Merete Eldrup: Pas på vilkårene for dansk indhold

DEBAT: Uanset om en privatisering af TV 2 måtte indgå i et kommende medieforlig eller ej, er TV 2's mediepolitiske ønsker uændrede: Vi ønsker os så frie rammer som muligt til at prioritere det danske indhold, som er vores hovedformål og eksistensberettigelse, skriver TV 2-direktør Merete Eldrup.

Af Merete Eldrup
Administrerende direktør, TV 2

Hvis vi på TV 2 nogensinde skulle komme i tvivl om, hvorfor vi betyder noget for danskerne, behøver vi blot se på brugertallene for at finde svaret: Dansk indhold.

85 procent af den tid, danskerne i 2017 brugte på TV 2's hovedkanal, blev anvendt på danske programmer. Dermed fylder det dansksprogede indhold endnu mere i seernes forbrug, end det fylder i sendefladen – hvor dansk tv i forvejen har en meget fremtrædende plads og står for godt 70 procent af programtiden på TV 2.

Her lige efter årsskiftet er der desuden flere nøgletal, der bekræfter, hvor centralt det danske indhold er. For eksempel voksede seertallet i 2017 til alle TV 2's store nyhedsudsendelser klokken 18.00, 19.00 og 22.00, samtidig med at TV 2 NEWS fik sit bedste år nogensinde målt på seerandel.

TV 2's streamingtjeneste TV 2 PLAY har et godt stykke over 350.000 abonnementer - mere end 700.000 brugere - og også hér er dansksproget indhold det absolut mest populære.

Næsten to tredjedele af de TV 2-programmer, der samlede over en million seere, var ny dansk fiktion, og samlet set fik TV 2-familien i 2017 fremgang i seerandel for tredje år i træk. Foruden til TV 2 NEWS var der seerrekorder til TV 2 SPORT og TV 2 FRI, ligesom TV 2 CHARLIE voksede i kraft af bl.a. den nye fiktionsserie ’Mercur’.

Det er for så vidt ikke nogen overraskelse, at danskerne generelt holder af danske programmer. Men det er en helt aktuel påmindelse om, hvor særligt og vigtigt det danske indhold er for seere og brugere.

Dansk indhold er centralt i medieforlig
Snart præsenterer regeringen sit udspil til en ny mediepolitisk aftale, hvorefter forhandlingerne for alvor går i gang. Fra TV 2's synsvinkel handler den mest centrale udfordring for mediepolitikerne netop om det danske indhold – og om at sikre, at danskerne fortsat har adgang til et rigt udbud af dansk kvalitetsindhold.

Som samfund – og som et lille sprog- og kulturområde – er det afgørende med indhold, som tager afsæt i en dansk kontekst og beskæftiger sig med emner af særlig relevans for danskerne. Og i en verden, hvor mediebranchen og den klassiske nyhedsformidling er udfordret på troværdigheden, er det værdifuldt med adgang til flere elektroniske nyhedsmedier, som danskerne har tillid til.

TV 2 har siden monopolbruddet bidraget til pluralisme i udbuddet af nyheder, aktualitet og øvrigt public service-indhold på tv, og TV 2's ambition er fortsat at være et relevant mødested og engagere danskerne i udviklingen af samfundet. Rygraden i TV 2 er public service – og rygraden i public service er dansk kvalitetsindhold.

TV 2's to bundlinjer
Helt kort kan man sige, at TV 2 arbejder med to bundlinjer: Økonomi og public service. Vi har et publicistisk udgangspunkt og tjener penge for at producere indhold.

Når debatten i det forgangne år har handlet om TV 2, har emnet ofte været privatisering – hel eller delvis. TV 2 har ikke nogen holdning til, om vores ejer bør være offentlig eller privat, men det er vores overbevisning, at TV 2's dobbelte formål – kommerciel virksomhed og public service – tilgodeses bedst af en langsigtet ejer med et publicistisk udgangspunkt.

Og uanset om en privatisering af TV 2 måtte indgå i et kommende medieforlig eller ej, er TV 2's mediepolitiske ønsker uændrede: Vi ønsker os så frie rammer som muligt til at prioritere det danske indhold, som er vores hovedformål og eksistensberettigelse.

I en tid, hvor forandringerne på mediemarkedet sker konstant og hurtigt, er løsningen ikke detaljeret regulering af TV 2's aktiviteter, men rammestyring, der giver manøvrerum og tillader os at agere fleksibelt på de løbende ændringer i markedsvilkårene, som digitaliseringen og den internationale konkurrence bl.a. byder på.

TV 2 har indtil nu evnet at tackle udfordringerne i mediemarkedet, har bevaret sin markedsposition og skabt fornuftige økonomiske resultater – baseret på indtægter fra reklame og abonnementer. Licens har TV 2 ikke modtaget siden 2004.

Det er et centralt mål for TV 2, at danskerne fortsat flittigt vil bruge vores indhold. Midlet er blandt andet en fortsat varieret og alsidig dansk programportefølje af nyheder, sport, fiktionsserier, underholdning, livsstil og dokumentar.

Behovet for troværdige nyhedskilder
På nyhedsfronten skal TV 2 fortsat anlægge et lokalt forankret blik på Danmark og et dansk blik på verden og bidrage til, at der fortsat er mere end én kilde til troværdig nyheds- og aktualitetsdækning på tv.

Ikke mindst er samarbejdet med de selvstændige TV 2-Regioner afgørende for TV 2's nyhedsdækning, som vi kender den i dag. Regionerne er en af TV 2's grundpiller og er med til at bringe det samlede TV 2 tæt på danskerne over hele landet. Lokalt set er TV 2-Regionerne vigtige for mediepluralismen – som ikke blot har værdi på landsplan, men også i de enkelte regioner og kommuner, hvor mange af de beslutninger, der har størst betydning for den enkelte danskers dagligdag, træffes.

Kommunalvalget i november var et glimrende billede på dette. På valgaftenen overtog de otte TV 2-Regioner hovedkanalens sendeflade og leverede tæt nyhedsdækning af kommunal- og regionsrådsvalget med over 105 livereportere, der stod klar i hele Danmark. TV 2-Regionerne havde tilsammen 85 livepositioner, hvortil kom TV 2 NEWS' 20 livepositioner. Kommunalvalget var ligeledes årsagen til det højeste antal besøgende nogensinde på én dag på tv2.dk og apps, nemlig over 1,3 millioner – flere end hidtidige nyhedstopscorere som stormvejr eller OL-guldmedaljer. Når det formidles rigtigt, kan dansk public service-kernestof som et kommunalvalg udmærket være populært.

Ved kommunalvalget gik TV 2/Fyn og TV 2 Nyhederne desuden sammen med Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis, P4 Fyn, DR Danmark og Center for Journalistik ved Syddansk Universitet om det største medie- og demokratisamarbejde i Danmark i nyere tid. Projektet, der fik navnet STEM’RNE, havde ét fælles mål: At få de 18-25-årige fynboer til at sætte kryds ved kommunal- og regionsrådsvalget.

TV 2 vil også fortsat opretholde det stærke nyhedsberedskab, der gør os i stand til at indfri seernes forventning om, at de hos TV 2 får relevant, saglig, upartisk og alsidig nyhedsdækning - uanset hvor og hvornår begivenhederne sker.

Som public service-aktør har TV 2 desuden fokus på at udvikle vores tilbud til de unge - og engagere dem i nyhedsbillede og samfund. For nylig har vi præsenteret en større strategisk satsning inden for digital nyhedsformidling særligt til de 20-30-årige – journalistiske fortællinger i korte videoformater, designet til de unges mediebrug og præferencer.

TV 2 står i lighed med resten af de danske medier over for store udfordringer, men har med sin centrale placering i danskernes medieforbrug et stærkt udgangspunkt for at bidrage til, at danskerne fortsat er velforsynede med alsidigt, dansk public service-indhold af høj kvalitet. Jeg håber, at vi om et år kan se tilbage på et 2018, hvor et nyt medieforlig har skabt gode vilkår for at indfri den ambition.

Forrige artikel L&F og VisitDenmark: Vi skal sætte dansk madpotentiale på menuen L&F og VisitDenmark: Vi skal sætte dansk madpotentiale på menuen Næste artikel Handicapformand: Glem ikke os med handicap i det nye medieforlig Handicapformand: Glem ikke os med handicap i det nye medieforlig