Her er medieforliget

DOKUMENTATION: Torsdag indgik regeringen sammen med alle Folketingets partier et medieforlig for de næste fire år. Se hovedpunkterne i medieforliget her.

Placeholder image
Torsdag faldt medieforliget for de næste fire år på plads. Foto: Nicolas Tobias Følsgaard

Kulturminister Marianne Jelved (R) landede torsdag en ny fire-årig medieaftale for perioden 2015-2018 med alle Folketingets partier. 

"Alle partier i Folketinget er bag de næste fire års mediepolitik. Det har været nogle rigtig gode forhandlinger, og vi har givet og taget fra hinanden til fælles bedste," lød det fra kulturminister Marianne Jelved, da hun torsdag aften i Kulturministeriet kunne præsentere et bredt medieforlig. 

Særligt licenssystemets indretning, ungdomskanalen DR3 og public service-puljen har været nogle af de emner, der undervejs i forhandlingerne har splittet partierne.

Men det lykkedes altså for alle partierne på Christiansborg at nå til enighed. Forliget betyder blandt andet flere penge til public service-puljen, nye indholdskrav til DR, mere dansk drama og mere dansk musik i radioen. DR pålægges desuden økonomiske effektiviseringer på 2 procent samt krav om øget udlægning til eksterne producenter. 

Hovedpunkter i medieforliget 

 • Der nedsættes et udvalg, som skal se på public service i fremtiden. Udvalget skal udarbejde et grundlag for overvejelser om public service-mediernes rolle i medielandskabet de kommende år. 
 • DR’s radio- og tv-programmer skal være tilgængelige på nettet. Der sættes af hensyn til de kommercielle on demand-udbydere grænser for, hvor lang tid programmerne kan være til rådighed on demand på DR’s hjemmeside. Fx må indkøbte udenlandske block busters ikke stilles til rådighed on demand, og indkøbte, udenlandske fiktionsserier må alene stilles til rådighed i otte dage efter visningen på tv. 

 • DR skal styrke indsatsen over for unge seere både på tv og på nettet ved at lægge særlig vægt på danskproducerede programmer mv. og ved styrkelse af indkøbsprofilen med udenlandske programmer af høj kvalitet. DR skal med henblik på drøftelse i aftalekredsen i foråret 2017 redegøre for erfaringerne med DR’s tilbud til unge. 

 • Bedre betjening af handicappede. Både DR og TV 2 skal styrke det eksisterende tilbud i forhold til syns-og hørehæmmede. Det skal bl.a. ske ved tekstning og tegnsprogstolkning af alle valg og ikke som hidtil kun af valg til Folketinget. 

 • Public Service-Puljen tilføres i aftaleperioden i alt 170 mio. kr. inkl. engangsmidler, og mulighederne for støtte til programmer rettet mod børn og unge forbedres, ligesom der åbnes op for støtte til programmer på video on demand-tjenester. Der øremærkes 2,5 mio. kr. til tv-produktionsprojekter i samarbejde med regionale filmfonde 

 •  Dansk film styrkes ved, at DR’s og TV 2s forpligtelser til at engagere sig i dansk filmproduktion øges fra 60 mio. kr. til 65 mio. kr. årligt. Samtidig overføres der 25 mio. kr. årligt af licensprovenuet til Det Danske Filminstitut. Samlet afsættes der i aftaleperioden 130,4 mio. kr. af licensmidlerne, inkl. engangsmidler, til dansk film. Rammerne for den nærmere anvendelse af midlerne fastsættes i den kommende filmaftale for 2015-2018.

 • DR’s forpligtelse til udlægning af produktion til uafhængige producenter forøges til 300 mio.kr. i gennemsnit pr. år. Puljen omfatter fremover også digitale læringsspil rettet mod børn.  

 • DR og de regionale TV 2-virksomheder pålægges et effektiviseringskrav på 2 pct. For DR's vedkommende nedsættes licensen i 2015 således som udgangspunkt med 74,1 mio. kr., svarende til 2 pct. DR’s regionale enheder forudsættes friholdt ved udmøntning af effektiviseringskravet. For de enkelte regionale TV 2-virksomheder er nedsættelsen som følge af effektiviseringskravet på 1,3 mio. kr., ligeledes svarende til 2 pct. 

 • Erhvervslicensen afskaffes som del af vækstplanen. 

 • Licensen for husstande fastholdes på 2014-niveau, men reguleres årligt på baggrund af udviklingen i forbrugerpriserne. 

 

Læs hele forligsteksten her.

Omtalte personer

Marianne Jelved

MF, fhv. minister og politisk leder (R)
lærer (Hellerup Seminarium 1967), cand.pæd. i dansk (Danmarks Lærerhøjskole 1979)

  Politik har aldrig været vigtigere
  Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
  Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser