Professor: Knud Romer mistænkeliggør unødigt politikerne

DEBAT: Knud Romer skyder ved siden af i sin kritik af Mette Bock (LA) og Alex Ahrendtsen (DF), mener Jørn Langsted. Politikernes forslag er reelle, hvis kulturlivet skal bevares uden yderligere udgifter.

Af Jørn Langsted
Professor emeritus i dramturgi, Aarhus Universitet

For 14 dages tid siden kom kulturminister Mette Bock (LA) og folketingsmedlem Alex Ahrendtsen (DF) hver for sig med forslag til, hvordan den klassiske musik og DR's kor og orkestre kunne få ændrede (og bedre) vilkår.

Knud Romer, som ellers ofte farer frem med en styrtsø-agtig furioso, forfriskende og uden ophør, har i denne sag vist sig som en rendyrket konspirationsteoretiker. I et debatindlæg, der var smurt ud over en helside i Politiken 12. marts, havde han fundet ud af, at det er en række tidligere chefer i DR, der har lavet en stor kabale for at formindske DR ved at fjerne kor og orkestre fra DR's regi. Mette Bock, Lisbeth Knudsen, Per Erik Veng, Morten Hesseldahl, alle har de tidligere haft chefstillinger i DR, og nu vil de bare nedbryde DR, mener Romer. Hvordan han får Alex Ahrendtsen til at passe ind i det billede står ikke klart.

Omorganisering kan gavne kulturen
I den kortfattede offentlige debat om ministerens og folketingsmedlemmets forslag er der andre, der mener, at det er et anslag mod danskerne, mod de indlagte på Holbæk Sygehus og i det hele taget den rene idioti, at Alex Ahrendtsen og Mette Bock hver for sig har gjort sig tanker om musikken, herunder DR's ansvar for institutionens kor og orkestre.

Nogle gange kan man blive ganske træt over at der ikke bliver lyttet, når de, man opfatter som sine politiske modstandere, ytrer sig. Man gider ikke engang høre efter, men fyrer fra hoften med rene automatpilotreaktioner.

Inden man overhovedet har kunnet diskutere ministerens og folketingsmedlemmets forslag og tanker, er der altså gået almindelig råben og skrigen i det. Ingen kan forestille sig, at ting i kulturlivet bliver organiseret på en anden måde, og at det faktisk kan være til kulturens gavn.

Og ingen snakker om, at et udgangspunkt for overhovedet at diskutere kor og orkestre i DR, er DR's pludselige egen beslutning om at nedlægge det højtberømmede UnderholdningsOrkester for et par år siden.

Det Kongelige Teater skal ikke være større
Allerede dengang nævnte jeg i en analyse i Politiken (24.11.2014), at det – for at beskytte kor og orkestre i DR mod ledelsens helt umusikalske hærgen i dansk musikliv – kunne være en idé at udskille Koncerthuset og de kor og orkestre, der var tilbage i DR, i en selvstændig institution, og at lade de penge det koster følge med over fra DR.

Det, som Ahrendtsen og Bock nu lufter muligheden af, er at placere nogle af korene og orkestrene under Det Kongelige Teater. Hvor det er en god idé at udskille den levende, udøvende musik fra DR's sparehajer, så er det en rigtig dårlig idé at klaske det sammen med Det Kongelige Teater. Teatret er i forvejen alt for stort, og den interne krig vil ikke blive mindre, hvis endnu et symfoniorkester og kor bliver en del af teatret.

Det Kongelige Teater skal ikke gøres større. Det skal omdannes til et Kongeligt Skuespil og en Kongelig Opera/Ballet, altså to teatre. Det er det eneste fornuftige og vil bringe dansk teater ud af 150 års ævl og kævl og savlende tradition uden reelt indhold. Teatret vil blive noget andet end et tysk provinsteater. Samtidig vil det givetvis være billigere i administration og bureaukrati.

Ahrendtsens forslag er ikke et spareforsøg
Alex Ahrendtsens forslag forsøger så også at komme med løsningsforslag på to andre påtrængende problemer.

Det ene problem er, at Det Kongelige Teater med de to nye huse bruger ganske mange penge på faste udgifter til drift af bygninger. Besparelser kommer derfor til at ramme kunsten. Når tiderne er sådan, at der ikke – hverken nu eller under den tidligere SR-regering – tilføres teatret flere penge, så er der kun den mulighed, hvis teatret vil have flere penge til kunst, at skille sig af med noget af bygningsmassen.

Ahrendtsen foreslår, at man skiller sig af med Skuespilhuset, at de penge, der kommer ind ved salget, bruges til renovering og fornyelse af teatret på Kgs. Nytorv, og at de penge, der nu anvendes til bygningsdrift og -vedligeholdelse og afdrag på lån (cirka 75 mio. kr.), bliver på Det Kongelige Teater og anvendes til at producere teater for, dvs. til en kraftig opjustering af teatrets driftsmidler.

Det kan godt være, at den ikke bør ende her. Men at der er tale om et forslag til løsning af dilemmaet mellem bygninger og kunstnerisk indhold, er evident. Og at det ikke er et spareforslag, er også tydeligt.

Kommunal medfinansiering eneste løsning
Det andet problem er landsdelsorkestrenes meget betrængte situation. Der er ingen af dem, der bare når antallet af musikere i Det Kongelige Kapel og DR SymfoniOrkestret til sokkeholderne. Dvs. at væsentlige dele af det klassiske repertoire ikke kan spilles af disse orkestre med egne musikere.

Ahrendtsens forslag er her at nedlægge ét af dem, Copenhagen Phil, for at overføre musikerstillinger til symfoniorkestrene i Odense, Aalborg, Aarhus og Sønderborg, under forudsætning af kommunal medfinansiering. Hvis man ønsker sig et klassisk musikliv med symfoniorkestre uden for hovedstaden, ser der ikke ud til at være andre løsninger. Så længe vi stadig lever under den forudsætning, at kulturudgifterne ikke må stige. Og jeg har ikke hørt nogen regeringsduelige partier sige, at de vil opprioritere kulturen i det omfang, det er nødvendigt.

Det kan godt være, at de her forslag ikke er de eneste vises sten, men det er i hvert fald forslag, der vil kunne gøre noget ved den fastlåste situation i dele af kulturpolitikken. Og der er intet, der tyder på, at det her er tænkt som besparelsesforslag eller – med Knud Romers fyord – som den rene og skære rindalisme.

Hør efter - og drop mistænkeliggørelserne.

Forrige artikel Karsten Hønge: God kunst kræver ikke trange kår på mørke kvistværelser Karsten Hønge: God kunst kræver ikke trange kår på mørke kvistværelser Næste artikel Bibliotekarer: Prioritér digital dannelse på ungdomsuddannelser Bibliotekarer: Prioritér digital dannelse på ungdomsuddannelser
 • Anmeld

  Martin Reinhardt

  Må vi bede om lidt mere langsigtet tænkning i kulturpolitikken?

  Kære Jørn Langsted,

  Jeg kunne høre i „Ring til en minister“ den 20/3, at kulturministeren har hørt Copenhagen Phil og skam synes at de er meget gode, at det ene og alene er „en nødvendighedens politik“ at ville lukke orkestret.
  Nødvendighedens politik er vel noget man bruger i de største krisetider? I en tid hvor det går godt for Danmark økonomisk lugter politikken mere af bevidst ideologisk nedprioritering.

  Det er også interessant at hvor Alex Ahrendtsen og Mette Bock når til den samme konklusion, så er ræsonnementet bag helt forskelligt.
  Alex mener at Copenhagen Phil. Hele Sjællands symfoniorkester har svigtet ved at være for lidt på Sjælland, hvilket er svært at forstå. Mette Bock mener, at oplandet må køre de, til tider over 100 km, ind til København for at få deres musikalske oplevelser. Koncerterne med de to tilbageblevne orkestre er jo allerede næsten udsolgte, så hvor denne øgede kapacitet skal komme fra ved jeg ikke.
  Landsdelsorkestrene bløder siger politikerne, og det har de ret i, men lad os lige se på de faktuelle tal.

  Siden Lars Løkke kom til magten har man „effektiviseret“ med 2% om året og det er planlagt at fortsætte sådan langt ud i fremtiden. Det betyder at man skærer bevillingerne til hvert Landsdelsorkester med 500-800.000 om året. Dette har vist sig, som i mange andre dele af den offentlige sektor, ikke at være en holdbar politik. Trods løfter om det modsatte, er de ca 2 millioner man har frataget hvert landsdelsorkester over de sidste år, begyndt at gå ud over muligheden for at levere kerneydelsen: Igennem musik at undervise og danne den danske befolkning.

  Over en 4 års periode vil man have skåret ca 10 millioner fra Kulturministeriet til Landsdelsorkestrene og derfor argumenterer man nu med „nødvendighedens politik“ og truer med at lukke et symfoniorkester der har eksisteret i 175 år. Jeg må appellere til, at ministeren bruger sin energi på at spørge finansministeren om det ikke er på tide at lave en Kulturpakke 1 (ligesom der har været pakker til sygehuse, banker, landbrug osv.) det er jo virkeligt ikke store beløb der tales om, her ville bare 10 millioner på landsplan gøre en kæmpe forskel og bevare den danske kulturarv. Ellers må ministeriet støtte op og arbejde aktivt for kulturen og med erhvervslivet tilskynde nye finansieringsmetoder.

  Til dem der bliver ved med at tro, at det ikke bliver en spareøvelse at lukke Copenhagen Phil må jeg bare sige, at Landsdelsorkestrene nu er sparet derned hvor der ikke kan spares mere. Hvis man lukker et og overfører pengene til de andre kan der så lystigt spares videre igen, efter mottoet "I har klaret jer med 65 musikere før, så det kan i jo også igen" Efter 5 års tid er situationen så den samme igen og pilen peger på det næste landsdelsorkester..

  Ministeren glemte at nævne at Copenhagen Phil er det orkester i Danmark med den højeste egenfinansiering, nemlig 30% fra egenindtægter og fra erhvervslivet. Dvs at de 38 millioner der bliver sparet betyder, at orkesteret mister 19 millioner i egenindtjening, penge der ikke nødvendigvis bliver i kulturlivet.

  Copenhagen Phil, hele Sjællands symfoniorkester, har et netværk af solister, dirigenter, rytmiske musikere, er et kendt navn blandt sjællandske skolebørn og har trofaste abonnenter, både i København og på Sjælland. Branding, Erfaring og Knowhow tager årtier at opbygge, har en reel markedsværdi og forsvinder uigenkaldeligt ved en lukning. Derfor må politikerne indse, at et orkester ikke bare er noget man åbner og lukker efter forgodtbefindende, man må tænke langsigtet.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  Orkestre.

  Jeg har længe ment at det er på tide at DR skiller sig af med sine orkestre og ensempler, da det er noget som hører fortiden til.
  Jeg synes at det vil være en god ide, udelukkende at koncentrere sig om radio og TV produktioner, så kan DR med fordel transmittere koncerter udefra, rundt om i landet. Det kunne jo også være med til at styrke de forskellige symfoniorkestre rundt om i landet.

 • Anmeld

  Ete Forchhammer

  Jørn Langsted mistænkeliggør unødigt Knud Romer - m. fl.

  Hvordan kan man læse faglige argumenter mod at lægge musikken i DR ind under Det Kgl. Teater som andet end saglige?
  Hvordan kan man overse Copenhage Phils konstruktive løsning på udfordringer med at spille værker fra den sene romantik og frem, nemlig at gi' unge instrumentalister fra konservatoriet mulighed for at spille sammen med orkestrets erfarne musikere så orkestret bli'r "fuldtalligt"?! (tja, Wagner drømte om et orkester med TRE bratscher ;-)
  Hvordan kan man gøre en mindre del af repertoiret til hovedsagen, ignorerende at en god del af et symfoniorkesters repertoire dog kan spilles forsvarligt af orkestre i landsdelsorkesterstørrelse?
  Hvorfor overse at Copenhagen Phil klarer begge udfordringer - med bravour?!
  Hvordan forestille sig at DRS eller Det Kgl. Kapel skulle udfylde det enorme hul der vil blive, hvis man lukker hele Sjællands og Tivolis symfoniorkester? Ingen af de to stats-orkestre mangler projekter eller eksistensberettigelse så hvorfor bebyrde dem yderligere?
  Hvorfor efterlyse fornyelse for fornyelsens skyld?
  Hvorfor efterlyse fornyelse når den kun efterspørges som knaphulspynt?

  Forslaget om at nedlægge Copenhagen Phil, eller Sjællands Symfoniorkester som det hed de forrige gange, har været luftet før, Nyt er kun at det denne gang ikke hedder "... OG endnu et af landsdelsorkestrene", men det er jo ikke gangbart p.t. at foreslå noget destruktivt i provinsen. Men vent, det skal nok komme! Og så er vi ved det helt centrale spørgsmål: ØNSKER VI ET DISNEY-LAND ELLER ET KULTIVERET, CIVILISERET LAND?
  Hvis JA, så sig det, og husk de dyre konsekvenser!
  Hvis NEJ, så bidrag til kultur og kunst i stedet for at ødelægge begge dele! Ærede kulturminister & co: Det er hverken modigt eller ambitiøst, ikke konstruktiv "udvikling" og endnu mindre "nødvendig politik" at handle i blinde/mod bedre vidende og uden respekt for/kendskab til sine rødder. Det handler ikke om stemmer men om rygrad, om at agte sin ressort af hensyn til både nutiden og fremtiden.

  Allan Gorm Larsens kommentar minder mig om fordums middagskoncerter i radioen... Hvorfor mon de holdt op? Mon det var bedre og billigere at ha' et husorkester? ok, der transmitteres stadig koncerter fra nær og fjern på P2 - NB så længe der er noget at transmittere!!!
  At satse på fjernsynstransmissioner? glem ikke, de er mere afhængige af mellemledet en mere eller mindre veluddannet, musikalsk producer end radiotransmissioner er det, trods alt. (Så bli'r der ganske vist et led mere at spare væk om føje tid..). En højnelse af et orkesters standard tvivler jeg stærkt på kan opnås ad den vej!

 • Anmeld

  Jørn Langsted

  Tak for kommentarer

  Tak for kommentarer til min artikel. Og godt at se musikere fra Copenhagen Phil på banen.
  Jeg har kun et par kommentarer:
  Hvilket politisk parti, kan man forestille sig, vil bevilge ekstra x mio.kr. til den klassiske musik, ekstra x mio.kr. til den rytmiske musik, ekstra x mio.kr. til teater, ekstra x mio.kr. til museer osv., og - ikke mindst vigtigt - ekstra xx mio.kr. i frie midler, dvs. administreret af Statens Kunstfond? Jeg kender ikke det parti. Og hvis det findes, ved jeg ikke, hvordan det skulle kunne få flertal i Folketinget for de her ting.
  En kulturpakke - eller som de kaldte det i Norge et kulturløfte - kunne være en liflig ting.
  Og så:
  Kulturpolitik handler også om geografisk spredning af goderne, oplevelsesmulighederne. Derfor er symfoniorkestermuligheder ud over landet vigtige.
  Hvordan kan det i øvrigt være, at hele den offentlige støtte til Copenhagen Phil (ca. 40 mio.kr.) betales af alle landets skatteydere, mens symfoniorkestrene i Odense, Aalborg og Aarhus kun får halvdelen (ca. 20 mio.kr.) eller mindre af deres offentlige støtte som statsmidler, dvs. betalt af hele landets skatteborgere? Resten betales af kommunens egne borgere via kommuneskatten. Der er sikkert en god historisk forklaring, men alligevel: Tankevækkende!

 • Anmeld

  Martin reinhardt

  Amter og regioner

  det koster ca 52 millioner at drive et orkester. Så byorkestrene får ca 26 millioner fra kulturministeriet, copenhagen phil får 39 millioner af kulturministeriet og resten er egenfinansiering bla igennem tivoli. Altså får cph phil ikke det dobbelte, men 50% mere fra ministeriet
  Tidligere var det amtet der betalte til sønderjylland og cph phil, ved nedlæggelsen af amterne faldt det hele under kulturministeriet, kunne jo være interresant at vide om der i den forbindelse blev overført ekstra penge til ministeriet for de ekstra opgaver de påtog sig? Og hvis ministeriet synes fordelingen er forkert må de jo gå i dialog med regionerne? Lukning er stadig den dårligste løsning for alle.

 • Anmeld

  Martin Reinhardt

  korrektur

  Må krybe til korset, Jørn Langsteds tal er ca. rigtige, her er mine holdninger til hvorfor en lukning er forkert, hvis man har et problem med finansieringsmetoden, så må den diskuteres, men en lukning løser intet på sigt og bliver et tab for alle.

  http://pov.international/nedlaeg-ikke-endnu-en-kulturinstitution/

 • Anmeld

  Lars Clausen · DR3

  Endnu en sag der blev glemt

  Endnu en sag som var oppe i medierne i lang tid, men så pludselig bare var ikke eksisterende. Jeg synes det er ærgeligt at dette blev glemt.

  Det koster meget at drive et orkester så måske de skulle låne online https://tempest.dk/former-for-laan/sms/

 • Anmeld

  Rasmus Johansen

  Kulturen er en central del af det danske samfund

  Det er helt centralt at holde liv i en vigtig debat relateret til kultur. Uden kultur er vi ingenting og det er hvad der gør os til mennesker. Støtte til kulturet dannelse er centralt for at holde fast i vores danskhed og skal ej forglemmes uanset, hvor ligegyldig en debat kan fremstilles.

  / Rasmus Johansen
  https://moneytalk.dk/

 • Anmeld

  Peter Ingvard · Digital nomade

  Dansk kultur er i forandring

  På trods af et meget informativt indlæg, der giver anledning til en række af nye blomstrende tanker, kan jeg ikke erklære mig helt enig i alle pointer.

  Er kulturen ikke blot et resultat af, hvad der skaber værdi i vores hverdag og bør denne kulture ikke udspringe naturligt, fremfor at være et resultat af finansiel støtte gennem statslig indvolveren, hvor eksperter således definerer hvad korrekt kulture er?

  Med venlig hilsen,
  Peter

  Driver https://bnfarver.dk/ og https://gratislydbog.dk/