  Frank A

  Jeg har et forslag Rofl

  Print dit sidste indlæg og tag det med til den rare doktormand.

  Min umiddelbare tro, er at han så umiddelbart godt vil skrive en henvisning.

  Jeg tror ikke selv du er klar over, hvor slemt det står til med dine tvangstanker.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Dine drømme om medicinering af dine ikke stuerene politiske modstandere ...

  ....kender vi jo fra andre regimer.

  Det er forskellen på dig og mig - jeg påstår ikke du er syg - du er blot en af dem som belaster dit parti med din benægtelse af det ubehagelige samarbejde med nazisterne.

  Du forsøger jo altid at sværte med personangreb når du ikke magter at fremføre argumenter i sagen samtidig med du gemmer dig.

  Men du kan måske også stille en sygdoms diagnose samt medicinering mod tvangstanker? De er en type som skader den demokratiske dialog med dine bølle metoder. Ganske som de typer der skabte grundlaget for Hitlers magtovertagelse i Tyskland og som jeres parti støttede indtil krigslykken vendte. Det havde jeg aldrig gjort. Men da du ikke kan se noget forkert i samarbejdet med nazisterne er du stadig en fordømmende stueren som ikke kender forskel på ret og uret. Du skader den demokratiske dialog med overlæg.

 • Anmeld

  Frank A

  Så du tror jeg kan udvirke at du får medicin

  De siger at samtaleterapi også kan virke.

  Eller tag bare printet med hen til en god ven, hvis du har sådan en.

  Han kan måske rådgive dig også. Måske med noget professionel hjælp.

 • Anmeld

  Arne Jensen

  Det virkelige samarbejde med Hitler

  Kan du da sagtens finde eksempler på hvis du gider RolfNielsen.
  En af de største Nazister Ejnar Vaaben, blev kaldt til Odense af
  John Haustrup for at blive tilbudt et samarbejde, da en gruppe omkring
  Haustrup havde tanker om at afsætte den daværende Socialdemokratiske
  samlingsregering, man havde prins Axel som bindeled mellem gruppen
  og Kongen, Ejnar Vaaben blev sendt til Berlin i 2 forsøg, Ejnar Vaaben havde samtaler med den nazistiske ledelse, som han havde stort personlig
  kendskab til. Det var Stauning der med en alvorlig samtale med Kongen,
  talte Kongen fra, at der blev gennemført et statskup. Ejnar Vaaben havde kontakter til alle kendte nazistiske inspirerede partier i Danmark.
  DNP som han selv havde dannet DNSAP samt de af Partiet Venstre afskallede partier som LS (Landbrugernes sammenslutning 150000 medlemmer) som var blevet skabt i området omkring Randers.
  Ejnar Vaaben måtte vende hjem fra Berlin, da tyskerne ikke ønskede at afsætte den Danske regering, man ville hellere forsøge samarbejdet.
  Haustrup gruppen samt Højgaard gruppen havde ellers tanker om, at
  erhvervslivets ledere kunne være bedre til samarbejdet med Tyskland,
  end en arbejderledet regering kunne præstere. Kongen sagde nej.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Så socialdemokraterne samarbejdede slet ikke med nazisterne?

  Og skulle det retfærdiggøre samarbejdet med nazisterne at andre også gjorde det? Konservativ Ungdom gik jo også med skrårem og blanke støvler, men retfærdiggør det at socialdemokraterne også have ubehagelige relationer til nazisterne? Set fra mit synspunkt samarbejdede man med nazisterne eller også gjorde man ikke.

  Og hvorfor bruger socialdemokraterne stadig retorik med ikke stuerene dyr?

  Man bør erkende sine fejl og tage afstand fra de typer i partiet som dyrkede relationerne med nazisterne. Og specielt tage afstand fra de politiske bøller som i dag forsøger at sværte alle politiske modstandere som ikke stuerene dyr eller syge mennesker. De typer og deres metoder er ikke ønskelige i et demokrati.

  Tager Arne Jensen afstand fra dem som samarbejdede med nazisterne - herunder socialdemokraterne?

 • Anmeld

  Frank A

  Jamen Rolf.

  Al det sludder skulle du tage med den rare doktormand.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Påfaldedende mange stuerene socialdemokrater vil ikke tage afstand fra samarbejde med nazister.....

  .....men gerne fordømme politiske modstandere som dyr der aldrig bliver stuerene. Er det ikke noget vi før har hørt fra disse typer? Er tonen ikke lidt for påfaldende genkendelig?

 • Anmeld

  Frank A

  Snak nu med en god bekendt Rofl

  Prøv at vende dit sludder med rigtige mennesker.

  Så vil du se at de griner af dig.

 • Anmeld

  Arne Jensen

  Gidseltagning.

  Venstre har ikke firgivet deres arkiver fra de 5 forbandede år.
  Som jeg er orienteret, har Socialdemokraterne frigivet alle de arkiver fra
  hele deres historier, så historikerne kan skrive historien, så må du jo læse
  deres syn på de historiske fakta.
  Og ligger der i Socialdemokraternes arkiver oplysninger om samarbejde
  med Nazisterne kommer det vel frem.
  Jeg ved at partiet Venstre var mere end villige til at forsyne Nazisterne
  med fødevarer, og at den Danske befolkning måtte lide under, at
  Venstre for at deltage i samlingsregeringen krævede at fødevarepriser
  blev fordoblet, og at landmænd skulle foretage tællinger af deres besætninger, for at man kunne fortælle Nazisterne hvor store mængder man kunne levere. Og jeg har kendt op til flere husmænd, som var så dumme, at de ikke engang kunne tælle rigtig, i deres beskedne besætning.
  Det har mine forældre fortalt hvem det var, de var sande patrioter.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Så Venstre var støtte tilhængere af samarbejde med nazisterne?

  End socialdemokraterne var? Men Venstre kalder i dag trods alt ikke politiske modstandere for ikke stuerene dyr som socialdemokraterne gør.

  Tager Arne Jensen kun afstand fra Venstres samarbejde med nazisterne.? At konservativ ungdom nærmest var nazister. Var det fordi disse partier dyrkede omgang med nazisterne at socialdemokraterne også gjorde det?

 • Anmeld

  Arne Jensen

  Arkiver. Rolf Nielsen

  Så har Socialdemokraterne også ført arkiver over kommunisterne i
  den Danske fagbevægelse op gennem efterkrigsårene, disse arkiver,
  fra "FIRMAET" er også overgivet til det nuværende FE.
  Du husker sikkert at den tidligere udenrigsminister Kjeld Olesen,
  aflyttede kommunisternes formand Axel Jensen, i hans lejlighed
  i Vester Søgade i København (Vester Søhus).
  Mig bekendt kunne Socialdemokraterne ikke lide Nazister og Kommunister.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Føres der stadig arkiver over ikke stuerene politiske modstandere ?

  Det lyder som om at Arne Jensen ikke vil tage afstand fra socialdemokraternes samarbejde med nazisterne ? For ingen benægter vel at socialdemokraterne samarbejdede med nazisterne indtil krigslykken vendte?

  Er der ikke stadig typer i socialdemokratiet som kalder politiske modstandere for ikke stuerene dyr?

  At socialdemokratiske ledere aflyttede politiske modstandere overrasker ikke når de også sendte de demokratisk valgte til lejre i Tyskland fordi de ikke var stuerene.

 • Anmeld

  Arne Jensen

  A.P.Møller.

  Var også med i de grupper som ville udføre et statskup på den Socialdemokratiske ledede samlingsregering.
  Hvorfor kan vi ikke få et historisk overblik hvilke personer som
  var med i disse statskup forsøg.
  Var de konservative med. Var Venstre med, mange af deres medlemmer
  var inspireret af den lille Østriger med det sjove overskæg.
  Ville du også have været med, jeg tror Erik måske ville ,jeg ved det ikke,
  men Fremskridtspartiet, som jo er sammenfaldende med Dansk Folkeparti har flirtet med disse tanker blandt deres medlemmer.
  Man forsøgte at få et samarbejde med Heider i Østrig, som har udtalt,
  at Hitler var inde på de rigtige tanker om racerenhed.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Men Dansk Folkeparti har da aldrig samarbejdet med nazisterne som Socialdemokraterne gjorde....

  Socialdemokraterne var jo med til at sende politiske modstandere til nazisternes KZ-lejre. Det vil disse typer som i dag kalder politiske modstandere for dyr som aldrig bliver stuerene dog ikke indrømme.

 • Anmeld

  Arne Jensen

  Socialreformen

  Fra 1934 forlangte partiet Venstre rullet tilbage, for at deltage i samlingsregeringen.
  Var det fordi partiet Venstre havde set hvordan den lille østriger med
  det lidt sjove overskæg havde forbudt fagforeningerne i Tyskland,
  og at Venstre nu kunne skabe en vrede mod Socialdemokraterne i befolkningen. Der borgerlige regeringer har i snart 100 år forsøgt at
  knægte fagbevægelsen, og i de sidste 20 år med stor hjælp fra partiet
  Dansk Folkeparti. Husker du efterløn reformen i 2010 hvor DF forlangte
  at efterlønnen skulle forringes og at Dagpengereglerne skulle ændres så der kun var dagpengeret i 2 år. Det var samme måde Venstre agerede under besættelsen, som dansk Folkeparti agerer den dag i dag.
  Den ringeste del af befolkningen skal have det ringere.
  Vi så det ved finansloven for 2016, hvor 300000 personer fik frataget deres boligydelse, for at DF kunne give skattelettelser til den bedst
  stillede del af befolkningen.
  Nu er den borgerlige regering på sammenbrudets rand takket være Dansk Folkeparti og deres amatøragtige optræden.
  Men du har da ret i at Dansk Folkeparti ikke eksisterede i 1940.
  Men de personer som ville stemme på Dansk Folkeparti, hvis de havde været et parti den gang, stemte på DNSAP og støttet ham med overskæg.

 • Anmeld

  Frank A

  Faktisk kære Erik og Rofl

  Er segmentet der stemte på nazier og DF, akkurat det samme dengang som i dag.

  Socisldemokrater i dag, har lige så lidt/meget at gøre med socialdemokrater dengang, som DF har at gøre med DF dengang.

  Derudover husker vi jo alle at Pia K har været til møde i WASP

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  De kedelige stuerene typer er kommet frem i denne sag.....

  ........og de nægter at forholde sig til socialdemokraternes samarbejde med nazisterne. De tror de skal sværte politiske modstandere i stedet for at vedstå sig det ubehagelig samarbejde med nazisterne under krigen.

 • Anmeld

  Frank A

  Spørgsmål til Erik

  Vil du gerne undskylde at Pia Kjærsgaard var til møde med WACL (en nazistisk organisation) og at hun sammen med løkke leverede penge til køb af våben til Mujahedinerne. (Forgængerne til Taliban i Afghanistan)?

  Her er der tale om nulevende politikere, der kan gøres ansvarlige.

  Ikke en eller andens bedstefar.

  Desuden var Pia K ikke truet, men gjorde begge ting helt frivilligt.

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · DF, medlem af Regionsråd Nordjylland, folketingskandidat, journalist

  Spørgsmål til Frank Andreasen

  Som jeg tidligere har konstateret, er du en løgner i snart sagt alle sammenhænge. Jeg kan ikke komme i tanke om noget tilfælde, hvor du har skrevet noget sandfærdigt.

  Vil du svare på mit tidligere spørgsmål om, hvorfor du debatterer anonymt uden at skrive, hvor du arbejder, eller hvor du kommer fra?
  Er det fordi, du godt selv ved, du er en patologisk løgner og holocaust-fornægter?

  PS: Hils din bedstefar, som måske deltog i holocaust, siden du er i fornægtelse?

 • Anmeld

  Frank A

  Bevis at jeg lyver

  Det er pinligt at en historiker som dig, ikke er bedre til lidt kildesøgning.

  Din besættelse af hvad jeg laver, fortæller bare at du er bagud på point.

  Du kan jo ikke komme med et eneste modbevis på at jeg lyver.

  Kig debatten igennem. Kun kværulanten Rolf Nielsen støtter dig.

  Jeg har givet dig links til hans kværulanteri og at han er trukket i retten for injurier.

  Undrer det dig ikke, at der ikke er nogen anerkendte folk der støtter dig?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Dem som forsvarer socialdemokraternes samarbejde med nazisterne gemmer sig i partiet.....

  Man kan ikke stole på at disse typer skriver under eget navn og de forsøger altid at sværte andre personer når de ikke vil forholde sig til selve sagen.

  Det var de samme metoder vi så nazisterne benytte sig af når de udnævnte andre mennesker til ikke stuerene dyr som de gerne satte i samme lejre som socialdemokraterne sendte deres ikke stuerene politiske modstandere til.

  Frank A. eller hvad han rigtigt hedder er en politisk bølle som intet har lært af fortiden.

 • Anmeld

  Frank A

  Hvad med dig Rolf

  Mener du ikke Pia K skal give undskyldning for at have været med til nazikongres og for at levere våben til mujahediner?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Nu har Erdogan heller ikke noget at gøre med socialdemokraternes samarbejde med nazisterne....

  ...som denne tråd handler om.

 • Anmeld

  Frank A

  Erdogan?

  Hvem har talt om Erdogan?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Socialdemokraternes samarbejde med nazisterne handler tråden om....

  De evige forsøg på at flytte fokus væk fra socialdemokraternes samarbejde med nazisterne virker ikke. De stuerene metoder som de stuerene brugte mod de ikke stuerene dyr under krigen har ubehagelige tråde til partiets forsøg på at udråbe politiske modstandere til ikke stuerene dyr. Det var jo ganske det samme nazisterne gjorde.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Nutiden har ikke behov for gentagelsen

  Nu ser vi igen hvad al teaterforestillingen relt betyder for Bla en hk lavtlønnet med den store milliard som skattelettelserne for lavtlønnede gruppen Ca hele 80kr om mere og på årsbasis altså 80-12=960 hele danske kroner om året til en lavtlønnet, jae hvilken forbedring af økonomien og mulighederne for at få et godt liv.
  Så kære ERIK HØGH SØRENSEN hvilket bedrag er og forbliver størst og absolut vigtigste for nulevende på det danske arbejdsmarked

  Bare sådant realistisk set i forhold til dit vrøvl og relle bedrag ved at forsøge igen afledningen som i al jeres fremmedhad gør med at behandle mennesker det flygter fra samfund der har opfyldt og lever i samt med de betingelser som disse kæmpe forbedringer i har sørget og sørger for at danske lavtlønnede også får hvordan dette bedrag og denne manipulations form og midlet netop af det vrøvl, anklager og disse fantatisket nutidige vilkår din bedrags forening er skaberne af desværre helt nutidigt.
  Og jeg kunne meget let bruge meget stærkere og velfortjente beskrivelse af jeres bedrags forenings hele formål som relt er det værste der er eksisterende i dansk politisk liv så fy for fanden hvor må hvis du ellers havde noget udover egoismen og at rage til dig personligt som både partiet og i det er valgte af og blandt denne forenings bedragere, som i endda kalder og betegner som politik.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Socialdemokraterne nægter at forholde sig til deres samarbejde med nazisterne.....

  De forsøger at fremstå som de stuerene som fordømmer de ikke stuerene dyr som de under krigen sendte til nazisternes lejre. Nazisterne startede også med at udnævne andre mennesker til ikke stuerene dyr og så kom der lejre som socialdemokraterne også sendte deres ikke stuerene dyr til.

  Der er noget uhyggeligt over de eller den socialdemokrat som her i tråden benægter samarbejdet med nazisterne.

 • Anmeld

  Frank A

  Har har sagt det før Rofl.

  Prøv at vise dine skriverier til en god bekendt.

  Har du ingen bror eller søster.


  Jeg tror de ville kunne råde dig til de næste skridt.

 • Anmeld

  Frank A

  Nej Rofl

  Artiklen handler om en DFer der går rundt med tvangstanker.

  Som du kan se hele debatsporet, er du visstnok den eneste der kan følge han tosserier.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Dem som forsvarer socialdemokraternes samarbejde med nazisterne....

  ......bruger gerne øgenavne om andre, udnævner andre til syge og ikke stuerene dyr - ganske som nazisterne gjorde. Disse typer ser gerne politiske mennesker som ikke stuerene dyr som burde sendes ti nazisternes lejre lige som de gjorde det under krigen. Vi kender de typer som Hitler også udnævnte til ikke stuerene dyr og hvad han var villig til at gøre ved dem. Desværre er er stadig sådanne typer i danske partier som ikke vil erkende fortidens synder.

  Hitler startede også med at finde sine politiske modstandere uværdige ikke stuerene mennesker. At en socialdemokratisk leder fra Folketingets talerstol har udnævnt politiske modstandere til ikke stuerene er skamfuldt specielt når man ser hvad disse socialdemokrater før har gjort ved politiske modstandere.

 • Anmeld

  Frank A

  Jamen Rofl

  Ingen djævel i DK interesserer sig jo for jeres sludder.

  Kom nu op vores årtusinde.

  I er jo til grin og ynk med jeres overoptagethed.

  I kan jo bare se. Erik og du står alene med at se det som et problem.

  I bliver regnet for kegler og småtossede.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Der er behov for at myndighederne tager det alvorligt når dem som forsvarer samarbejde med nazister.....

  ......tæppebomber medierne med løgn og bedrag samt fastholder at samarbejdet med nazister ikke var så slemt.

  Når de stuerene fastholder at politiske modstandere er ikke stuerene dyr lige som Hitler mente mennesker var dyr som ikke var stuerene så trues demokratiet af disse typer som gemmer sig anonymt og som forsøger at sværte politiske modstandere med løgn og bedrag.

  Disse typer som ikke vil anerkende det var en fejl at samarbejde med nazisterne gemmer sig bag anonyme navne og spreder politisk had mod politiske modstandere og forsøger endda at skade deres virksomheder. Det skader demokratiet at disse typer hærger medierne med løgn og bagvaskelse og det er på tide at myndighederne får afdækket de tråde der er mellem disse ubehagelige typer som bruger udemokratiske metoder og øgenavne som ikke stuerene dyr. Det lugter ubehagelige af metoder som vi også så i starten af krigen da socialdemokraterne samarbejdede med nazisterne og efter krigen fik de hindret at disse typer blev straffet. Der var politikere og jurister som gik fri for straf blot fordi de havde partibogen i orden.

 • Anmeld

  Frank A

  Jamen Rolf

  Ingen tæppebomber jo medier og myndigheder end du gør

  Jeg imødegår dig. Har aldrig i mit liv skrevet en klage til en offentlig myndighed

  https://www.dr.dk/presse/allenyheder/pressenaevn-dr-skal-ikke-slette-artikler-om-superklager

  Bagefter prøver du at skjule, at du er sygelig kværulant

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Dem som forsvarer samarbejdet med nazisterne kan aldrig holde sig til sagen....

  .....de forsøger at gøre alle politiske modstandere til ikke stuerene dyr lige som nazisterne gjorde det med deres undermennesker som blev sendt til samme lejre som fik de ikke stuerene politiske modstander sendt fra dem som samarbejdede med nazisterne. Det var politiske partier som aldrig blev stillet til ansvar for deres gerninger og som i dag rummer samme fordømmende mentalitet som deres nazistiske venner gjorde. Hitler startede også med at udråbe politiske modstandere til ikke stuerene dyr som så blev sendt i lejre. Og vi som bekæmper disse typer med åben pande sværtes af usle typer som ikke vil frem i lyset.

 • Anmeld

  Arne Jensen

  Undskyldninger for fortidens fejl.

  Er tåbesnak Erik Erik Høgh-Sørensen, er det partimedlemmerne
  som skal sige undskyld, for de som sad i en folkevalgt regering,
  for 70 - 80 år siden. Nej du må have mig meget undskyldt, men
  kun samtiden kan dømme samtidens fejl, og samtiden kan være et
  spænd på 20 -30 år.
  Da Kristian Thulesen Dahl, Peter Skaarup og Mikkel Dencker aktiv
  trykke på den grønne knap, ved afstemningen, den 21 marts 2003 om vi som land skulle deltage i en angrebskrig mod Iraq, så var kun de, ansvarlige for deres egen handling, de bestemte at Danske soldater skulle sendes i en af FN betegnet som ulovlig krig.
  Da sagen skulle undersøges af den såkaldte Iraq kommision, vedtog de samme personer, om lovligheden af denne krigs deltagelse var tilstede,
  og at de oplysninger som dannede grundlaget var valide, stemte de nej.
  Dansk Folkeparti flygtede fra deres ansvar , de vidste godt at de handlede
  på et uoplyst grundlag, og de vidste godt at der var lovet en ny afstemning
  i FN, hvis det kom på tale, at FN skulle indlede en krig mod et medlemsland. Nu havde DF gjort sig skyldige i, at 7 Mio. blev fordrevne i deres eget land, og til deres nabolande.
  Og DF har været medskyldige i, at IS er opstået som en terror gruppe.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  "tåbesnak" fra de stuerene som ikke tåler politiske modstandere.....

  Niveauet er hadefuldt som altid. Det er de samme metoder som nazisterne brugte overfor deres politiske modstandere som var ikke stuerene dyr som blev sendt i lejre til udryddelse.

  Jeg tror desværre at man intet har lært af fortidens samarbejde med nazisterne - disse typer deler stadig mennesker ind i de stuerene og så de ikke stuerene som skal sendes i lejre.

 • Anmeld

  Arne Jensen

  Spørgsmålet kunne være Erik Høgh-Sørensen

  Hvilket af FN resolutioner som Saddam Hussein ikke efterlevede,
  Var det FN-resolution 660 fra 1990.
  Var det 661 fra 1990.
  Var det 678 fra 1990.
  Disse resolutioner er fra før Ørkenkrigen i 1991.
  Var det 687 fra 1991.
  Var det 1154 fra 1998.
  Eller var det 1441 fra 2002.
  1441 var en implementering af en skarpere inspektions regime
  under UNMOVIC/IAEA:
  Iraqs svar på 1441 kom 13 november 2002, hvor de accepterede
  FN -resolution 1441 som indeholdt en accept på et samarbejde.
  Hvis FN udsende havde respekt for Iraq og dets regering.
  Og husk på Erik Høgh-Sørensen FN har FN pagtens paragraf 42,
  hvor det fremgår at FN kan bruge legitim væbnet magt.

  PS, til Rolf jeg ved ikke hvad en stueren er, vi har en stuebirk,
  og så har vi lige sat vores rensdyr Rudolf på loftet, det er måske
  sådan en du kalder en stue ren, en ren er faktisk et rensdyr,
  kun til din orientering.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  "tåbesnak", kegler og småtossede samt syge er niveauet hos dem som ser på de ikke stuerene.....

  ....sådan er ordvalget fra de hadefulde som deler mennesker ind i de stuerene og de ikke stuerene dyr. Ganske som vi så nazisterne gøre det før de sendte politiske modstandere til lejre hvor også socialdemokraterne sendte deres politiske ikke stuerene dyr til.

 • Anmeld

  Frank A

  Jeg synes ikke

  At det er mange numre du har i dit repetoire Rolf.

  Faktisk kun et.

 • Anmeld

  Arne Jensen

  Rolf Nielsen

  Hvori består det hadefulde i mit indlæg, hvis det er mig du henvender
  dig til, jeg har godt nok skrevet tågesnak, det er fordi jeg ikke kan
  forstå hvem afsenderen af en undskyldning skal sendes til.
  Jeg spørger fordi Erik skriver følgende:
  S smyger sig uden om ansvaret
  Et ansvar bør placeres, og jeg har tidligere opfordret
  S, V, R og K til at undskylde for den nazi-sortbørs,
  som arkivloven medførte, såvel som partiernes
  samarbejde med Hitler.
  Jeg har lidt på fornemmelsen, at du forsøger det som
  kaldes en stråmand, at skylde skylden på den uskyldig.
  Og her er den uskyldige de nuværende folkevalgte.
  Du må da også have stemt på et af de partier, som stemte
  ja den 21 marts 2003.

 • Anmeld

  Frank A

  Erkend det nu Erik

  Du er med din artikel løbet ind i en veritabel shitstorm.

  At du så beskylder folk for at lyve og være holocaustfornægtere, fortæller vist mest om dig selv.

  Min far var i Sverige en del af krigen? Hvorfor tror du?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Socialdemokraternes samarbejde med nazisterne handler tråden om....

  Ikke dine forsøg på at dreje sagen på nyere krige, men at have fokus på socialdemokraternes samarbejde med nazisterne. At socialdemokraterne også i dag kalder politiske modstandere ikke stuerene dyr har jo en klar forbindelse til nazisternes forhold til de ikke stuerene dyr som de satte i lejre sammen med de politiske modstandere som samarbejdspartierne sendte i ganske de samme lejre.

  At du bruger udtryk som tågesnak er jo et forsøg på at nedgøre andres mening. Du forholder dig ikke til sagen og forsøger at flytte fokus væk fra socialdemokraternes samarbejde med nazisterne som aldrig fik konsekvenser for dem. Men det er uhyggeligt som socialdemokraterne forsøger at benægte deres samarbejde med nazisterne.

 • Anmeld

  Frank A

  Hverken Erik eller Rofl

  Har endnu forklaret hvorfor de øvrige partier så ikke bare trak sig fra Folketinget?

  Hvorfor abdicerede Kongen ikke?

  Hvorfor er det lige at de partier der tog ansvar for at de ikke endte i et blodbad og tysk administration, skal klandres?

  Hvis de andre partier havde boykottet folketinget havde tyskerne da bare indsat en Quisling/vichyregering.

 • Anmeld

  Arne Jensen

  Rolf Nielsen

  Nu starter du igen på tågesnak.
  Erik skriver:
  S smyger sig uden om ansvaret
  Et ansvar bør placeres, og jeg har tidligere opfordret
  S, V, R og K til at undskylde for den nazi-sortbørs,
  som arkivloven medførte, såvel som partiernes
  samarbejde med Hitler.
  Har du svært ved at forstå indholdet af indlægget,
  når Erik skriver om S-V-K-R så må det da betyde,
  at Erik mener de politiske partier.
  S betyder Socialdemokraterne
  V betyder Venstre.
  R betyder De Radikale
  K betyder De Konservative.
  Jeg håber du kan følge med så langt.
  Nå han mener at der skal siges undskyld, så spørger
  jeg , til hvem.
  Og så skriver du om stue Ren,
  Er det Socialdemokraterne i folketinget.
  Er det medlemmerne af Socialdemokraterne.
  Er det medlemmer af partiet Venstre, som var meget aktive,
  når det handlede om at "handle" med de Tyske tropper og
  handle med ham den lille Østriger med det sjove overskæg.
  Er det partiet Konservative og Radikale.
  Er det de fire partier som skal sende en undskyldning.
  Lad nu være med at skrive om Socialdemokraterne,
  når nu ham jeg skriver til er Erik Høeg-Sørensen.
  Erik skriver som om V - R - K har sagt undskyld,
  og det samme gør du.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Så socialdemokraterne skal ikke undskylde fordi V - R - K ikke har undskyldt?

  Og så var det ikke nødvendig at indsætte en Quisling/ Vichy regering - nazisterne havde jo et godt samarbejde med socialdemokraterne som sendte deres politiske modstandere i tyske lejre. Socialdemokraterne var så samarbejdsvillige at nazisterne var tilfredse med samarbejdet.

  Og V - R - K har jo ikke fra Folketingets talerstol kaldt politiske modstandere for ikke stuerene dyr som Poul Nyrup Rasmussen gjorde. Det er tonen og hadet mod politiske modstandere som er ubehagelig med tydelige tråde til fortiden fejl som man stadig benægter.

  Hvordan kan en politisk leder for dem som samarbejdede med nazisterne finde på at kalde politiske modstandere for ikke stuerene dyr? Det er jo fordi man aldrig har gjort op med fortiden at disse fordømmende holdninger stortrives i Socialdemokratiet. Ingen i partiet har taget tydeligt afstand fra Poul Nyrup Rasmussen og hans fordømmelser.

  Men det er korrekt, at der var flere samarbejdspartier som slikkede nazisterne op og ned i ryggen i krigens første år. Det var skamfuldt.

 • Anmeld

  Frank A

  Læs hvad jeg skriver Rolf

  Hvis resten af partierne havde boykottet folketinget, havde vi haft en Vichyregering.

  Bortset fra det, var Nyrups kommentar spot on. DF ville nemlig i lighed med nazierne straffe slægtninge. Noget rent svinsk

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Arven fra samarbejdet med nazisterne fornægter sig ikke.....

  Ikke stuerene dyr havde Hitler også en klar holdning til - de skulle sendes til lejre hvortil også socialdemokraterne sendte deres politiske modstandere.

  Man kan nemt gennemskue de ubehagelig typer som kalder politiske modstandere ikke stuerene dyr - det er dem som før har opnået resultater med at behandle de ikke stuerene ved ophold i lejre som de ikke selv ville bryde sig om.

 • Anmeld

  Frank A

  Det er sjovt Rolf

  Der er jo ingen der klager og vil have straffet mere end dig.

  Det er jo velkendt og veldokumenteret.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Men i dag får kriminelle familier opsagt deres lejemål når familiemedlemmer bliver dømt for kriminelle handlinger....

  Det er de almene boligforeninger som opsiger lejemål for hele familien selvom ikke alle er dømt for kriminelle handlinger. Er dette så også svinsk?

  Men den fordømmende ubehagelig tone som socialdemokraterne bruger overfor politisk modstandere samt øgenavn vækker ubehagelige relationer til samarbejdet med nazisterne under krigen. Ingen andre partier har forsøgt at sværte politiske modstandere på så ubehagelig måde som socialdemokraterne og al for mange af partiets tilhængere og medlemmer hylder de metoder.

 • Anmeld

  Frank A

  Nu har du aldrig været en ørn til jura Rofl

  Det sker da kun hvis forbryderen er en del af husststanden.

  Nybryddet skete naturligvis under den blå Fogh regering.

  Det er ikke noget socialdemokraterne har været med til

 • Anmeld

  Frank A

  Er et øgenavn

  Nu blevet lig med et KZ-ophold?

  Du er jo helt blottet for proportionssans.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Den hadefulde tone gentages og gentages.....

  ...man forsøger på alle måde at nedgøre politiske modstandere lige som nazisterne gjorde. Man magter ikke at svare uden at skulle forsøge at sværte. Er jeg nu også et ikke stuerent dyr som skulle i nazistiske lejre hvis muligheden bød sig?

  Jeg tror Poul Nyrup Rasmussen har fortrudt sin fordømmelse, men han er ikke mand nok til at erkende det. Og partiet holder hånden over ham som de gjorde med medlemmerne som samarbejdede med nazisterne under krigen. Desværre er der mange medlemmer som fastholder at politiske modstandere er ikke stuerene dyr.

  Det ville klæde socialdemokraterne tage tage klart stilling til samarbejdet med nazisterne under krigen samt tage afstand for at man kalder politiske modstandere for ikke stuerene dyr.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Dem som bruger øgenavne mod politiske modstandere....

  ....er jo sjældent dem som magter at føre en dialog på argumenter.

 • Anmeld

  Frank A

  Er du helt blottet for selvindsigt

  Det er jo ikke mig Rofl, der har haft injuriesag på halsen.

  https://www.dr.dk/arkivP4/Aarhus/Nyheder/Samsoe/2011/12/11/062109.htm

  http://www.samso.dk/Blogs.asp?mode=ShowPost&BlogID=15&PostID=515

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Disse typer forsøger desperat at sværte i stedet for at forholde sig til sagen...

  ....at socialdemokraterne havde et ubehageligt samarbejde med nazisterne og sendte politiske modstandere til Hitlers KZ-lejre.

 • Anmeld

  Frank A

  Som man kan læse af

  http://www.samso.dk/Blogs.asp?mode=ShowPost&BlogID=15&PostID=515

  Er det tværtimod dig der konstant forsøger at sværte og lave ufred.

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · DF, medlem af Regionsråd Nordjylland, folketingskandidat, journalist

  Spørgsmål til Frank Andreasen

  Frank A. skriver: "Min far var i Sverige en del af krigen? Hvorfor tror du?"

  Svar: Vel fordi din far var en kryster, der flygtede?

  Men din far var nok alligevel ikke så stor en kryster som dig Frank Andreasen; du nægter jo at identificere dig ved korrekt navn, arbejdsplads og bopæl i denne debat. Du vil naturligvis ikke identificeres, fordi du i denne tråd lyver ganske patologisk....

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Frank Andreasen eller hvad vedkommende rigtig hedder...

  ...påstår nu at hans far flygtede til Sverige under krigen, men faren var næppe et af Hitlers ikke stuerene mennesker som skulle i nazisternes lejre. Måske var han på anden måde eftersøgt af dem som ikke brød sig om at socialdemokrater samarbejdede med nazisterne om at sende ikke stuerene politiske modstandere til lejre i Tyskland?

  Der er mange muligheder, men at faren skulle have mere forstand på ret og uret end hans efterkommere kunne man jo håbe på. Men lad os få oplyst hvad slags far det var som flygtede til Sverige nu han selv bringer det op.

  Der var jo også socialdemokratisk fædre som meldte sig ind hos nazisterne da krigen startede. Det var familierne ikke senere så stolte af.

 • Anmeld

  Arne Jensen

  Erik Høgh-Sørensen.

  Skal du også sige undskyld fordi nogle intetanende medlemmer
  af DF folketingsgruppe har stemt for deltagelse i det som FN har kaldt
  en ulovlig krig, og skal du ikke også forklare mig, hvad Iraq har
  begået af fejl i forhold til de FN-resolutioner som er vedtaget af FN.
  Jeg ved at Saddam Hussein har brugt giftgas mod sin egen
  befolkning, det var i 1988.
  Er det den handling som Iraq skal straffes for i 2003, altså efter
  15 år, hvor FN har har mulighed for at "straffe" Iraq.
  Jeg kan også beskrive for dig hvad de enkelte resolutioner indeholder,
  eller rettere sagt hvad formålet med resolutionerne vedtagelse går ud på.
  Jeg kan også fortælle dig hvad DUPI (DIIS) har skrevet i deres gennemgang af hvad resolution 1441 har haft som formål.
  DUPI research brev skrevet af Major Peter C Alexa november 2002.
  Så du behøves ikke at være uvidende omkring advarslerne mod
  krigs deltagelsen i 2003.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Socialdemokraternes samarbejde med nazisterne handler tråden om....

  Og efterfølgende krige retfærdiggør ikke socialdemokraternes samarbejde med nazisterne.......det handler om socialdemokraternes samarbejde med nazister og deres syn på politiske modstandere.

 • Anmeld

  Arne Jensen

  Rolf du er da helt fra snøvsen.

  Tråden handler om at sige undskyld for en handling, som
  nogen påstår er sket, det kan dine skriveriet ikke ændre på.
  Derfor kræver jeg, i mine skriverier, at Erik forklare mig hvorfor
  han eller Dansk Folkeparti ikke skal undskylde, at 100000 vis af
  borger i Iraq er blevet dræbt, skal de efterladte ikke have en
  undskyldning, af det parti, som ene og alene har ansvaret for
  deltagelse en krig med så mange uskyldige ofre. Det er en
  katastrofe, som DF selv har været ude og sige var en fejl, skal
  man ikke undskylde sine fejl.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Socialdemokraternes samarbejde med nazisterne handler tråden om....

  Og forsøg på at inddrage andre krige i tråden er udelukkende et forsøg på at fjerne fokus fra socialdemokraternes samarbejde med nazisterne som mange stadig støtter.

 • Anmeld

  Arne Jensen

  Rolf Nielsen du har ikke fattet

  At jeg hele tiden skriver noget som er sandhed om et parti,
  som er støtteparti for vores nuværende regering, noget som
  partiet ikke vil synes særlig meget om, at jeg skriver.
  Da dette parti har et vælger segment, som kun har et fokuspunkt,
  stramning af flygtninge politikken, er det da nærliggende,
  at skrive om de negative ting for partiet, og du er en villig hjælper,
  i dette skriveri. De flygtninge strømme som vi har imod vores land
  skyldes ene og alene fejl begået af Dansk Folkeparti.
  Vi har lige haft et valg til vores kommuner og regioner, hvor
  Dansk Folkeparti fik en ordentlig klap med spaden.
  Så nu er de meget i medierne for at få rette op på dette nederlag.
  Det udstiller Dansk Folkeparti for ikke at have noget bagland,
  med en kapacitet til at indgå i ledelsen af kommuner og regioner.
  Uden dobbelt mandater er Dansk Folkeparti ingenting.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Socialdemokraternes samarbejde med nazisterne handler tråden om....

  Dine hadefulde angreb på et parti som end ikke fandtes da socialdemokraterne samarbejdede med nazisterne om at sende politiske modstandere til nazisternes lejre kender vi alt til. De er uden interesse i forbindelse med at socialdemokraterne samarbejdede med nazisterne.

 • Anmeld

  Frank A

  Nå Rofl

  Hvorfor tog folk til Sverige under krigen?

  Nu var det jo bare for at fortælle Erik som havde den uhyrlige tilgang at blande mine forfædre ind i mig og mine meriter. Det var bare sådan for lige at sætte hans holocaustsludder lidt i relief. Derudover har jeg ikke mere at tilføje.

  Derudover skal Rofl en lille præmie. For jeg hedder sørme Frank Andreasen, hvilket jo klart fremgår tidligere i tråden.

 • Anmeld

  Arne Jensen

  I min øjne

  Er det da heldigvis flere partier som er langt mere troværdige
  end Dansk Folkeparti,
  Det er underlig, at du skriver at jeg omtaler Dansk Folkeparti
  hadefuldt, det passer ikke.
  Jeg er ikke hadefuld overfor noget som helst parti, at skrive
  sandheden er da ikke at være hadefuld.
  Ærlige politiker er da pragtfuld i dansk politik, dem hører
  Dansk Folkeparti blot ikke til iblandt.
  Dansk folkeparti forsøgte at snyde 300000 danske modtagere
  af boligydelser ved finanslover for 2016, personer som kan
  modtage boligydelser, hører til blandt de som har de laveste
  indtægter, og mange af disse personer stemmer på Dansk Folkeparti.
  Det kan da ikke være hadefuld, at gøre opmærksom på dette
  underlige fænomen, at straffe egne vælgere økonomisk.
  Mange af vælger segmentet hos Dansk Folkeparti er lønmodtager,
  som har en lav uddannelse, eller lavtlønnet, og har stor risiko for
  at måtte på dagpenge i perioder, dem har Dansk Folkeparti forlangt
  skulle straffes, da V - K regeringen i 2010 skulle genoprette Dansk Økonomi, da var det Dansk Folkeparti som hev Arbejdskommisionens
  rapport fra august 2009 op af den papirkurven, hvor V - K regeringen
  havde arkiveret den, og brugt afsnittet fra side 81 og frem hvor det
  handlede om hvordan man kunne reducere dagpenge reglerne til det
  halve, både på optjening og ydelses perioder.
  V - K regeringen gik i ene rum og klaskede sig selv på lårene, og var ved at dø af grin, den havde de ikke lige set komme.
  Dette er ikke hadefuld skrevet, men en service oplysning til borgerne,
  som måske har glemt dette baghold på egne vælgere.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Socialdemokraternes samarbejde med nazisterne handler tråden om....

  Dine hadefulde angreb på et parti som end ikke fandtes da socialdemokraterne samarbejdede med nazisterne om at sende politiske modstandere til nazisternes lejre kender vi alt til. De er uden interesse i forbindelse med at socialdemokraterne samarbejdede med nazisterne.

 • Anmeld

  Frank A

  Ingen andre end EH-S og dig Rofl

  Ser jo et problem.

  Overvejet om det skyldes at problemet er selvopfunden af i to kegler?

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · DF, medlem af Regionsråd Nordjylland, folketingskandidat, journalist

  Den patologisk lyvende Frank Andreasen...

  ... havde efter eget udsagn en far, der flygtede til Sverige under krigen.
  Det var der mange, også krystere og nazi-spioner, der gjorde.

  Franks far var dog næppe en holocaust-fornægter som sønnen. Frank A. er holocaust-fornægter, fordi han i denne tråd sammenligner nazisternes holocaust, som fik dansk medløber-støtte og kostede anslået 6 mio. mennesker livet, med alle mulige andre sager, der ikke kostede nær så mange liv.

  Talrige gange i tråden er Frank A. nu blevet bedt om at identificere sig med sit rigtige navn og især arbejdsplads og bopæl. Men som den patologiske løgner Frank A. er, har han naturligvis ingen interesse i at være andet end en mere eller mindre anonym troll.

  Også Arne Jensen prøver panisk at tale om alt muligt andet for at undgå, at de "elskelige" Hitler-partier S, R og V, får kritik for deres alt for frivillige Quisling-arbejde for Hitler.

 • Anmeld

  Frank A

  Helt ærlig Erik

  Du er jo forstyrret når du kalder en person holocaustfornægter fordi vi ikke bider på dine stråmænd og guilt by association.

  Jeg var som barn ret interesseret i krigen, der lige var slut, og spurgte med samme barnlige enfoldighed, som du udviser som voksen, hvorfor vi ikke kæmpede mod tyskerne og gjorde mere modstand?

  Svaret var enstemmigt fra dem alle:

  Det kunne vi godt have gjort, men så var blevet udslettet og havde fået tysk administration.

  Ikke en har jeg hørt have holdninger som dig og Rolf. Men for i to tumlinger er det jo også bare teori og skrivebordsmod. Dem der stod i det, vidste godt hvad de foretrak.

  Ligeledes herinde i tråden. Ingen støtter jo i to kegler.

 • Anmeld

  Frank A

  Hvis man er historisk vidende

  Ved man også godt at Schalburg og Hipofolk kom fra det yderste højre.

  Det yderste højre som EH-S er i dag.

  DFs retorik nutildags minder desuden betænkelig meget om Hitlers retorik i 30erne

 • Anmeld

  Frank A

  Den med min far, var forøvrigt en skarphedstest

  Af fjolset Erik.

  Jeg skrev intetsteds at han var flygtet til Sverige. Han var såmænd derovre for at slippe for ellers at blive formidlet arbejde i nazityskland.

  Men du plumpede lukt i Erik.

  Jeg giver sgu ikke meget for dine evner udi at læse indenad.

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · DF, medlem af Regionsråd Nordjylland, folketingskandidat, journalist

  Frank Andreasen med nok en løgn:

  Både du og din far er/var åbenbart genetisk disponeret for krysteri og løgn?
  Det troede jeg ikke, man kunne være.

  Når du skriver, at "ingen støtter i to kegler" [sic], er det endnu en dokumenterbar løgn fra din side:
  Jeg har selv kendt mange krigssejlere og rigtige frihedskæmpere, som blev på dansk jord og kæmpede i stedet for at flygte til Sverige. Min egen far blandt andre. To af min fars kammerater ligger i Ryvangen i København.

  Dermed har jeg al mulig baggrund for at kunne beskrive dig, Frank Andreasen, som en holocaust-fornægter og apologet for nazi-medløberi. Du er oven i købet en hadefuld troll, der anno 2018 argumenterer uden at ville identificere dig selv med navn, arbejde og bopæl.

  Det siger alt. Med din anonymitet føler du, krysteragtigt, at du har licens til at lyve patologisk.

  Hav en rigtig god dag i dit trolde hul, men husk nu at tage din medicin, for nu at blive i din tiltaleform til den, modsat dig, anstændige Rolf Nielsen.

 • Anmeld

  Frank A

  Min egen far flygtede ikke til Sverige

  Han tog helt legalt derover for at arbejde.

  For dælen hvor er du svag til at læse. Så tror fanden du får sådanne konklusioner.

  Kig nu i tråden. Ingen støtter dig Erik. Folk regne dig som en kegle

 • Anmeld

  Frank A

  Kryster er man først

  Npr man vil påtvinge andre, et mod som man sikkert ikke engang selv har.

  Mon i to fjolser fx har kæmpet andet ved et skrivebord. Jeg tror det ikke.

  Men i lighed med Trump, der snød for militærtjeneste, mener i jer nu berettiget til at kræve af andre, det i ikke selv kunne levere.

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · DF, medlem af Regionsråd Nordjylland, folketingskandidat, journalist

  Frank Andreasen lyver patologisk

  Igen løgn:
  Jeg er ikke "plumpet i". Du spurgte, hvorfor din far var i Sverige.
  Jeg svarede (ja: foreslog), at manden nok var en kryster i lighed med sønnen, Frank Andreasen.
  Og det er så hermed bekræftet: I stedet for at kæmpe mod Hitler og samarbejdspolitikernes kyniske afsendelse af danske arbejdere til Tyskland, så flygtede din far bare. Ikke noget med at blive og kæmpe.
  Kan man være genetisk disponeret for krysteri? Ja åbenbart i Frank Andreasens familie. End ikke i dag tør Frank Andreasen argumentere med åbne kort (navn, arbejdsplads, bosteds-kommune). Det er jo fordi, Frank Andreasen også er en patologisk løgner.

  Læs endelig ovenstående kommentar et par gange og kravl så ned i dit holocaust-fornægtende troldehul igen, Frank.

 • Anmeld

  Frank A

  Så nu er man kryster

  Hvis man rejste til Sverige, i stedet for at blive i DK, eller i stedet for at blive arbejder i den tyske krigsindustri i Tyskland.

  Ser man det.

  Du bliver mere og mere skinger. Ja faktisk skingrende bimlende.

  Jeg kan godt forstå du taler om medicin.

  Jeg vil foreslå dig som jeg foreslår Rolf at lade en god ven eller veninde kigge på dine påstande.

  Men vær forberedt på at de kigger sært på dig bagefter

 • Anmeld

  Frank A

  Nej Erik

  Grunden til at jeg spurgte om den med min far, var at det ikke er så almindelig kendt at maan kunne og gjorde det.

  Men du var jo historiker med speciale i WW2 i DK.

  Du plumpede lukt i.

  Ergo ved jeg at din historiske viden er en idiosynkrasi der bare har vokset sig stor hos dig. Du har ikke bred viden om emnet.

  Ergo dumpede du. I lighed med at du ville dumpe hvis du kolporterede det som speciale i et historiestudie i DK.

  Den gik simpelthen ikke Erik

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · DF, medlem af Regionsråd Nordjylland, folketingskandidat, journalist

  Igen lyver Kryster-Frank Andreasen for xx. gang denne 11.1:

  Jeg har ikke påstået noget hverken for eller imod muligheden for at søge arbejde i Sverige.

  Men man skulle nok have gode nazi-forbindelser for at kunne søge arbejde, så det må man antage, at din kryster-far havde? Var han nazispion eller flygtede han blot fra at skulle deltage i den frihedskamp, der måtte kæmpes?

  I hvert fald marcherer sønnen, Frank Andreasen, videre i samme spor: Nazi-apologet, "samarbejdspolitiker", holocaust-fornægter, opportunist, kryster. Det er, hvad du er, Frank.
  Som nævnt tør du end ikke identificere dig anno 2018 ved navn, arbejde, bopæl i denne debatstreng. Det er jo fordi, at du lyver patologisk :-)

 • Anmeld

  Frank A

  Stakkels Erik

  Min far gik ikke op i krigen med brød sig ikke om tyskerne.

  Men du blev alligevel fældet af dine fordomme. Du lider jo tvsngststanker bette Erik. Folk der ikke er enige i din særegne udlægning af krigen og hvilken modstand man kunne og skulle yde, er holocaustfornægtere og jeg ved ikke hvad.

  Du gør dig jo til grin offentligt Erik med din fremturen om et emne som andre har lagt i graven.

  Jeg kunne fyre en masse stråmænd af mod dig og din far. Det vil jeg undlade.

 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · DF, medlem af Regionsråd Nordjylland, folketingskandidat, journalist

  Patologisk lyvende Frank Andreasen igen-igen :-)

  Frank A. skriver: "Min far gik ikke op i krigen med brød sig ikke om tyskerne."
  Ergo erkender Frank, at har far var en principløs opportunistisk kryster, hvis inaktivitet (eller var det nazispionage?) var en del af holocaust.

  Så er det nok derfor, sønnen Frank Andreasen blev holocaust-fornægter, som afviser, at den skamfulde danske samarbejdspolitik var intet andet end en dansk version af Vichy og dermed et dansk bidrag til holocaust.

  Frank Andreasen, du er oven købet værre end din kryster-far, fordi du debatterer anonymt (stilling, bo-kommune?). Kun med anonymitet tør du jo lyve så patologisk, som du gør.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Socialdemokraterne har mange fælles holdninger med Dansk Folkeparti....

  .....men samarbejdet med nazisterne er ikke noget de er enige om. Socialdemokraternes udnævnelse til ikke stuerene dyr fra Folketingets talerstol giver uhyggelige mindelser om nazisternes menneskesyn på politiske modstandere.

  At politiske modstandere er syge og skal søge læge er også holdninger vi kender fra andre regimer. Øgenavne kommer også tit fra dem som ikke magter dialog med argumenter.

 • Anmeld

  Arne Jensen

  Erik Høgh-Sørensen

  Jeg sidder og undrer mig over dine skriverier til Frank,
  jeg må indrømme, der findes ikke et eneste folketingsmedlem,
  som på samme måde ville betegne andre i et debat indlæg.
  At kalde andre for løgner, er noget af det mest modbydelige jeg
  kender, godt nok er du kun kandidat, men at du med dette ordvalg,
  som du betjener dig af, også er medlem af regionsråd, og skal
  varetage ansvaret for vores fællesskab, giver mig et lidt mærkelig
  billede af en politisk ansvarlig person. at du angriber andre
  politiske partier med fortidens fejl, på en for mig hadsk måde er
  ubegribelig, selv vis du kalder dig historiker, i min optik skal historien
  gøre os klogere, ikke mere hadefulde. Du friholder V - K - R i dine
  indlæg og giver hele skylden for samarbejdspolitiken til det daværende Socialdemokrati, husk på det er andre der skriver historie, og deres
  billede af perioden er ikke et glansbillede, men nok bedre bedømt med datidens briller. Det billede som flere giver er, at Danmark og den Danske befolkning, skulle skånes for overgreb fra en besættelsesmagt.
  Men hvis det er din indstilling, og hvis det er Dansk Folkeparti som har
  den indstilling, så giver det da god mening, at Dansk Folkeparti gav
  de afgørende stemmer til krigs deltagelsen i 2003, uden disse stemmer
  var vi ikke blevet en del af koalitionen mod Iraq, hvor 7 mio. mennesker
  blev fordrevet i deres eget land.
  Synes du ikke at det ville være mere givende, at undersøge grundlaget
  for denne krig, som kun ligger 15 år tilbage, eller er du en kryster,
  som ikke vil kende sandheden.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Hvem ud over de fordømmende ville kalde politiske modstandere ikke stuerene dyr?

  Adolf Hitlers bøller brugte samme metoder og politiske modstandere samt hele folkeslag blev sendt i nazisternes lejre med henblik på udryddelse. At man fralægge sig ansvar for medvirken til dette er ikke stuerent.

 • Anmeld

  Frank A

  Nej Arne

  Den gode Erik er heldig med at det ikke er Rofl Nielsen han er uenig med.

  For så var der allerede forleden dag afsendt klage til Jacob Nielsen, Pressenævnet, Poul Lindholm og Steen Thomsen.

  Jeg gad vidst hvad de to sidstnævnte mener om hans opførsel. Med mit kendskab til DF læner han sig op af en eksklusion.

  Men bare rolig Erik. Jeg har ikke stikkersjæl som Rofl.

 • Anmeld

  Frank A

  Kære Erik

  At du kalder det krysteri at min far gjorde som 98% af befolkningen har jeg det helt fint med.

  Jeg ville ikke være stolt over hvis min far havde suicidale tendenser,

  Faktisk var din far blot pendanten til nutidens “Hellige krigere” der gerne sætter sit og andres liv til, selv om det kan undgås.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  En syg stikkersjæl er niveauet.....

  ....det er grænseløst stuerent.

 • Anmeld

  Frank A

  Næe Rolf.

  Hvor mange gange har du klaget til pressenævnet?

  Hvor mange gange har du klaget alt i alt?

  Det er pinligt at du ikke kan indse, at det netop er hvad du er.

  Jeg har aldrig nogensinde klaget.

  For jeg er ikke et Stikkerskvat.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Mener Frank A. at jeg er et stikkerskvat?

  Mener Frank A. at jeg er et stikkerskvat, en stikkersjæl eller blot en stikker?

 • Anmeld

  Frank A

  Alle tre ting

  For du klager og agerer jo stikker konstant.

  Svar på min spørgsmål. Du klager jo konstant.

  Du har jo ikke erhvervet tilnavnet “ Superklageren fra Samsø” ved intet at gøre.

  Når ligefrem DR skriver om en, så er det sgu slemt.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Mener Frank A. at jeg er et stikkerskvat?

  Mener Frank A. at jeg er et stikkerskvat, en stikkersjæl eller blot en stikker?

 • Anmeld

  Arne Jensen

  Hvor var de andre Erik.

  Da der skulle stemmes om krigs deltagelse i 2003,
  var der 61 mandater fra Venstre,Konservative og Dansk Folkeparti
  som stemte for krigs deltagelse.
  32 af mandaterne fra de tre partiervar fraværende fra Folketinget.
  Var det fordi de var modstander af krigen mod Iraq.
  Kan du ikke svare på dette spørgsmål Erik.
  Det var første gang siden 1864 at Danmark skulle deltage i
  en angrebskrig, og så ville over 33 % af de partiers medlemmer
  af Folketinget ikke deltage i afstemningen, hvad skyldes det.
  Kan du følge mig når jeg skriver, at Danmark blev til en
  besættelsesmagt og til en krigsforbryderstat.
  111 Folketingsmedlemmer deltog i afstemningen 68 var
  fraværende 21 Socialdemokrater var fraværende imod deres vilje,
  3 fra SF, 4 fra Radikale, 2 fra EL og 2 fra KRF var fraværende imod
  deres vilje.
  Hvorfor var der 7 fraværende fra Dansk Folkeparti.
  Hvorfor var der 18 fraværende fra Venstre.
  Hvorfor var der 7 fraværende fra Konservative.
  Af de 15 medlemmer af Folketinget fra DF er der kun 3 tilbage
  af de som stemte for at deltage i en angrebskrig.
  Kristian Thulesen Dahl, Peter Skaarup og Mikkel Dencker,
  resten har ikke længere et sæde i Folketinget, de er dømt
  dur ikke væk.