Midtjyske psykiatrimillioner blev brugt på tilskud til museum

Region Midtjylland har brugt 1,3 millioner tiltænkt mere personale i psykiatrien på at finansiere et museum, der udstiller kunst lavet af borgere i psykiatrien. Lige som flere andre regioner har de ikke nået at bruge store dele af pengene fra finanslovsaftalen til et akut løft af psykiatrien. Sundhedsministeren har bedt regionen redegøre for brugen af pengene.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Simon Lessel

Penge tiltænkt flere hænder og udvidelse af kapaciteten i psykiatrien er i Region Midtjylland gået til at finansiere et tilskud til et museum, der blandt andet udstiller værker malet af patienter i psykiatrien.

I alt er 1,3 millioner kroner ud af de 97 millioner, der årligt tilfalder den midtjyske region fra finanslovsaftalen for 2020, blevet brugt til at finansiere et tilskud over to år til Museum Ovartaci, som regionen havde lovet museet i en tidligere aftale.

Det fremgår af regionens udmøntning af finanslovsmidlerne for 2020.

Det gør regionen til den tredje i rækken, der har brugt pengene fra det 600 millioner store løft af psykiatrien tiltænkt ansættelsen af mere personale og udvidelse af kapaciteten i psykiatrien, på noget andet.

Formand for psykiatriudvalget i Region Midt, Jacob Isøe Klærke (SF), holder fast i, at regionen lever op til intentionerne i aftalen, som blev indgået mellem regeringen og Danske Regioner i maj 2020.

”Vi bruger de penge, vi har til psykiatrien på den bedst mulige måde. Hvor de så kommer fra, kigger vi i mindre grad på. Om det er penge fra finanslovsaftalen, økonomiaftalen eller penge, vi har prioriteret fra budgettet generelt. Vi ser på midlerne til psykiatrien som en helhed,” siger han.

Vi bruger de penge, vi har til psykiatrien på den bedst mulige måde. Hvor de så kommer fra, kigger vi i mindre grad på.

Jacob Isøe Klærke (SF), Formand for psykiatriudvalget, Region Midtjylland

Forhørte sig ikke hos Sundhedsministeriet
Pengene stammer fra finanslovsaftalen for 2020.

Her resulterede flere års efterspørgsel på flere ressourcer til psykiatrien i, at partierne afsatte 600 millioner kroner til at styrke psykiatrien.

Selve finansloven faldt på plads i december, men først i maj 2020 blev Danske Regioner og regeringen enige om, hvordan pengene skulle fordeles, og hvad de skulle gå til.

I aftalen står der, at pengene skal bruges til at løse nogle af de akutte udfordringer i psykiatrien. Det gælder udgifter forbundet med ansættelse af mere personale, udvidelse af kapaciteten og anlæg af nye bygninger.

Det får ikke Jacob Isøe Klærke til at ændre sit syn på, hvorvidt regionens brug af pengene er brugt i overensstemmelse med aftalen.

Også selvom regionen ikke har spurgt Sundhedsministeriets brug af pengene på museet er i overensstemmelse med aftalen.

Han hæfter sig ved, at der foran beskrivelsen i aftalen af, hvad pengene skal gå til, står i ”overvejende grad”.

”Jeg synes egentlig, at vi lever rigtig fint op til den tekst,” siger han.

Manglede finansiering af aftale 
Forklaringen på regionens beslutning om at tildele Museum Ovartaci henholdsvis 640.000 kroner i 2020 og 657.000 kroner i 2021 skal findes i manglende finansiering fra en tidligere aftale om museets økonomi.

Regionen besluttede at nedlægge museet ved udgangen af 2017, fordi man ikke havde hjemmel til at drive museum.  Men kommunen var fortsat forpligtet til at sikre noget af museets økonomi, og endte med at yde et årligt tilskud til museets økonomi på 600.000 i fem år.

I den forbindelse havde man dog ikke fundet pengene til at finansiere de sidste to år af den beslutning, og derfor valgte regionsrådspolitikere at finde de resterende 1,3 millioner kroner i finanslovspuljen.

Hvorfor tog I ikke bare pengene fra budgettet?

“Når vi udmønter midlerne, så kigger vi på det i en sammenhæng. Vi kigger ikke på de kasser, som der er nogen i Folketinget, der godt kan lide. Vi ser på de samlede midler, vi har i psykiatrien. Ville det have været lettere, hvis vi havde sat det over i skemaet, som handler om regionernes egne budgetmidler? Ja, det ville det da. Så skulle vi ikke diskutere det nu.”

Ministerie bestiller endnu en redegørelse 
Altinget har spurgt sundhedsminister Magnus Heunicke (S), hvorvidt han mener, at regionens brug af pengene er inden for rammerne af aftalen. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ministeren.

I stedet oplyser Sundhedsministeriet, at de via Danske Regioner har bedt Region Midtjylland redegøre for deres brug af pengene.

Redegørelsen er den tredje i rækken, der er bestilt i kølvandet på Altingets historier om regionernes brug af psykiatrimillionerne.

Her har ministeriet ligeledes bedt Region Hovedstaden og Region Nordjylland forklare deres brug af nogle af psykiatrimillionerne på henholdsvis at afvikle leasinggæld og lukke et regnskabshul på 23 millioner.

Læs også

Kritiserer sen aftale 
Tilbage i Region Midtjylland oplyser Jacob Isøe Klærke, at politikerne ligesom i Hovedstaden og i Nordjylland haft svært ved at nå at bruge alle pengene fra finanslovsaftalen på psykiatrien.

I hovedstaden besluttede regionsrådspolitikerne i stedet at bruge 90 ud af i alt 141 millioner kroner på at afvikle leasinggæld. Og i Nordjylland blev 23 millioner tiltænkt psykiatrien i stedet anvendt til at lappe et hul i regionens regnskab.

Begge steder forklares de overskydende penge med, at det har været svært for regionerne at nå at bruge dem, fordi aftalen først endeligt faldt på plads i maj. 

Den forklaring går igen i Midtjylland, hvor lidt mere end 60 ud af de i alt 97 millioner kroner, regionen modtager årligt fra psykiatripuljen, fortsat lå tilbage i kassen ved indgangen til det nye år. Her lyder kritikken, at det sene aftaletidspunkt gør det svært for regionen at nå at bruge alle pengene.

“De skal beslutte sig før. Det er helt fair, at der er nogle ting, der skal være detaljerede, og man gerne vil have en præcis føling med, hvad der skal ske. Men i denne situation så er det to sider, vi får ud, hvor der står brug pengene på mere personale, mere kapacitet og gerne også på rekruttering, fastholdelse og inddragelse af patienter,” siger Jacob Isøe Klærke, der understreger, at de overskydende millioner er blevet overført til psykiatrien i de kommende år.

For at være helt sikker på at nå at kunne bruge pengene, besluttede Region Midtjylland allerede før aftalen var på plads at budgettere med, at de fik 24 millioner fra aftalen, som de kunne bruge på psykiatrien.

“Vi måtte planlægge lidt i blinde. Når vi udmønter 24 millioner på forhånd, er det jo også lidt et sats, hvor det nok passer inden for rammerne. Men vi vidste det jo reelt set ikke,” siger psykiatriudvalgsformanden.

Flere satspuljeprojekter forlænget 
Historien om Region Midtjyllands brug af pengene er også historien om en region, der har valgt at bruge nogle af millionerne på at videreføre satspuljeprojekter, der ellers stod til at udløbe.

Netop fra Christiansborg har der siden nedlægningen af satspuljen været stort fokus på at sikre mere stabil finansiering for de projekter, der har vist sig effektive og relevante at fortsætte.

I Midtjylland har regionsrådets politikere derfor valgt at bruge 4,5 millioner i 2021 og 8,5 millioner årligt fra 2022 til blandt andet at finansiere akutte udrykningsteams og en styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade.

“Vi vil gerne ud af den situation, hvor psykiatrien har levet på midlertidige midler og projektmidler. Det påvirker nemlig vores psykiatri rigtig meget, og det er desværre noget, som Folketinget rigtig godt kunne lide. Det er de heldigvis stoppet med,” siger Jacob Isøe Klærke.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jacob Isøe Klærke

Regionsrådsmedlem (SF), formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midtjylland, formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg. 1. reservelæge, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.
læge, cand.med. (Aarhus Uni. 2015)

Magnus Heunicke

Miljøminister, MF (S)
journalist (DJH 2002)